Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2003. június


TARTALOM

A Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300. évfordulójára

Köpeczi Béla: Előszó
Tudományos konferencia: Európa és Magyarország II. Rákóczi Ferenc korában
Tóth Ferenc: Bujdosó vagy száműzött? : A Rákóczi-emigráció a történelem tükrében
Bánkúti Imre: Rákóczi államának gazdasági problémái
Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc külpolitikája
R. Várkonyi Ágnes: 'Ad Perpetuam Rei Memoriam' : Rákóczi államáról

Tanulmányok

Éltető Andrea - Hercsuth Andrea: Katalónia modernizációja
Cserne Péter: Harmadik utak : Néhány szempont Röpke és Bibó összevetéséhez
Dénes Iván Zoltán: Egy igazságtalanság két értelmezése : Szekfű Gyula és Bibó István a párizsi békeszerződésről
Michalkó Gábor - Rácz Tamara: A sátorverésen túl : A turizmustudomány magyarországi állapotairól

Interjú

Nacionalizmus és régészet : Lukácsi Béla beszélgetése Bálint Csanád régésszel

Tudós fórum

Szabados László: Az MTA 2003. májusi közgyűlése
Együttműködési megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között
Együttműködési megállapodás az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között
Együttműködési megállapodás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között
Magyar Professzorok Világtanácsa

A világ tudománya magyar diplomaták szemével

Szalai-Szűcs Ildikó: Reformtervek a brit felsőoktatásban
Takács István: Külföldi egyetemi hallgatók helyzete az Egyesült Államokban
Erdélyi Árpád: Hogyan tovább, Orosz Tudományos Akadémia?

Kitekintés

Jéki László - Gimes Júlia: Kitekintés

Közlemény

Könyvszemle

Heiszler Vilmos: Kiss Endre: Monetarista globalizáció és magyar rendszerváltás
Boros János: Vizi E. Szilveszter - Altrichter Ferenc - Nyíri Kristóf - Pléh Csaba: Agy és tudat
Papp Imre: Niederhauser Emil - Szvák Gyula: A Romanovok
Fekete Gábor: Surányi Dezső: Gyümölcsöző sokféleség
Kádár Gábor - Vági Zoltán: Angol nyelvű bibliográfia a holokausztról
Borhi László: Iratok a magyar-amerikai kapcsolatok történetéhez 1957-1967
Markovits Pál: Egy 'úri kalandor' botladozásai a XX. században