2003/5.

Megemlékezés

CSOMÓ ISTVÁN

(1935-2003)

Az MTA Titkárságának köztiszteletben álló munkatársa, a Pénzügyi Főosztály vezetője április 8-án feladta a harcot; önfegyelemmel, emberi méltósággal viselt harcát hosszantartó, súlyos betegségével, és eltávozott közülünk, élők közül. Halála megdöbbenést és őszinte szomorúságot váltott ki mindazokban, akik ismerték, azaz mindannyiunkban, hiszen az Akadémián eltöltött negyedszázados főosztályvezetői tevékenysége alatt (1977-től 2002-ig) úgy ismerhettük meg Csomó Istvánt, mint a munkáját mindig precízen, szorgalmasan, fáradhatatlanul végző munkatársat, de mint szelíd, halk szavú, barátságos, szeretetreméltó magánembert is.

Az MTA Pénzügyi Főosztályának vezetőjeként megkérdőjelezhetetlen szakmai hozzáértéssel biztosította a mindenkori akadémiai vezetők döntéseinek végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket, a keretek törvényes és szabályos felhasználását. Áldozatos munkájának volt köszönhető, hogy mind az Állami Számvevőszék, mind a Pénzügyminisztérium időszakos vizsgálatai rendben levőnek találták az akadémiai gazdálkodást, s ezzel munkássága idején öt elnöknek és öt főtitkárnak nyújtotta a vezetéshez szükséges biztonságot. Az Akadémia mindenkori vezetése ezért teljes bizalommal és elismeréssel fogadta munkáját, tanácsait. Azt hiszem, kevés intézmény lehetett hasonló helyzetben, ilyen biztonságban ezekben a sorsdöntő történelmi eseményekkel is teli időszakban. Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban is, hogy az Akadémiát és intézeteit az akadémiai sajátosságok teljes figyelembevételével illesztették az államháztartási és a kincstári gazdálkodás keretei közé, és az akadémiai kutatóhálózat konszolidációja (1996-tól 2001-ig) pénzügyi hátterének sikeres megteremtésével is. Aktív munkássága idején, közreműködésével számos építési beruházást illetve rekonstrukciót valósítottak meg. Hogy csak néhány példát soroljak a megvalósult beruházások közül: a Regionális Kutatóközpont pécsi székháza, a Budaörsi úti Kutatóközpont épülete, a DAB székháza, a PAB székházának bővítése, a Zenetudományi Intézet felújítása, az MTA Könyvtár új épülete, a martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet Fitotronjának, a KFKI Budapesti Kutató Reaktorának rekonstrukciója, vagy a vári épülettömb és az MTA székházának felújítása. Köszönjük Csomó Istvánnak.

Akadémiai munkássága mellett részt vett a pénzügyi és számviteli felsőoktatásban. Oktatott, előadásokat, tanfolyamokat tartott, amelyek elismeréseként a művelődésügyi miniszter "címzetes főiskolai docens" címet adományozott neki.

1985-ben munkásságáért a Munka Érdemrend arany fokozata, 1997-ben a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Kiskeresztje kitüntetéseket vehette át.

Csomó Istvánt méltán az emberi tisztesség példaképének tartották. A halálhíre nyomán támadt szomorúságot csupán egyetlen dolog enyhítheti: a személyét övező szeretet és megbecsülés, ami nemcsak e sorokban jelenik most meg - Csomó István egész életében érezhette azt.

Emlékét híven megőrizzük.

Láng István

akadémikus, az MTA korábbi főtitkára


<-- Vissza az 2003/5. szám tartalomjegyzékére