Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2003. augusztus


TARTALOM


Topál József: Az etológia születése: gondolatok egy évforduló kapcsán
Miklósi Ádám: Segítség, etológusok!!! : A vendégszerkesztő bevezető megjegyzése az olvasóhoz
Gerlai Róbert: Egy új tudományos forradalom: a molekuláris genetika, az informatika és a viselkedés tudományának integrációja
Kemenes György: A csigaagy nem bicikli, avagy: elemi idegrendszeri folyamatok és a tanulás evolúciósan
konzerválódott sejtes-molekuláris mechanizmusainak vizsgálata puhatestű idegrendszereken

Haller József - Halász József - Mikics Éva: Agresszió és stressz: okok és mechanizmusok
Kabai Péter: A létra alján: a viselkedés és szabályozásának hierarchiája
Altbäcker Vilmos: Borókás üreginyúl: egy állati tradíció kialakulása és következményei
Török János - Garamszegi László Zsolt - Hegyi Gergely - Hettyey Attila - Michl Gábor:
Szignalizáció és szexuális szelekció

Liker András - Barta Zoltán - Székely Tamás: Az élet játékai: stratégiák a táplálkozásban és a párszerzésben
Számadó Szabolcs: Kommunikáció az állatvilágban: az őszinteség és csalás problémája
Miklósi Ádám - Topál József - Csányi Vilmos: Kivel lehet még 'beszélgetni'? :
A fajok közötti kommunikáció problémája, különös tekintettel az ember-kutya kapcsolatra

Király Ildikó - Szalay Ágnes - Gergely György: Mit utánzunk és miért: a vak mimikritől a belátásos utánzásig

Tanulmányok

Berencsi György - Saleh Younes, Ali - Gyarmati Péter - Takács Mária - Gönczöl Éva:
A súlyos akut respiratorikus szindróma (SARS) és a kórokozó virológiai tulajdonságai

Patkós András: Kutatás és egyetem kapcsolata Európában és Magyarországon

A jövő tudósai

Tudós fórum

Ormos Mária: '90' Kosáry Domokos
MTK kihelyezett ülés Burgerlandban/Bécsben
Gábor Dénes-díj 2003 : felterjesztési felhívás
Jéki László - Gimes Júlia: Kitekintés

Könyvszemle

Niederhauser Emil: Olvasónapló
Ritoók Zsigmond: Maróth Miklós: A görög filozófia története
Sipos Péter: Frank Tibor: Roosevelt követe Budapesten
Csató Tamás: Károlyi Mihály levelezése V. 1945-1949
Bőgel György: Szabó Katalin - Kocsis Éva: Digitális paradicsom vagy falanszter?
Farkas Ákos: Borsányi László: Hontalanok a hazájukban
Vámos Tibor: Hargittai István: Életeink