Vissza a tartalomjegyzékhez


Szigorúbb fellépés a szélsőjobb ellen

A Raoul Wallenberg Egyesület szigorúbb törvényeket szorgalmaz a szélsőjobboldali mozgalmak és megnyilvánulások ellen. Javaslatot dolgoztak ki a tiltott önkényuralmi jelképekről szóló törvény módosítására. Huff Endre ügyvivő elmondta, hogy a javaslatot a közeljövőben eljuttatják az országgyűlés illetékes bizottságaihoz és a képviselőkhöz. A módosító javaslat többek közt azt tartalmazza, hogy a tiltott önkényuralmi jelképek mellett az azokat felidéző, velük könnyen kapcsolatba hozható szimbólumok alkalmazóit is felelősségre lehessen vonni. Ezeket az elképzelhető variánsokat szükséges pontosan meghatározni. Sebes József elnök, felidézve a március 15-ei MNSZ tüntetést, elmondta: Magyarországon olyan helyzetet kell teremteni, hogy nyilvános csoportos rendezvényen ne lehessen gyalázni népcsoportokat és becsmérelni magas rangú köztisztviselőket. Véleménye szerint, ha a rendőrség nem tudja jogszerűen korlátozni az ilyen típusú demonstrációkat, akkor felelősség terheli a törvényalkotókat is. A szervezet felemelte szavát az utóbbi időben megsokasodott holocaust-tagadások miatt is. Ennek törvényi szabályozására német példát említettek, ahol a holocaust tagadása és „átértékelése” jogszabályba ütközik, bűncselekménynek számít. (MTI-Hetek)