Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2003. március


TARTALOM

Egyszerű és bonyolult - fogalmak és mértékek mesterséges és élő rendszerekben
Vendégszerkesztő: Roska Tamás; szerkesztő: Szentgyörgyi Zsuzsa

Roska Tamás: Bevezető
Csurgay Árpád: A 'törpék' valóságos és virtuális világa
Gyulai József: Bonyolultság az elektronikában és a nanoelektronikában
Vicsek Tamás: Komplexitás-elmélet
Falus András: Bonyolultság a genom-léptékű biológiában; adalékok a posztgenomikus agnoszticizmushoz
Hámori József: Az emberi agy: a racionalizált bonyolultság
Székely György: Komplexitás az idegrendszerben
Roska Tamás: Bonyolultság és egyszerűség analogikai hullám-számítógépekben és néhány idegi jelenség modelljében
Vámos Tibor
: Bonyolultság, filozófia, spekuláció és tudományos következetesség
Csuhaj Varjú Erzsébet: A formális nyelvek bonyolultságáról
Prószéky Gábor: A természetes nyelvek leírásának bonyolultsági kérdései
Katona Gyula: A bonyolulttól az egyszerű felé (a matematikában)
Rónyai Lajos: Birkózás a bonyolultsággal: hatékony algoritmusok

Interjú

Középkort oktatni és kutatni Szegeden : Lukácsi Béla beszélgetése Kristó Gyulával

Tanulmány

Solymos Rezső: Akadémiai üdülő-erdő Mátraházán

2002, a Kozma-centenárium éve

Keviczky László: Kozma László
Kovács Győző: Dr. Kozma László elektromérnök, a távbeszélő-technika és a számítástechnika magyar úttörője

Tudós fórum

Az MTA és a CNRS (Francia Országos Tudományos Kutatási Központ) közötti kapcsolatokról
Heszky László: A felvidéki, a vajdasági és a kárpátaljai magyar nyelvű agrár-felsőoktatás helyzete
Felhívás hazánk EU-csatlakozásának támogatására
Az MTA és az Erdélyi Múzeum Egyesület megállapodása
Dudits Dénes: A funkcionális genomika szerepvállalása
Szilárd Leó professzori ösztöndíjak - ötödször

Megemlékezés

Ádám György: Salánki János (1929-2003)

Kitekintés

Jéki László - Gimes Júlia: Matematika: cipőfűző és nyakkendő

Könyvszemle

Niederhauser Emil: Olvasónapló
Czelnai Rudolf: Magyar Tudománytár I. kötet - Föld, víz, levegő
Széchenyi Ágnes: Földes Anna: Az Irodalmi Újság könyve
Berényi Dénes: Tizenkét év - Összefoglaló az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről