Vissza a tartalomjegyzékhez

OLÁH ANDREA
A tanároknak is tanulni kellene

A pedagógusok a középiskolás nemzedék két legfontosabb problémájának a családon belüli szülői törődés hiányát, valamint a drogfogyasztást jelölték meg - derült ki a Gallup Intézet felméréséből. A cég az Oktatási Minisztérium megbízásából folytatott közvélemény-kutatást az ország középiskolai tanárai körében a középiskolások drogfogyasztásával kapcsolatban. Erről tartott sajtótájékoztatót a napokban Pokorni Zoltán oktatásügyi miniszter, aki elmondta, hogy az említettek mellett harmadikként a válaszadók súlyos problémaként nevezték meg a kilátástalanság érzését, a perspektívanélküliséget, a reális jövőkép hiányát. Negyedik helyen az alkoholfogyasztás, ötödik helyen pedig az értékhiány, az értékrendszer zavarai, az értékek és célok hiánya szerepelt.

Egyébként a pedagógusok 90 százaléka szerint az utóbbi két-három évben nőtt a kábítószer-fogyasztók aránya a középiskolás korúak körében. Viszont a drog mint probléma közvetlen megjelenése az iskolákban vagy az iskolák környékén kifejezetten nagyvárosi jelenségnek tűnik. A legfertőződöttebbek a főváros és a megyeszékhelyek középiskolái. A felmérés szerint a pedagógusok zöme tájékozatlan ebben a témában, mivel eddig csak kevesebb mint a felük - pontosan 47 százalékuk - kapott szervezett formában valamiféle információt arra vonatkozóan, hogy miről lehet felismerni a drogfogyasztókat.
Az iskoláknak mindössze csak kevesebb mint kétharmadában van olyan szakember vagy pedagógus, akit a felkészültsége, ismeretei alkalmassá tesznek arra, hogy a kábítószer-problémákkal, drogmegelőzéssel foglalkozzon. A kevésbé fertőzött iskolákban gyakrabban vannak felkészült szakemberek, mint a legfertőzöttebbekben.
A pedagógusok többsége szerint a drogmegelőzési tevékenység Magyarországon öszszességében csak kis mértékben hatékony, vagy egyáltalán nem hatékony. Ezen belül saját helyzetüket is nagyon rossznak ítélik. 84 százalékuk szerint sürgősen szükség van a drogmegelőzési és felvilágosító tevékenység fokozására, amelyet az iskolákban lehet a leghatékonyabban végezni. Sokkal kevésbé tartják hatékonynak a szórakozóhelyeken, az egészségügyi intézményekben, az utcán vagy az erre a célra esetleg létrehozott drogmegelőzési központokban végzett drogprevenciós munkát.
A miniszter elmondta, hogy a kormány változtatni akar a kábítószerek terjesztésével és fogyasztásával kapcsolatos törvényeken, de kihangsúlyozta, hogy fontosabb feladatnak tartja a megelőzéssel, a felvilágosítással kapcsolatos intézkedések és tevékenységek kidolgozását. A pedagógusok többsége úgy véli - legalábbis a felmérés szerint -, hogy a törvényeket is szigorítani kell, és a felvilágosítást, megelőzést is fokozni kell, mert ez a kettő csak együttesen tud eredményes lenni.