2003/5.

Könyvszemle

Csilla Rúzsás - Béla Mess: Maturation and Aging of Neuroendocrine Functions. The Role of Monoaminergic Neurons and of the Pineal Gland

A rövid monográfia az egyedfejlődés két "végpontja", a késői prenatális és korai posztnatális periódus, valamint az időskor neuro-endokrinológiai történéseit ismerteti. Különös hangsúlyt kap a szerzők szűkebb kutatási területe, az agyi monoaminerg rendszer és a tobozmirigy szerepének tárgyalása. Az előszó és a bevezetés a különös gonddal válogatott irodalmi adatok és szerzők saját észleleteinek szerencsés ötvözete, mely azon túl, hogy megfelelő háttérismereteket nyújt, feltétlenül alkalmas az olvasó érdeklődésének felkeltésére. A továbbiakban ismertetésre kerül a szerzők témával kapcsolatos munkássága, mely felöleli az alkalmazott módszerek részletes leírását és a gazdag ábraanyaggal illusztrált kísérleti eredmények bemutatását. A vizsgálatok zöme a differenciálódás szempontjából kritikus, születés előtti és közvetlenül születés utáni korban végzett különböző beavatkozások neuroendokrin rendszerre kifejtett hatásaival foglalkozik. A tobozmirigy és az agyi monoaminerg rendszer működését érintő beavatkozások, valamint a környezeti károsító ágensek, mikotoxinok az endokrin reproduktív rendszer igen kifejezett, maradandó változásait idézik elő. Az alkalmazott beavatkozások nemcsak a szaporodásbiológiai paramétereket érintik: gátolják a növekedést, ezen túl a pajzsmirigyműködés felnőttkori diszfunkcióját eredményezik. Az öregedéssel foglalkozó alfejezetben fellelhetők mindazok a kísérletes eredmények, melyek a tobozmirigy beidegzésében és szekréciós aktivitásában bekövetkező, korfüggő változásokat mutatják. Az utóbbi altémával kapcsolatban még napjainkban is gyakran megjelennek a tudományosságot nélkülöző, szenzációhajhász újságcikkek. A szerzők munkájának külön érdeme, hogy mindvégig szigorúan csak a szakmailag megalapozott tudományos adatokra támaszkodnak, és azokat is kritikusan elemzik. A témával kapcsolatos észleletek megbeszélése ugyanakkor a szerzők szakmai tájékozottságát és széles látókörét dicséri. A monográfia így lesz interdiszciplináris jellegű. A kötetet hasznosan lapozhatják mind alapkutatással foglalkozók, mind klinikusok. A munka, a neuroendokrinológiával foglalkozó szakembereken túl, érdeklődésre tarthat számot a fejlődésbiológia, a gerontológia és a környezeti hatások témájában munkálkodók körében is. (Csilla Rúzsás - Béla Mess: Maturation and Aging of Neuroendocrine Functions. The Role of Monoaminergic Neurons and of the Pineal Gland. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001. 105 p.)

Gerendai Ida

az orvostudomány doktora,
egyetemi tanár (SE)


<-- Vissza az 2003/5. szám tartalomjegyzékére