Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2003. január


TARTALOM

Szociális emlékezet: a történelem szociálpszichológiája

László János: Bevezető
Ormos Mária: Politikai szerepek és személyiségek a huszadik században
Gyáni Gábor: Történetírói nézőpont és narratív igazság
Pataki Ferenc: Együttes élmény - kollektív emlékezet
Ehmann Bea: Az egyén a történelem sodrában: a pszichikus időélmény egy típusa mint a kollektív élményuniverzum megteremtője
László János: Történelem, elbeszélés, identitás
Vincze Orsolya - Kőváriné Somogyvári Ildikó: A nemzeti identitás reprezentációja a sikeres történelmi regényekben
Illés Anikó: A magyar történelmi festészet narratív pszichológiai elemzése

Tanulmány

Glatz Ferenc: A jövő Akadémiája
Póczik Szilveszter: A roma kisebbség szociológiai problémái

Tudós fórum

Szabados László: A tudomány jó befektetés : Ünnepi ülés az Akadémián a Magyar Tudomány Napja alkalmából
Szabados László: A Magyar Tudományos Akadémia 171. rendes közgyűlése
A Magyar Tudományos Akadémia 2002. november 4-i közgyűlésének határozatai
Az Akadémiai Kiadó Rt. 2002. évi nívódíjas kiadványai

Interjú

Húsz év pluszt kaptam a munkatársaimtól... : Gimes Júlia beszélgetése Gergely János akadémikussal

Megemlékezés

Márta Ferenc: Gyarmati István (1929-2002)

Kitekintés

Könyvszemle

Niederhauser Emil: Olvasónapló
Gyáni Gábor: Erős Ferenc: Az identitás labirintusai
Lempert Károly: Oláh György: Életem és a mágikus kémia
Köpeczi Béla: Adriano Papo - Gizella Nemeth Papo: Storia e cultura dell'Ungheria