2003/5.

Könyvszemle

Benczik Vilmos: Nyelv, írás, irodalom kommunikáció-elméleti megközelítésben

A könyvben, amely a Nyíri Kristóf által kiadott kötetekben szerzőként szereplő Benczik Vilmos egyetemi doktori értekezésére épül, a szerző a beszéd, az írás, a kommunikáció, a kultúra és a civilizáció viszonyát vizsgálja. Benczik elképesztő mennyiségű szakirodalmat dolgozott fel, és hatalmas tudásanyagot közvetít könyvében. Bevezetést kapunk a beszéd, az írás történetébe, az irodalom kialakulásába és nyelvi megismerésmódjaiba, a másodlagos szóbeliségbe és az írásbeliség utáninak feltételezett korba, majd szóstatisztikai szövegvizsgálattal az irodalmi művek empirikusan föltárható szóhasználati jellegzetességeibe. Ha a művet a közvetített tudásanyag alapján értékelnénk, akkor abban az értelemben, ahogy a lexikonokat vagy a kézikönyveket kiválónak tartjuk, egészen kiválónak tarthatnánk. Az olvashatóság követelménye felől közelítve viszont lehetnek fenntartásaink. Ha egy könyvbe a lehető legtöbb információt próbáljuk belesűríteni, akkor számolnunk kell az olvashatóság csökkenésével. Ha egy könyvbe a lehető legtöbb információt próbáljuk belesűríteni, számolnunk kell az olvashatóság csökkenésével, mindazonáltal, ha a könyv elején megfogalmazott tézisek bizonyítási gondolatmenete elvész is az idézetek és adatok rengetegében, sokat tanulhat az az olvasó, aki az írásbeliség kultúraképző szerepéről szeretne tájékozódni. A könyvből viszonylag kis ráfordítással igen jól használható kézikönyvet, vagy a kommunikációs technikákkal foglalkozó kislexikont lehetne kialakítani. (Benczik Vilmos: Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben. Trezor, Budapest, 2001. 332 p.)

B. J.


<-- Vissza az 2003/5. szám tartalomjegyzékére