Magyar Tudomány, 2008/08 976. o.

Tudós fórumTudományunk mérhető teljesítménye

az Essential Science Indicators

mutatószámainak tükrében
Tolnai Márton

a közgazdaságtudomány kandidátusa, igazgató

MTA Kutatásszervezési Intézet


Schubert András

ügyvivő szakértő

MTA Kutatásszervezési Intézet


Wolf György

könyvtáros

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
A Web of Knowledge (Thomson–ISI, Philadelphia, PA, USA) Essential Science Indicators (ESI) adatbázisának az 1997–2007 időszakra vonatkozó adatai alapján hazánk tudományos teljesítményéről országos összehasonlító, tudományterületi és intézményi adatokat mutatunk be, melyek e tekintélyes szervezet nemzetközileg elfogadott és hiteles adatait tartalmazzák.


1. Tudományos potenciálunk alapadatai1


A világ GDP-termelésének 0,36%-át adó Magyarország kutatásra a világ K+F ráfordításának 0,18%-át fordítja. Hazánk az EU-országok összes GDP-jének 1,34%-át termeli, ugyanakkor a K+F ráfordításunk részesedése az EU összes K+F ráfordításából csak 0,67%. Míg az EU-országok egy lakosra jutó GDP-átlagának 59%-át mondhatjuk magunkénak, addig az egy lakosra jutó K+F ráfordításunk aránya az EU átlagának csak 29%-a. A K+F-ben foglalkoztatottak és kutatók viszonylag alacsony száma miatt az egy kutatóra jutó K+F ráfordítás kissé kedvezőbb arányt mutat, az EU átlagának 51%-a. Magyarország lakosainak száma az EU-országok 2,26%-a, ugyanakkor a kutatók száma az EU-országokban foglalkoztatott kutatók 1,29-%-a. Az ezer lakosra jutó kutatók száma Magyarországon az EU átlagnak 57%-a. A K+F-ben foglalkoztatottak (FTE)2 összlétszáma pedig még kedvezőtlenebb, az EU átlagnak 50%-a.


Ezek az adatok azt mutatják, hogy a magyar tudomány alulfinanszírozott hazánk gazdasági potenciáljához képest:


2. Tudományunk teljesítménye és K+F potenciálunk


A Web of Science adatai és számításaink alapján kitűnik, hogy gazdasági és K+F potenciált jellemző mutatóinkhoz képest a tudomány teljesítménymutatói jóval kedvezőbbek.

A magyar tudomány és azon belül egy meghatározó tudományos mag kiemelkedő tudományos versenyképességére utal az a jelentős különbség, amely a gazdasági feltételek és a mért eredmények között van.3


Míg K+F potenciált jellemző adataink az EU-átlag 29% és 51% közöttiek, addig tudományunk teljesítménymutatói az átlagértékhez közeliek, az EU-átlaghoz viszonyítva 57% és 91% között találhatók. Egy paraméterben, az „egy kutatóra jutó publikációk száma” tekintetében az EU-átlagot megközelítik (91%), az OECD-átlagot jóval meghaladják (132%). Ennek minőségét, súlyát jelzi az EU-országok sorrendjében elfoglalt 11. helyünk. Ezzel a helyezésünkkel tudományos „nagyhatalmakat” előzünk meg.


EU-rangsor az egy kutatóra jutó publikációk száma alapján

EU-rangsor

Ország

Egy kutatóra jutó publikációk száma (DB)

1

Nagy-Britannia

0,46

2

Olaszország

0,45

3

Hollandia

0,45

4

Görögország

0,35

5

Svédország

0,32

6

Belgium

0,32

7

Dánia

0,31

8

Ausztria

0,30

9

Szlovénia

0,30

10

Csehország

0,28

11

Magyarország

0,27

12

Franciaország

0,25

13

Írország

0,25

14

Németország

0,25

15

Spanyolország

0,24

16

Szlovákia

0,19

17

Finnország

0,18

18

Lengyelország

0,17

19

Portugália

0,16

20

Luxemburg

0,05


Az egy kutatóra jutó idézetek számaránya is igen magas, az EU-átlag 61%-a.

EU-rangsor az egy publikációra jutó idézetek száma alapján


EU-rangsor


Ország

Egy publikációra jutó idézetek száma (DB)

1

Hollandia

12,39

2

Dánia

12,35

3

Svédország

11,82

4

Nagy-Britannia

11,76

5

Finnország

11,19

6

Belgium

10,56

7

Németország

10,36

8

Franciaország

9,91

9

Ausztria

9,91

10

Olaszország

9,38

11

Írország

9,03

12

Spanyolország

8,01

13

Magyarország

7,05

14

Luxemburg

6,63

15

Portugália

6,40

16

Görögország

5,95

17

Csehország

5,67

18

Lengyelország

5,17

19

Szlovénia

5,14

20

Szlovákia

4,79
Az egy kutatóra jutó átlag feletti publikációs teljesítmény értékét jelentősen növeli, hogy Magyarország egy publikációra a vizsgált országok átlagához képest fele annyit költ. Egy publikációra hazánk az EU-átlag 57%-át fordítja.

EU-rangsor az egy publikációra jutó K+F ráfordítás alapján

EU-rangsor

Ország

Egy publikációra jutó K+F ráfordítás (millió PPP$)

1

Luxemburg

4,35

2

Németország

0,88

3

Franciaország

0,82

4

Ausztria

0,81

5

Finnország

0,71

6

Svédország

0,67

7

Írország

0,65

8

Belgium

0,56

9

Dánia

0,56

10

Olaszország

0,55

11

Csehország

0,53

12

Spanyolország

0,49

13

Portugália

0,48

14

Nagy-Britannia

0,47

15

Hollandia

0,44

16

Szlovénia

0,42

17

Magyarország

0,35

18

Görögország

0,27

19

Lengyelország

0,24

20

Szlovákia

0,20

Az EU-országok egy publikációra jutó K+F ráfordításai sorrendjében Magyarország a 17., mely a rangsorokban az egyik „legkedvezőtlenebb pozíciónk”, azonban a tudományos teljesítmény szempontjából igen figyelemre méltó. (Kis pénz, nagy teljesítmény.)4 Nálunk kevesebbet egy publikációra csak Görögország, Lengyelország és Szlovákia költ.3. A magyar tudomány teljesítménye az Essential Science Indicators mutatószámainak tükrében


A magyar tudós társadalom munkáját a világ tudományosságának szerves részeként végzi. Az elvárások, az értékek, a teljesítmények nemzetközi mércékhez igazodnak. A magyar tudomány igen jól teljesít, ha produktumát a tudományos kutatás nemzetközileg elfogadott mércéjével mérjük. Az egyik legelfogadottabb nemzetközi mércét a Web of Science adatbázisa szolgáltatja, mely országok, szakterületek, intézmények, kutatók adatai tekintetében összehasonlítható és hiteles.


A Web of Science adatbázisában az 1997-–2007 közötti tíz éves időszakban összesen 44 619 magyar szerzős (magyarországi munkahelyhez köthető) publikáció és 314 564 idézet szerepel. Ezen adatok szerint az egy publikációra jutó idézetek száma 7,05.


Az adatbázisban található 140 ország rangsorában Magyarország jó helyezést ért el:A Web of Knowledge (Thomson–ISI, Philadelphia, PA, USA) Essential Science Indicators (ESI) adatbázisának az 1997–2007 időszakra vonatkozó intézményi adatai alapján 25 EU ország adatait kigyűjtöttük. Az ESI adatbázisából a kiválasztott huszonöt ország adatstruktúrái miatt tizennyolc természettudományi területet, egy multidiszciplináris és egy társadalomtudományi kategóriát, a közgazdaságtan és üzleti tudományokat emeltük ki.


A magyar tudomány tízesztendős publikációs és idézettségi teljesítménye alapján az EU-tagállamok rangsorában a 14. és 15. helyet foglalja el. Az egy publikációra jutó idézetek száma alapján elért 15. helyünkkel – Észtországon kívül – valamennyi új EU-tagállamot megelőzzük.


A magyar tudomány publikációs és idézettségi teljesítménye és annak

alapján helye az EU-tagállamok rangsorában


Ransor

Ország

Idézet

/publikáció

Ország

Publikációk száma

Ország

Idézetek száma

1

Hollandia

12,39

Nagy-Britannia

777 090

Nagy-Britannia

9 095 476

2

Dánia

12,35

Németország

723 435

Németország

7 494 787

3

Svédország

11,82

Franciaország

522 015

Franciaország

5 173 169

4

Nagy-Britannia

11,70

Olaszország

358 452

Olaszország

3 362 280

5

Finnország

11,19

Spanyolország

254 808

Hollandia

2 664 470

6

Belgium

10,56

Hollandia

215 050

Spanyolország

2 041 012

7

Németország

10,36

Svédország

165 862

Svédország

1 960 489

8

Franciaország

9,91

Lengyelország

115 535

Belgium

1 205 656

9

Ausztria

9,91

Belgium

114 172

Dánia

1 052 640

10

Olaszország

9,38

Dánia

85 234

Finnország

892 828

11

Írország

9,03

Ausztria

80 205

Ausztria

794 832

12

Spanyolország

8,01

Finnország

79 788

Lengyelország

597 316

13

Málta

7,62

Görögország

59 534

Görögország

354 227

14

Észtország

7,25

Csehország

50 725

Magyarország

314 564

15

Magyarország

7,05

Magyarország

44 619

Csehország

287 611

16

Luxemburg

6,63

Portugália

39 131

Írország

285 429

17

Portugália

6,4

Írország

31 609

Portugália

250 438

18

Görögország

5,95

Szlovákia

21 645

Szlovákia

103 680

19

Ciprus

5,75

Slovénia

16 171

Szlovénia

83 119

20

Csehország

5,67

Észtország

6458

Észtország

46 821

21

Lettország

5,19

Litvánia

6171

Litvánia

29 251

22

Lengyelország

5,17

Lettország

3549

Lettország

18 419

23

Szlovénia

5,14

Ciprus

2179

Ciprus

12 529

24

Szlovákia

4,79

Luxemburg

1239

Luxembourg

8215

25

Litvánia

4,74

Málta

544

Málta

4145
A magyar tudomány egyes szakterületek szerinti teljesítménye jóval felülmúlja a fent bemutatott országos adatokat.


A publikációk száma alapján jobb teljesítményt mondhat magáénak a kémia 11. helyével; az ideg- és magatartástudomány valamint az agrártudomány 13–13. helyével; a molekuláris biológia, az immunológia továbbá a biológia és biokémia 14–14. helyezésével.


Az egy publikációra jutó idézetek száma kiugróan magas teljesítményt mutat az űrtudomány területén elért 15,9-es érték; a molekuláris biológia, genetika 14,5-es mutatója; az ideg- és magatartástudomány 13,2-es adata valamint a biológia és biokémia 10,3-as értéke. A huszonöt ország szakterületenkénti rangsorában 6. helyet ért el a pszichiátria, pszichológia; a 9. helyet tudhatja magáénak a számítástudomány; 10.-et a közgazdaságtudomány; a 12–12.-et az ideg- és magatartástudomány valamint mérnöki tudományok; a 13. helyet a fizika; a 14. helyet a farmakológia és toxikológia, valamint a földtudomány.


A magyar tudomány publikációs és idézettségi teljesítményeinek

rangsorai az EU-országok között, szakterületek szerint
Szakterület


Idézet/publikáció

Rangsor

Publikációk száma szerint

Idézet/ publikáció száma szerint

Összes szakterület szerint

7,05

15

15

Agrártudomány

2,03

13

20

Biológia és biokémia

10,32

14

15

Kémia

6,45

11

16

Klinikai orvostudomány

8,69

15

16

Számítógéptudomány

2,30

16

9

Közgazdaság-tudomány

3,12

18

10

Mérnöki tudomány

3,90

16

12

Környezettudomány

5,26

18

16

Földtudomány

6,52

16

14

Immunológia

11,67

14

16

Anyagtudomány

3,71

15

17

Matematika

2,04

10

20

Mikrobiológia

8,92

18

16

Molekuláris biológia, genetika

14,49

14

16

Ideg- és magatartástudomány

13,18

13

12

Farmakológia és toxikológia

8,20

14

14

Fizika

7,81

15

13

Növény- és állattudomány

4,45

14

16

Pszichiátria, pszichológia

8,47

17

6

Űrtudomány

15,88

15

21A Scientometrics 73. kötet 1. számában (2007-ben) tanulmány jelent meg Csajbók Edit, Berhidi Anna, Vasas Lívia, Schubert András szerzőktől World Flash on Basic Research Hirsch-Index for Countries Based on Essential Science Indicators Data címmel.


A tanulmányban a szerzők a Hirsch-index alapján rangsorolják az országokat. Elsődleges adatforrásként az Essential Science Indicators (ESI) adatbázist használták. Megállapítják, hogy az európai országok minden területen jók, de sehol nem élveznek elsőbbséget az USA-val szemben. Az USA toronymagasan vezet. Anglia 17-szer került a 2. helyre, Németország háromszor, Japán egyszer. Mivel a h-index függ az ország méretétől is, a kicsik eleve hátrányban vannak. Hollandiának így is sikerült négy területen bekerülni a legjobb öt közé.


Az új tagországok közül Lengyelország elvben lehetne jó, de rendre alul marad még a kis EU-15 országokhoz képest is. Egy-egy területen viszonylag jó helyezést ér el Csehország, Magyarország és Lengyelország.A magyar tudomány publikációs és idézettségi teljesítménye

Hirsch-index szerinti rangsor az EU-tagállamok között


Rangsor

Ország

Hirsch-index

1

Nagy-Britannia

426

2

Németország

392

3

Franciaország

362

4

Olaszország

307

5

Hollandia

294

6

Svédország

259

7

Spanyolország

231

8

Belgium

226

9

Dánia

215

10

Finnország

192

11

Ausztria

185

12

Lengyelország

146

13

Magyarország

123

14

Írország

115

15

Görögország

106

16

Csehország

102

17

Portugália

91

18

Szlovákia

54

19

Szlovénia

49

20

Észtország

31

21

Litvánia

21

22

Lettország

19

23

Ciprus

11

24

Málta

6

25

Luxemburg

4
Magyarország Hirsch-index szerinti rangsorai kedvezőbbek mint publikációs adatainak száma, vagy az egy publikációra jutó idézetek száma alapján elért rangszámai. (Ezt úgy értelmezhetjük, hogy nincs hiány kiemelkedő teljesítményekben, de egy kissé túlsúlyos az átlagokat lerontó „ballaszt”.) A h-index szerinti összesített 13. helyezésünknél jobbat ért el az űrtudomány 10. helyezésével; az ideg- és magatartástudomány valamint a farmakológia és toxikológia 11–11. helyével; a növény- és állattudomány, valamint a biológia és biokémia 12–12. helyével.A magyar tudomány teljesítményeinek Hirsch-index szerinti

rangsorai az EU-országok között, szakterületek szerint


Szakterület

Hirsch-index szerint

Összes szakterület szerint

13

Agrártudomány

16

Biológia és biokémia

12

Kémia

14

Klinikai orvostudomány

15

Számítógéptudomány

17

Közgazdaság-tudomány

13

Mérnöki tudomány

15

Környezettudomány

16

Földtudomány

18

Immunológia

15

Anyagtudomány

15

Matematika

16

Mikrobiológia

15

Molekuláris biológia, genetika

16

Ideg- és magatartástudomány

11

Farmakológia és toxikológia

11

Fizika

13

Növény- és állattudomány

12

Pszichiátria, pszichológia

13

Űrtudomány

104. A Magyar Tudományos Akadémia teljesítménye5 az Essential Science Indicators mutatószámainak tükrébenA Web of Knowledge (Thomson–ISI, Philadelphia, PA, USA) Essential Science Indicators (ESI) adatbázisának az 1997–2007 időszakra vonatkozó intézményi adatai közül az összesített statisztikákban az MTA egyedüli magyar intézményként szerepelt tízezernél több publikációval a vizsgált időszakban. Az ESI által használt tudományterületi felosztás huszonhárom kategóriájából az MTA tizenegyben szerepelt a nyilvántartott és értékelt intézmények között. A táblázatokban ezen a tizenegy területen hasonlítjuk össze az MTA adatait tizenhat más tudományos akadémiával, illetve multidiszciplináris kutatóintézmény-hálózattal. A táblázatokban az intézményeket az „idézetek száma/publikációk száma” mutatószám alapján rangsoroltuk.

Akadémiák adatai

Akadémiák adatai

az országos adatok %-ában

Rang-sor

Intézmény

Publikációk száma

Idézetek száma

Idézet/ publikáció

Publikációk száma

Idézetek száma

Idézet/ publikáció

1

Svéd Tudományos Akadémia

202

3531

17,48

0,08%

0,11%

147,88%

2

Max Planck Society

66 211

1 138 606

17,20

9,15%

15,19%

166,02%

3

TNO

2992

37 076

12,39

1,39%

1,39%

100,00%

4

Osztrák Tudományos Akadémia

2425

29 643

12,22

3,02%

3,73%

123,31%

5

CNRS

47 149

522 656

11,09

9,03%

10,10%

111,91%

6

CSIRO

15 000

163 006

10,87

6,23%

7,17%

115,15%

7

CNR

33 553

315 799

9,41

9,36%

9,39%

100,32%

8

CSIC

33 750

314 087

9,31

13,25%

15,39%

116,23%

9

Academia Sinica

9657

82 087

8,50

-

-

-

10

Magyar Tudományos Akadémia

11 548

85 712

7,42

25,88%

27,25%

105,25%

11

Cseh Tudományos Akadémia

20 169

139 723

6,93

39,76%

48,58%

122,22%

12

Szlovák Tudományos Akadémia

8853

49 375

5,58

40,90%

47,62%

116,49%

13

Lengyel Tudományos Akadémia

23 264

120 313

5,17

20,14%

20,14%

100,00%

14

Bolgár Tudományos Akadémia

8719

42 702

4,90

51,39%

54,01%

105,15%

15

Kínai Tudományos Akadémia

95 154

418 548

4,40

23,73%

28,29%

119,24%

16

Orosz Tudományos Akadémia

114 896

401767

3,50

-

-

-

17

Ukrán Tudományos Akadémia

13 517

36 395

2,69

-

-

-


A magyar publikációk ESI nyilvántartása alapján a Magyar Tudományos Akadémia kutatói az összes magyar publikáció 26%-át készítették, és erre az összes hivatkozás 27%-a mutatható ki. Ez azt is jelzi, hogy az MTA-nak a hazai kutatási potenciálban a teljesítmények alapján elfoglalt helye a statisztikusan kimutatható mutatóihoz képest jóval jelentősebb. Az egy akadémiai publikációra jutó idézetek száma is magasabb az országos összesen értéknél: 7,42.


A tizenhét akadémiai jellegű intézmény között az MTA az idézet/publikáció száma alapján a 10., valamennyi kelet-európai akadémiát megelőzve.


Az idézet/publikáció szám 7,42 országos adatához képest a tizenegy szakterület között több szakma sokkal jobb eredménnyel is büszkélkedhet. Több mint kétszeresét, 15-ös értéket tudhat magáénak az ideg- és magatartástudományok területe, mely a tizenhét akadémia sorában az 5. helyet jelenti. A biológia és a biokémia 11,55-ös és a farmakológia és toxikológia 10,29-es teljesítménye ugyancsak kimagasló, mely e szakterületek esetében is az 5–5. helyezést jelentiA Magyar Tudományos Akadémia publikációs és idézettségi teljesítményének rangsorai az ESI adatbázisban szereplő tizenhét akadémiai jellegű szervezet között, szakterületek szerint


Szakterület

Idézet/ publikáció száma

Idézet / publikáció

szakterületi Rangsor

Összes szakterület együtt

7,42

10

Anyagtudományok

3,76

10

Biológia és biokémia

11,55

5

Farmakológia és toxikológia

10,29

5

Fizika

6,88

8

Ideg- és magatartástudományok

15,0

5

Kémia

6,58

8

Klinikai orvostudomány

7,12

11

Matematika

2,41

6

Mérnöki tudományok

4,15

10

Növény- és állattan

6,88

8

Számítógéptudomány

3,69

3Az alábbi ábra alapján látható, hogy az MTA publikációit az összes értékelhető szakterületen a magyar átlagnál jobban idézik, és az átlagos idézettség több szakterületen megközelíti, sőt meghaladja a világátlagot.


Az MTA publikációk átlagos idézettségének összehasonlítása tizenegy szakterület szerint a magyar és a világátlaggalNem kell szégyenkezniük egyetemeinknek sem. Például az orvosegyetemek idézet/publikációs száma meghaladja az országos átlagos értéket.Egyetem

Publikációk száma

Idézetek száma

Idézet/ publikáció

1

HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE

1954

102 857

52,64

2

NIH

7072

200 385

28,33

3

HARVARD UNIVERSITY

86 660

2 238 505

25,83

4

MIT

33 156

682 091

20,57

5

UNIVERSIRY OF OXFORD

35 921

622 836

17,34

6

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES

50 060

858 239

17,14

7

KAROLINSKA INSTITUTE

24 332

408 421

16,79

8

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

40 825

670 811

16,43

9

CERN

8185

119 533

14,60

10

SZEGEDI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM

923

10 404

11,27

11

SEMMELWEIS EGYETEM

4396

38 371

8,73

12

DEBRECENI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM

2096

15 567

7,43

Több szakterületen idézet/publikáció mutatójuk is kiváló. A klinikai orvostudományban például a Szegedi Orvostudományi Egyetem értéke 12; a biológia és biokémia területén a Semmelweis Egyetem adata 10,3; az idegtudományok terén a Semmelweis Egyetem adata 11,4.Kulcsszavak: tudománymetria, bibliometria, mutatószámok, kutatásértékelés, idézetelemzés, Hirsch-index, K+F potenciál, összehasonlító elemzés

Hivatkozások:

Schubert András – Tolnai Márton (2006): Az MTA kutatóhálózatának mérhető teljesítménye, hazai összehasonlításban. MTA Honlap, http://www.mta.hu , 2006. július 4.

Tolnai Márton (2006): Átlag feletti teljesítmény fél-pénzen. MTA Honlap, www.mta.hu. 2006. július. 25.

Török Ádám (2000): Reális-e a magyar tudomány 20. helye a (képzeletbeli) világranglistán? Magyar Tudomány. 11, 1307–1328.

1 A kutatás-fejlesztési mutatószámok, a GDP és a népességi stb. adatok forrása az OECD Main Science and Technology Indicators 2005/2. évi kötete, mely a huszonöt EU-ország közül öt országra K+F adatot nem közöl, ezért a továbbiakban az „EU”-megjelölés ténylegesen húsz tagállam adatait jelenti. (Nem tudtuk szerepeltetni Máltát, Litvániát, Lettországot, Észtországot és Ciprust.) A tudománymetriai adatok forrása a philadelphiai Thomson–ISI Web of Science (WoS) adatbázisa. A publikációk száma a tudomány bármely területén megjelent és a Thomson–ISI Web of Science adatbázisában referált „Article”, „Letter”, „Note” és „Review” típusú 1997–2007 években regisztrált publikációkat jelenti. (Ahol ezektől eltérő adatot közlünk azt külön jelezzük.) A tízéves idősorból éves átlagadatokat is számítottunk, és ezekkel is dolgoztunk.


2 FTE – Full-time equivalent, (teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám)

3 Lásd erről a témáról más megközelítésben, Török Ádám cikkét: Reális-e a magyar tudomány 20. helye a (képzeletbeli) világranglistán? (Török, 2000, 1307–1328.)

4 Részletesebben lásd: Tolnai Márton Átlag feletti teljesítmény fél-pénzen című cikkét. (Tolnai , 2006)

5 Az MTA teljesítményének hazai összehasonlítását lásd: Schubert András – Tolnai Márton
Az MTA kutatóhálózatának mérhető teljesítménye, hazai összehasonlításban című tanulmányában.
(Schubert – Tolnai, 2006)<-- Vissza a 2008/08 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]