Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2003. december


TARTALOM

A neumanni örökség tanulságai

Szentgyörgyi Zsuzsa - Vámos Tibor: Bevezetés
Csapó Benő: Oktatás az információs társadalom számára
Csirik János: Gépi megértés
Deák Péter: Biztonság az elektronikus világrendben
Érdi Péter: Neurobiológia és informatika
Fodor István: Változó gazdaság, változó technológia, változó lehetőségek
Kürti Sándor: Informatikai rendszerek működési biztonsága
Lax Péter: Neumann János korai évei, a Los Alamos-i évek és a számítástechnikához vezető út
Pléh Csaba - Krajcsi Attila - Kovács Kristóf: Webhasználat, kommunikációs mintázatok, magány és társaság
Tamás Pál: "Kreatív iparok" a közép-európai információs társadalmakban
Vámos Tibor: Elektronikus kormányzás - a neumanni társadalomszemléleti örökség
Venetianer Pál: Neumann János és korunk biológiája
Zalai Ernő: Neumann János és a közgazdaságtan

Tanulmányok

Gergely András: Deák Ferenc 1848-ban
Hargittai Magdolna - Hargittai István: Tudósok Tellerről
Hargittai István: Utolsó levélváltásaim Teller Edével
Hartmann Ervin: Magyar ötletek és hazai megvalósításuk
Bartha Dénes: Történelmi erdőhasználatok Magyarországon
Solymos Rezső: A 21. század kiemelt erdészeti feladata:
az erdei ökoszisztémák sokoldalú hasznának fenntartása és fejlesztése

Az Őrségi Nemzeti Park Tudományos Tanácsadó Testületének állásfoglalása
Jákó János: Az orvosképzés, a szakképzés és a továbbképzés dilemmája
Kordos László: Dinoszaurusz a Skorpió jegyében : Nagy Szilvia kiállítására
Braun Tibor: Egyetemes lángelme - a hálózatok új tudományának előfutára: Karinthy Frigyes
Vinkler Péter: A Garfield-tényező

Tudós fórum

Vizi E. Szilveszter: Gondolatok a magyar tudományról az EU-s csatlakozás előtt
A Tudomány Világfóruma - Budapest
Csermely Péter kitüntetése
Konduktív Nevelési Világkongresszus 1617

Kitekintés

Jéki László - Gimes Júlia: Kitekintés

Könyvszemle

Niederhauser Emil: Olvasónapló
Pető Andrea: Asher Cohen: A haluc ellenállás Magyarországon 1942-1944
Pléh Csaba: Ceizel Endre: Tudósok, gének, dilemmák
Büky László: Jakab László: A Jókai-kódex mint nyelvi emlék
Füstöss László: Kovács László: Neumann János és magyar tanárai
Pintér Márta Zsuzsanna: Csokonai Vitéz Mihály: Költemények 5.
Bencze Gyula: Tudományos kutatás tabuk nélkül

MELLÉKLET

Akadémiai tagajánlások 2003