Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2003. május


TARTALOM

50 éves a "kettős csavar"

Hargittai István: Bevezető
Hargittai István: Kettős csavar - a megkettőzött tudomány
Venetianer Pál: A DNS-szerkezettől a genomszerkezetig
Szathmáry Eörs: Miért nagybetűs a genetikai ábécé?
Pósfai György: Hogyan készítsünk élő sejtet?
Oláh Edit: A DNS molekulától a betegágyig: a molekuláris medicina hídja
Ötvös László: Nukleinsav támadáspontú gyógyszerek
Penke Botond - Datki Zsolt - Zarándi Márta: Neurodegeneratív betegségek kémiai és biokémiai háttere

Tanulmány

Mezei István: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz - érvek és ellenérvek - mérlegen a kutatás-fejlesztés

Tudós fórum

Vizi E. Szilveszter: Lelkiismeret és tudomány
Jéki László: Egy új szervezet: az Európai Kutatási Tanács
Jéki László: A sugárvédelem és az európai "érdekeltek"

A jövő tudósai

Megemlékezés

Székely György: Flerkó Béla (1924-2003)
Marosi Sándor: Pécsi Márton (1923-2003)
Benkő Samu: Imreh István (1919-2003)
Láng István: Csomó István (1935-2003)

Kitekintés

Könyvszemle

Niederhauser Emil: Küzdelem az igazságért : Emlékkönyv a nyolcvanéves Randolph L. Braham tiszteletére
Friedrich Péter: Receptek Nobel-díjra : Venetianer Pál: Csillagórák a tudományban
Berényi Dénes: A társadalomtudományok múltja és jövője
Gerendai Ida: Csilla Rúzsás - Béla Mess: Maturation and Aging of Neuroendocrine Functions.
The Role of Monoaminergic Neurons and of the Pineal Gland

Bencze Gyula: Staar Gyula: Matematikusok és teremtett világuk
Sperlágh Sándor: Kulcsár Kálmán: Nyugatról Keletre - Útirajzok a két Amerikáról, Ázsiáról és Afrikáról
Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez 1620-1980
Benczik Vilmos: Nyelv, írás, irodalom kommunikáció-elméleti megközelítésben
Beérkezett könyvek