Vissza a tartalomjegyzékhez

SZIKORA MÁRTON
Függetlenséget szeretnének a skótok

A skótok nem egy fukar népség. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a „Szoknyás férfiak pénzgyűjtő akciója” elnevezésű karitatív megmozdulás, amelynek keretein belül a Magyar-Skót Társaság beteg magyar gyermekeket juttat létfontosságú orvosi eszközökhöz. A január 23-án tartott, Robert Burns skót költő születésének évfordulójára megrendezett est bevételét a Semmelweiss Orvostudományi Egyetem egyik gyermekklinikája számára ajánlják fel. Ez alkalomból beszélgettünk Jock MacKenzie-vel, a magyarországi skótok egyik vezéralakjával.


Jock MacKenzie: „Skóciának meg kell őriznie identitását“ Fotó: Somorjai László

- Hazánkban egyre népszerűbb a skót kultúra. Melyek azok a két ország közötti kapcsolódási pontok, amelyek összekötik Magyarországot Skóciával?
- A két nemzetet több közös kulturális vonás és hasonlóság is összeköti. Például mindkét ország gyönyörű viszonylag nem túl sűrűn lakott. Ami a kultúrát illeti, mindkét nemzet szereti a klasszikus költészetet, gondolok itt Arany Jánosra vagy a skót Burnsre. A magyaroknál szokás a disznóvágás, nálunk, skótoknál ehhez hasonló a juhvágás. Mindkét ország természetrajza meglehetősen vad, Magyarországon vaddisznókat, nálunk vadszarvast vadásznak. A magyaroknak általában dús fekete hajuk van, a férfiak szakállt viselnek, nálunk csak annyi a különbség, hogy nekünk dús vörös hajunk van, de szintén szakállasok vagyunk. Mi, skótok hordjuk az ősi skót szoknyát, a magyar népviseletben szintén megtalálható a nomád szoknya. Mindkét nemzet szereti a zenét, és népzenéjében megtalálható a duda.
- Mely pontokon keresztezte egymást a két ország történelme? Tudomásom szerint Skóciának volt egy magyar származású királynője, valamikor a XI. században…
- Én sem vagyok történész, de a legjobb tudomásom szerint Anglia soron következő uralkodója - amennyiben valaha is királlyá koronázzák -, Károly herceg egynyolcad részben magyar származású, amelyet mindig hangsúlyoz, mikor Magyarországra jön. Nem tudom, hogyan jött létre ez a kapcsolat, de ha az európai uralkodóházakat nézzük, mindegyik valamilyen módon kapcsolatban áll egymással. A mai skót-magyar kapcsolatokat már nehezebb meghatározni. Van jó néhány független skót vállalat Magyarországon, a Skót Turisztikai Hivatal pedig tervbe vette egy magyarországi program beindítását. Már a múltban is több közös vállalkozás jött létre a glasgow-i és edinburghi üzleti körökkel. Ez az egyik oka a Burns-estnek is, hogy a skót-magyar társaságon keresztül még inkább megerősödjenek és állandósuljanak a két kultúra közötti kapcsolatok.
- A közeljövőben kerül majd sor a skóciai általános választásokra. Mennyi a valós esélye annak, hogy Skócia leváljon az Egyesült Királyságról? Ez pártpolitikai szándék, vagy egy egységes skót nemzeti mozgalom célkitűzése?
- Jómagam nem vagyok politikus, nem is tartozom egyetlen politikai párthoz sem. Sőt, már több mint húsz éve az Egyesült Királyságon kívül élek. Annyit mondhatok, hogy ami a skótok szerint jó a skótoknak, és ami az angolok szerint jó a skótoknak, az mindenképp fontos. Véleményem szerint az a koncepció, miszerint több gazdasági jog szállna át Skóciára, alapvetően helyes, feltéve, ha a két nemzet megtalálja a módját annak, hogy mindenben közös nevezőre jusson. Egy szigeten élünk, és képtelenségnek tartanám, ha a két nép visszatérne a múlt háborúskodásaihoz. Ez senki érdekét nem szolgálná. Vannak olyan egységes célok és tevékenységek, amelyek mindkét nép számára fontosak. Személy szerint én abban bízom, hogy bár gazdaságilag és jogilag nagyobb függetlenséget kap Skócia, megmarad egy erős kapcsolat Londonnal, és formálisan nem kerül sor szakadásra.
- Egy esetleges leválás esetén milyen lenne Skócia viszonya az Európai Unióhoz?
- Amennyiben a leválás megtörténik, Skócia számára az öngyilkossággal lenne egyenlő, ha az EU-n kívül rekedne. Nem zárkózhatunk el az Európai Uniótól, hiszen az túlságosan nagy, Skócia pedig túl kicsi, és túl kevés erőforrással rendelkezik. Nem gondolom, hogy gazdaságilag ebből nekünk bármi előnyünk is lehetne, de ezt majd Skócia dönti el.
- Milyen előnyökkel járna Skócia számára az esetleges függetlenség?
- Van Skóciában egy bizonyos csoport, amely évek óta azt hangoztatja, hogy Anglia csak kiaknázza Skócia gazdasági erőforrásait, és megfosztja a nemzetet függetlenségétől. Ha azonban az Egyesült Királyság gazdaságát tekintjük, a fizetési mérleget, a nemzeti szintű bevételeket és kiadásokat, illetve Skócia gazdasági kapcsolatait Angliával, akkor azt kell látnunk, hogy ez a viszony nem annyira fekete-fehér, mint ahogy azt odahaza lefestik. Mindazonáltal én úgy hiszem, Skóciának meg kell őriznie identitását, kulturális függetlenségét és a kereskedelmi egyensúlyt. Enélkül Skócia elszigetelődik Európától, amit mi semmiképpen nem szeretnénk.


A „Felföld” rövid krónikája

A legkorábbi írásos emlékek a skótokról a római korból maradtak ránk. A római flotta azzal a szándékkal érkezett Skócia keleti partjaihoz i.sz. 80 körül, hogy leigázza az ott élő barbár törzseket. A Római Birodalomnak ezt a legészakibb helyőrségét nevezték Kaledóniának, amelyből később kialakult a Skócia név. A rómaiak távozása után a Brit-szigeteken élő négy különböző etnikum egyike volt a skót. A törzseket egységesítő kereszténység megjelenése után, 844-ben Kenneth MacAlpine már a skótok királyának kiáltotta ki magát.
A valódi értelemben vett államiság azonban csak 1314-ben érkezett el, amikor Robert Bruce skót király legyőzte az erősebb angol hadsereget, és Skócia elnyerte függetlenségét. A déli határ mentén lakó skót törzsek és az angolok között évszázadokon át rendszeres eseménynek számított egymás falvainak és földjeinek kifosztása. A békés évek ideje alatt azonban megindulhatott a skót szellemi fejlődés, amelynek központjává elsősorban Glasgow és Edinburgh vált. Ez időben alakult ki a skót klánrendszer is a pátriárka körül kiépülő közösségekből, melyeknek különböző szövésű viseletei a skót nemzet szimbólumává is váltak - a duda és a bogáncs mellett. 1707-ben a skót parlament aláírta az úgynevezett unió-törvényt, amely hozzájárult az angol trón protestáns utódlásához, elfogadta az Angliával való egységesített adózást, a közös kereskedést, míg saját hatáskörében tarthatta jogi és egyházi rendszerét.
1885-ben Anglia felállította a Skót Hivatalt, amely felügyelte Skócia jogrendszerét, továbbá a mezőgazdasági, közigazgatási és egészségügyi bizottságot. A hivatal vezetői posztja 1926-ban értékelődött fel, amikor a különféle bizottságok minisztériumokká váltak, az ügyekért felelős első ember pedig az államtitkár lett. Ezzel létrejött a Skót Hivatal mai formája. A növekvő autonómiát élvező Skócia - az egyébként skót származású - Tony Blair brit miniszterelnök ideje alatt még több engedményt kapott Londontól.
A különböző pártok különféle módon viszonyulnak a mind szélesebb autonómiához. A Skót Nemzeti Párt (SNP) például - amely egyre népszerűbbé válik a felföldiek körében - az új skót parlament első, májusban tartandó általános választásainak megnyerése után népszavazást kíván tartani a szétválás érdekében. A legnagyobb ellenfélnek számító Munkáspárt a januári közvélemény-kutatások szerint hét százalékot esett novemberi népszerűségéhez képest. Az SNP-nek a győzelemhez 129 képviselőjét kell az új skót parlamentbe juttatnia.