Vissza a tartalomjegyzékhez

VARGA P. MIKLÓS
Módosul a közbeszerzés

A kormány benyújtotta a parlament részére a közbeszerzésről szóló törvény módosítását. Az 1995 óta működő törvény céljai mellett a most elkészített javaslat egyszerűsít számos túlságosan szigorú és a gyakorlati alkalmazást megnehezítő szabályt.

A törvény gyakorlati alkalmazását, értelmezését segítik elő a módosító javaslatok, amelyek között például az alvállalkozó definíciójának átértelmezése is szerepel. Eszerint a pályázatokban nemcsak a 15 százalékot meghaladó alvállalkozókat kell megnevezni, hanem az ennél alacsonyabb mértékben teljesítő alvállalkozókat is. Emellett rövidülhetnek az ajánlattételi határidők is az előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén.
A javaslat emellett részletesen szabályozza a beszerzés egy részére történő ajánlattétel lehetőségét, ami eddig hiányzott a törvényből. Ezt akkor lehet biztosítani, ha a beszerzés tárgyának olyan tulajdonságai vagy teljesítésének olyan feltételei vannak, melyek miatt ez indokolt, például az ország több pontján teljesít a vállalkozó.
A kis- és középvállalkozásokra tekintettel változik a pályázati dokumentáció árának, valamint a biztosíték összegének szabályozása, hogy az alacsony tőkeellátottságú vállalkozások is pályázhassanak.
A korábbi tapasztalatok szerint sok pályázatot utasítottak el, valamint sok kiírás zárult eredménytelenül formai hibák miatt. Kedvező hír, hogy a javaslat lehetővé tenné, hogy az ajánlattevők számára azonos feltételekkel ezeket utólagosan pótolják a pályázók. Lényeges változás várható, a javaslat elfogadása esetén az ajánlatokhoz csatolandó igazolások beszerzése terén is. A helyi adótartozás ezentúl nem lenne kizáró ok. Az illeték helyett az egy évnél régebben lejárt vámtartozás hiányát követeli meg a javaslat. A hatóságok (APEH, tb) által kiadott igazolások egy évig lesznek érvényesek, és másolatban is felhasználhatók.
A törvénymódosítás egyik legfontosabb eleme, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság, amely eddig csak a Közbeszerzési Tanács tagjai által kezdeményezett ügyekben járhatott el hivatalból, a módosítás után számos más szerv felkérésének is köteles eleget tenni. Tehát több hivatal fog azon őrködni, hogy az állami pénzeket költő szervezet kiemelt termékeket ne szerezzen be saját hatáskörébe, csak közbeszerzés által.
A törvény betartását egyébként több eszközzel is ösztönzi a módosító javaslat. Például több évig tartó építési beruházásoknál a teljes beruházás ellenértékét alapul véve kell a közbeszerzés értékét meghatározni. Így válik lehetővé az, hogy a kiírók ne tudják a beruházást megbontani. A kis- és középvállalkozások érdekében került be a javaslatba, hogy igazolt teljesítés esetén, ha az ajánlatkérő nem fizet, a szerződött ajánlattevő azonnali beszedési megbízást nyújthat be az ajánlatkérő bankszámlája felé. A törvény rendelkezéseinek megkerülését megakadályozandó a javaslat részletesen szabályozza a speciális, rendkívüli sürgősségű tárgyalások menetét.