Magyar Tudomány, 2008/08 928. o.

TanulmányGrid: a számítógép-hálózatok

új rendszere


Horváth Dezső


a fizikai tudomány doktora,

MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest

és MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen

horvath rmki . kfki . hu


A grid eredete és célja


A számítástechnika gridrendszere intézményeken, esetenként országhatárokon átnyúló számítógépcsoport, a felhasználó számára egyetlen virtuális gép. Interneten keresztül osztja meg egy hatalmas rendszer számítástechnikai kapacitását adott szervezet felhasználói között. Főként óriási processzor- vagy tárolókapacitást igénylő (fúziós, nagyenergiás, asztrofizikai kutatások), illetve szétszórt információt használó (orvosi diagnosztika, meteorológia) alkalmazásokra épül. Gyakran hasonlítják az elektromos hálózathoz, a grid nevet is arról kölcsönözte: rengeteg áramgenerátor működik, de a felhasználónak nem kell tudnia, melyikből látják el. Ugyanakkor viszont a 220 V-ot mindenütt egyformán használjuk, amíg a különböző számítógép-felhasználók igényei a hardverrel és szoftverrel szemben erősen különbözhetnek; emiatt a különböző közösségek virtuális szervezetekbe (Virtual Organization – VO) tömörülnek, amelyek egymástól függetlenek, habár használhatják ugyanazokat a gépeket: ez biztosítja a megfelelő szoftverkönyvtár és adatállomány elérhetőségét a felhasználók számára és védelmét az esetleges hívatlan vendégekkel szemben.

A gridek létrehozásának oka a kisebb számítógépek alacsony kihasználtsága. Közkézen forgó (ám korántsem hivatalos) adatok szerint a nagy szervergépek foglaltsága mintegy 60 %-os, ellentétben a többfelhasználós Unix-szerverek 10 %-os és a személyi számítógépek (PC-k) 5 %-os kihasználásával. Már jóval a grid elterjedése előtt felismerték, hogy egy PC-együttes a megfelelő szoftverrel sokkal egyszerűbben és olcsóbban használható ugyanarra a célra, mint a szuperszámítógépek. Erre kitűnő példa a CERN, a világ legnagyobb részecskefizikai kutatólaboratóriuma, amelynek magam is tizenhét éve veszek részt a munkájában. Húsz éve még a CERN sokezer kutatóját lényegében két bérelt szuperszámítógép szolgálta. A Cray-t tizenöt, az IBM VM-et tíz éve leadták, és először sokkal kisebb és olcsóbb, sokprocesszoros Shift-szuperszámítógépekkel és HP-klaszterekkel helyettesítették, majd azokat is együttműködő személyi számítógépek csoportjaival, PC-klaszterekkel váltották ki. Ma már ugyanis egy szuperszámítógép éves bérleti vagy fenntartási költségén nagyjából megvehető egy vele azonos kapacitású PC-klaszter. Ráadásul a számítógépek állandóan csökkenő árát a szoftveré nem követi; a Linux elterjedése előtt a kötelező szoftverfrissítés ára gyakran kényszerített bennünket arra, hogy lecseréljük az egész rendszert. A Linux viszont lényegében ingyenes, csak az esetlegesen felhasznált kereskedelmi programcsomagokért kell fizetnünk. Igazán mulatságos, hogy ugyanez a folyamat kezdődik kicsiben a PC-k területén: a magasabb processzorsebességhez szükséges nagyobb áramok tápegység- és hőelvezetési problémái miatt a tendencia inkább több párhuzamos processzor beépítése ugyanabba a gépbe alacsonyabb sebesség mellett; ma már a laptopok is kétprocesszorosak, és az asztali gépek között egyre inkább terjednek a négyprocesszorosak.

Mint a számítástechnika legtöbb vívmánya (a világháló kivételével, amely CERN-i találmány), a grid is Amerikában indult. Létrehozása az Argonne Nemzeti Laboratórium három munkatársának nevéhez fűződik: Ian Foster, Carl Kesselman és Steven Tuecke a grid alapító atyái. Az általuk írt Globus szoftver volt az, amely lehetővé tette, hogy különböző helyeken elhelyezett gépparkok a felhasználó számára egységes virtuális szervezetekbe (VO) tömörülhessenek, megfelelő biztonsági védelemmel, és hogy a különböző VO-khoz tartozó felhasználók a szervezethez tartozó gépeket és programokat elérjék. Az első demonstráció során, 1995-ben, két hétre egységes rendszerré kapcsoltak össze tizenhét nagysebességű hálózatot. Ennek a sikere megnyitotta az amerikai kutatási támogatást is: az amerikai védelmi költségvetés (mi más?) három éven át évi 800 ezer dollárral támogatta a Globus fejlesztését. Az R&D Magazine 2002-ben a Globus Toolkitet a legígéretesebb új technológaként nevezte meg. A Globust nyitott szoftvernek deklarálták, ami nagyban segítette annak széleskörű ellenőrzését és fejlesztését, és máig a legtöbb gridszoftver alapját képezi. Foster szerint a nyitottság nélkül nem terjedt volna el ilyen gyorsasággal, és az IBM, amely máig a legnagyobb kereskedelmi támogatója, sem vállalt volna a fejlesztésében olyan aktív szerepet.


A grid definíciója


A grid definíciójáról állandó viták dúlnak, a fő kérdés általában az, mennyiben különbözik a világhálótól, illetve egy nagy PC-klasztertől. A gridről remek magyar nyelvű bevezető olvasható a "> http://gridcafe.eu-egee.hu/ honlapon. Alapvető elvi jellegzetességei a következők:

• Különböző helyeken található, osztott erőforrások használata automatikus gazdálkodással. A felhasználók feladatait ott hajtják végre, ahol szabad kapacitás van, mindezt a felhasználó számára átlátható módon. Ennyiben tehát konkrét intézmények határain (és tűzfalain!) átnyúló számítógép-klaszternek felel meg. A fentiek a lehető legésszerűbb kapacitáskihasználást eredményezik, hiszen például különböző időzónák között kiválóan átkapcsolhatók a feladatok azokba, amelyekben vége a nagyobb terhelést jelentő munkanapnak.

• Különböző helyeken található adatbázisok automatikus elérése. Ez a funkció a világhálóéra emlékeztet, hiszen ott sem kell tudnunk, honnan bányássza elő a böngészőnk a szükséges információt. A fő különbség itt az információ felhasználásában van: a külső adatbázis mérete vagy érzékenysége miatt nem azt viszik át a felhasználó gépére, hanem a felhasználó programja kerül az adatbázishoz hozzáférő számítógépre, és csak az eredményt kapja vissza a programozó.

• Az összekapcsolt gépek operációs rendszereinek nem kell azonosnak lenniük, mint a klaszterek esetén. A grid alapszoftvere, a felhasználói program és a számításokat végző gépek operációs rendszere (többnyire valamilyen Unix vagy Windows) közötti kapcsolatot biztosító középszoftver (middleware) gondoskodik erről. Ez utóbbi feltétel azonban nem mindig működik, hiszen sokkal egyszerűbb adott operációs rendszerhez rendelni a középszoftvert.

• A fentiekből következik a decentralizáltság: nincs főgép vagy központ, mindegyik gridhez csatolt farm önállóan működik, csak feladatokat cserél a partnereivel.

A grid és a világháló közös vonása tehát a rejtett komplexitás: nem kell tudnom, honnan származik a felhasznált információ, hol működnek a közös programok; különböznek viszont az optimalizált kapacitáselosztásban, a kívánt adatok automatikus megkeresésében és használatában.


Tipikus gridalkalmazások


Habár, mint láttuk, a gridet ugyanúgy a (mag)fizikai kutatási szférában fejlesztették ki, mint magát a számítógépet vagy a világhálót, csak a kutatás miatt a grid sem terjedt volna el. A számítógépeket a játékok és a felhasználóbarát operációs rendszerek tették olcsóvá (erre gondoljunk, ha szidjuk a Windowst), a világhálót sem csak értékes ismeretek szerzésére használjuk. A grid ugyanúgy robbanásszerűen kezdett terjedni, mint a világháló. A világhálót 1989-ben fejlesztették ki a CERN-ben a nagyenergiájú kutatások számára, és 1994-ben már a Vatikán könyvtárát lehetett vele böngészni. Mint láttuk, a gridet 1995-ben álmodták meg és 1999 körül született meg a Globus. 2003-ban már a következő sikeres grid-alkalmazásokat találtam a világhálón:

1. Oktatás, kutatás

• A Floridai Egyetem Advanced Computing and Information Systems laboratóriuma az egyetem szétszórt számítástechnikai kapacitását közös gridben egyesítette (Linux, saját fejlesztésű gridszoftverrel). Ezzel lehetővé vált a helyileg szétszórt kapacitás biztonságos egyesítése és egységesítése, az egységesítés miatt erősödött az egyetem különböző területeken dolgozó kutatói között az együttműködés.

• Egy közepes nagyságú amerikai egyetem (Marist College) megbízható, stabil rendszert keresett a hallgatói laboratóriumok és a belső felhasználók részére. A grid bevezetése (Red Hat Linux, IBM Globus grid toolkit) nagyobb stabilitást és biztonságot eredményezett olyan rendszerrel, amely tetszés szerint és igen olcsón bővíthető, könnyű üzemeltetni, és a diákok előtt is igen népszerű lett.

• Kisebb szingapúri egyetem (Ngee Ann Polytechnic) hét hallgatói laboratóriumát kapcsolták össze gridtechnikával. Minimális befektetéssel a számítástechnikai felhasználói kapacitás a sokszorosára nőtt, mind a hallgatói, mind a kutatói számítások felgyorsultak, jelentősen nőtt az egyetem presztízse.

• Tajvan kormánya gridrendszerrel kapcsolta össze az ország kutatóintézeteiben és egyetemein a nanotechnológia és élettudományok terén működő kutatócsoportok számítógépeit a kutatási eredményesség javítására.

• A francia Nemzeti Magfizikai és Részecskefizikai Intézet (IN2P3) tíz, egymástól távol eső kampusszal rendelkezik. A Unix-szerverek és Linux-klaszterek Globus-alapú gridösszekötésével a számítástechnikai infrastruktúra egységes lett, lehetővé vált nagyléptékű szimulációk biztonságos végrehajtása, többek között az élettudományok területén.

2. Egészségügy

• A Pennsylvaniai Egyetem 2002-ben nemzeti digitális mammográfiai archívumot hozott létre gridrendszerben. Ez lehetővé teszi diagnosztikai célból az ország bármely pontján felvett, nagyfelbontású képek letöltését vizuális és számítógépes összehasonlítás céljából 2-90 másodpercen belül, megfelelő diszkréció és biztonság mellett. A módszer teljes elterjedése évente 5,6 petabyte adat tárolását jelenti, mivel egy-egy vizsgálat eredménye kb. 160 MB méretű. Az archívum használatához szükséges napi 28 TB-nyi adatátvitel csak a griddel oldható meg biztonságosan. Az európai MammoGrid projektet az EU 5. keretprogram keretében kezdeményezték 2001-ben a CERN koordinálásával, és az ALICE kísérlethez kifejlesztett gridszoftvert használta. Számos hasonló orvosbiológiai grid-rendszer született, és a CERN valamennyi hasonló programot egyesíteni próbálja a 6. keretprogram támogatta EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) projekt keretében.

3. Nagyipar

• Shell: A már létező programok a földrengések előrejelzésére és elemzésére lényegesen gyorsabban futnak griden, és az adott géppark használata sokkal megbízhatóbb, biztonságosabb. A kutatók munkája a felgyorsult válaszok miatt hatékonyabb.

• EADS (Európai Légügyi, Védelmi és Világűr-Társaság) a DataGridet használja mérnöki szimulációk felgyorsítására (Linux-alapú operációs rendszer Globusszal). A gridinfrastruktúra növeli a tervezőirodájuk hatásfokát, a Linux-rendszer pedig lehetővé teszi a megszokott programok futtatását.

• Novartis: A gyógyszeripari óriásvállalat az IBM-mel együttműködésben 2002-ben indította gridprogramját 3000 PC összekapcsolásával. A szimulációkkal jelentősen csökkenthető volt az új gyógyszerek kifejlesztéséhez ténylegesen végrehajtott kísérletek száma.

4. Biztosítás, bankszektor

• NLI (Nippon Life Insurance): a gridtechnológia alkalmazása tizenkétszeresére növeli a kockázatbecslések sebességét: a korábbi 10 óráról mintegy 49 percre. Ez egyben lehetővé teszi az eddiginél jóval bonyolultabb kockázati számítások elvégzését.

• RBC Insurance: A grid alkalmazásával a kockázatbecslési számítások felgyorsultak: egy szabványos, 2,5 órás számítás 10 percre, a hosszabb, 18 órás 32 percre rövidült. Ezzel a kérvények elbírálási ideje 97 %-kal csökkent, és lehetővé vált többféle kiértékelési feladat végrehajtása a kockázat csökkentésére.

• A Wachovia Bank, befektetési és biztosító társaság gridrendszerben egyesítette számítógépparkját. A kockázati becslések végrehajtása nagyságrendekkel gyorsult, sokkal több szimulációt tudtak végezni, komplexebb vizsgálatokra nyílt lehetőség, a Linux alkalmazása miatt stabilabb lett a rendszer, és általában csökkent az infrastruktúra fenntartási költsége.

5. Szórakoztatás

• A Butterfly.net kaliforniai cég, amely internetes, sokszereplős játékokat fejlesztett, árult és üzemeltetett Amerikában, Európában és Kelet-Ázsiában, internetes játékokhoz az IBM-mel együttműködésben kifejlesztette a Butterfly gridet, amely két, 50 processzoros farmon működött. A gépeket nagysebességű üvegszálas hálózattal kötötték össze, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy a griden belül különböző szerverekkel lépjenek kapcsolatba. A cél az volt, hogy tetszés szerint bővíthető, alacsony árú és üzemköltségű, megfelelő gyorsaságú rendszert hozzanak létre. A megoldás „on-demand” alapú, Globus gridrendszerre épített számítógép-használat lett, linuxos PC-kkel, amely rendszer két év alatt a vállalati profit nyolcszoros növekedéséhez vezetett. Egy PC kiesésekor a rendszer automatikusan átviszi a futást egy másikra anélkül, hogy a játékosok azt észlelnék. A rendszer teljes kiépítésben egymillió szimultán játékost szolgált ki.

A gridhálózatok azóta viharos gyorsasággal terjednek, ebben is hasonlít a grid a világhálóra. Ma már a kutatás-fejlesztés, az egészségügy, a környezetvédelem, a vállalkozási szektor és az államigazgatás területén megszámlálhatatlanul sok gridrendszer működik. A továbbiakban bemutatunk néhány hazai példát.


BOINC


Parlagon heverő házi számítógépek önkéntes felajánlásával működő hálózatok régen működnek. Leghíresebb és legnagyobb a SETI@home (Search for Extraterrestrial Intelligence) hálózat, amely a földönkívüli civilizációk keresését segíti rádióteleszkópos adatok elemzésével, és csaknem egy évtizede működik (a Kaliforniai Egyetem kezdeményezte 1999 májusában): jelenleg 250 ország 1,7 millió számítógépe vesz részt benne. Szoftverét is Berkeleyben fejlesztették ki, a neve BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing). A SETI céljáról és működéséről a http://seti.index.hu/ honlapon olvashatunk.

Számos gridrendszer működik ma is BOINC alapon, általában valamilyen nagylélegzetű tudományos projekthez csatlakozva, a biológia, meteorológia, fizika és matematika területén. Jó áttekintés olvasható róluk a Wikipédiában: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_distributed_computing_projects. A biológiai témák között érdemes kiemelni a maláriakontrollt és a különböző fehérjevizsgálatokat, gyógyszermolekulák keresését.

A World Community Grid (WCG) programot az IBM indította 2004-ben igen általános tudományos programmal és többféle operációs rendszerre (Linux, Windows, MacOS és OpenBSD). Eddig 360 más szervezettel lépett kapcsolatba, és mintegy 300 ezer felhasználót sikerült megnyernie. Számos sikeresen lezárt projektje tudományos publikációval záródott az emberi örökítőanyag (DNS) szerkezetéről, a rákkutatással és az izomsorvadás vizsgálatával kapcsolatban. Jelenlegi legnagyobb programjai a FightAIDS@Home és az AfricanClimate@Home .

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (SZTAKI) hozta létre a DeskTopGrid rendszert. Ez a Linux-alapú hálózat is BOINC-alapon működő, önkéntesen felajánlott PC-k sokasága, az egyetlen ilyen Magyarországon, pillanatnyilag 137 ország 62 ezer gépével ( http://szdg.lpds.sztaki.hu és http://www.desktopgrid.hu/ ). A DeskTopGrid-hez csatlakozók választhatnak tudományos és saját feladatorientáltság között; az előbbi óriási kapacitást követelő matematikai feladatokat old meg, jelenleg általánosított bináris számrendszereket vizsgál.


Magyar gridrendszerek


Az első hazai gridrendszer a Nemzeti Informatikai Infrastruktúra Fejlesztő Intézet (NIIFI) által alapított KlaszterGrid rendszer volt. Kilenc magyar egyetem hallgatói számítástechnikai laboratóriumából hozták létre 2003-ban, és máig huszonhárom felsőoktatási intézmény harminc intézete csatlakozott hozzá. Mivel a hallgatók a mintegy 1300 gépet csak nappal használják, a Windows-alapú gépparkot fotelágyszerűen (nappal szék, éjjel ágy) a munkaidő végeztével újraindítják Linuxban, és gridként működik (Condor-pool). A rendszer leírása, a hozzáférési lehetőségek és a felhasználási módszerek megtalálhatók a http://www.clustergrid.niif.hu honlapon.

A Veszprémi Egyetem a Java-alapú JGrid rendszer fejlesztésében vesz részt a Sun Microsystems, az ELTE Informatikai Kara és a SZTAKI részvételével ( http://pds.irt.vein.hu/hu/jgrid/about ).

Az MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete (RMKI) hazánkból 2003-ban elsőként csatlakozott nemzetközi gridrendszerhez, a CERN nemzetközi részecskefizikai laboratórium 2008-ban elkészülő proton- és nehézion-gyorsítója, a Nagy hadron-ütköztető (LHC) adatainak kezelésére létrehozott Worldwide LHC Computing Grid (WLCG, http://www.lcg.cern.ch ) rendszeréhez egy százprocesszoros PC-farmmal BUDAPEST néven. Mivel az LHC-ból fizikai adat csak 2008 után várható, az RMKI a SZTAKI közreműködésével létrehozta, és üzemelteti a HunGrid rendszert, hogy lehetővé tegye a teljes magyar akadémiai kutatóközösség számára a BUDAPEST klaszter használatát. A HunGrid-et jelenleg az RMKI-ban száz dedikált processzor szolgálja, és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Informatikai Kara is csatlakozott hozzá egy húszprocesszoros gépparkkal.

A magyar gridtevékenység koordinálását a Magyar Grid Kompetencia Központ (MGKK) végzi, tagjai a SZTAKI, a NIIFI, az ELTE, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és az RMKI. Az MGKK tagintézményei alapító tagként csatlakoztak a CERN által indított Enabling Grids for E-sciencE (EGEE) programhoz, amely jelentős EU-támogatással már a harmadik periódusban fejleszt egy reménybeli egységes európai gridrendszert.


CERN és LHC


A CERN az európai országok közös kutatóintézete (2. ábra), a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma. Gyorsítóit és egyéb szolgáltatásait 2500 alkalmazott, főként mérnök és technikus üzemelteti, és 250 partnerintézet mintegy 6500 fizikusa használja; ez a világ részecskefizikusainak mintegy fele. Érdekesség, hogy a felhasználók száma szerinti két legnagyobb ország, az USA és Oroszország, nem tagállamok, a CERN fenntartásához esetenkénti hozzájárulást fizetnek.

A CERN legnagyobb berendezését, a világ mind mérete, mind teljesítménye szerinti legnagyobb gyorsítóját, a Nagy hadron-ütköztetőt (Large Hadron Collider – LHC) idén helyezik üzembe, és jövőre kezd a kísérletezők számára adatot szolgáltatni (3. ábra). 100 m mélyen a föld alatt fekvő, 27 km hosszú alagútjában (4. ábra) négy óriási és több kisebb kísérlet fog működni. Magyarország jelentős erőkkel a CMS (Compact Muon Solenoid) részecskefizikai és az ALICE (A Large Ion Collider Experiment) nehézionfizikai kísérletben vesz részt.

A CERN-ről és kísérleteiről sok információt találunk a Wikipédia magyar nyelvű CERN-oldalain ( http://hu.wikipedia.org/wiki/CERN ), valamint, természetesen, a CERN honlapján ( http://www.cern.ch ).

Az LHC eddig soha nem látott energiájú, 7 TeV-es protonnyalábokat fog egymással ütköztetni. Fő célja a jelenlegi anyagelmélet, a Standard modell egyetlen még meg nem figyelt alkatrészének, a Higgs-bozonnak felfedezése, illetve esetleges új fizika feltárása. A protoncsomagok 40 MHz frekvenciával fognak egymással találkozni a detektorok középpontjában, és találkozásonként 15–25 proton–proton ütközés várható. Tudományosan érdekes esemény persze ritkán keletkezik majd; egy Higgs-bozon várható megfigyeléséhez, például, 1013 eseményt kell észlelnünk. Mivel egy esemény mérete 1 MB körüli, ez teljesen lehetetlennek tűnik megfelelő, igen gyors előzetes eseményválogatás nélkül. Így is, az LHC detektorai mintegy 10–15 petabájt (1 PB = 1015 bájt) mért adatot fognak évente előállítani, amelyhez hozzájön még mintegy ugyanannyi szimuláció.


A WLCG-hálózat


Az LHC-termelte adatmennyiséget öt kontinens 250 társult intézményében fogják feldolgozni. Az adatok kezelésére a CERN létrehozta a WLCG- (Worldwide LHC Computing Grid, 6. ábra) hálózatot, amely rétegekből (Tier) áll. A CERN, természetesen, a központ, a Tier-0, vagy T0. Nem célszerű és nem is biztonságos az adatokat egyetlen helyen tárolni, minden kísérletnek lesz tehát néhány elsődleges adattároló (T1) és sok másodlagos adatfeldolgozó (T2) centruma. A CMS-kísérlet (5. ábra), amelyben a legnagyobb létszámú magyar csoport dolgozik (harminc magyar a mintegy 2300 résztvevő között) Karlsruhéban (Németország), Oxfordban (Anglia), Bolognában (Olaszország), Barcelonában (Spanyolország), a Fermilab-ban (USA), Lyonban (Franciaország) és Tajpejben (Tajvan) fogja az adatait tárolni, ezek tehát a CMS T1-centrumai. A T2-állomások valamelyik T1-hez csatlakoznak. A magyar T2 például, az RMKI BUDAPEST-nek keresztelt gridállomása, történeti okokból eredetileg közvetlenül a CERN T0-hoz csatlakozott, de távlatilag a bolognai T1-hez fog tartozni. A T1-centrumnak 2,2 PB aktív tárolókapacitással (mágnesszalag és diszk) kell rendelkeznie. A T2-k követelménye mintegy 300 CPU és 200 TB tároló, ezt a magyar T2-kapacitás jövőre remélhetőleg el fogja érni (a cikk megírásakor a 2008-ra tervezett CPU-kapacitásunk már megvan, a tárolót kell még bővítenünk).

Az RMKI korai csatlakozásának köszönhető, hogy nálunk üzemel Közép-Európa egyetlen Resource Brokere, a grid feladatelosztó állomása. Ugyancsak a korai csatlakozás kényszerített bennünket arra, hogy létrehozzuk Magyarország első gridfelhasználói jogosítványt nyújtó Certificate Authority intézményét az RMKI-ban, hogy törvényesen tudjunk működni (addig a jogosítványokat Lyonból kellett kérnünk); ezt a feladatot hamarosan teljesen átveszi tőlünk a NIIFI.

Az LHC-adatok feldolgozásánál megjelenik a gridrendszer összes előnye a hagyományos számítástechnikával szemben. A kísérletek szoftvere természetesen különböző, ráadásul nem szabad áthallásnak lennie a különböző kísérletek adatai és programjai között, a kísérletek tehát létrehozták az LCG-n belül a saját virtuális szervezetüket (VO – virtual organization). Én a CMS-kísérlet tagja vagyok, tehát a CMS VO-t használom. Ehhez regisztrálnom kellett magamat a LHC-griden és igazolnom a CMS-hez való tartozásomat. Ha analizálni szeretnék egy szimulált adathalmazt (az LHC még nem működik, az analíziseket szimulációkon optimalizáljuk), megadom az adatfile nevét, és beküldöm a programomat az LCG CMS-szervezetébe. A rendszer megkeresi, hol tárolják a kért adatokat, és odairányítja a programomat (a mi CMS-témánk esetében többnyire a CERN-be, a batáviai FERMILAB-ba vagy a bolognai számítóközpontba); a programom ott lefut, az eredményt pedig visszakapom saját itthoni szerveremen vagy PC-men. Mindehhez nem kell felhasználói jogosultságomnak lennie a külső gépparkon, nem is kell tudnom, hol fut le a programom.


Az EGEE-projekt


A CERN a kezdetektől kezdeményező szerepet vállalt az európai gridhálózat fejlesztésében. Erre természetesen az előző részben leírt LCG-rendszer kifejlesztése kényszerítette. Ugyanakkor számos párhuzamos fejlesztésben is segítségét kérték; erre a korábban már említett MammoGrid projekt jó példa, amely az ALICE LHC-kísérlet számára kifejlesztett gridszoftvert alkalmazta mammográfiai diagnosztika grides megoldására. Az első átfogó projektet a különböző grid-rendszerek egyesítésére a CERN az 5. keretprogramon belül indította EDG (European Data Grid) néven. A projekt folyamatosan nőtt, egyre több intézmény csatlakozott hozzá, és 2004-ben már 36 millió euró támogatást kapott a 6. keretprogram keretében, EGEE (Enabling Grids for E-science in Europe) néven. Mivel a nem európai csatlakozók száma is nő, az acronimból később elhagyták Európát. Az EGEE-projektnek jelenleg 45 országból 240 intézmény tagja, közöttük a Magyar Grid Komptencia Központ öt tagja is. A 7. keretprogram keretében induló EGEE–3 magyar résztvevői közös kutatócsoportban (Joint Research Unit) egyesültek, amelyet az RMKI koordinál.

Az EGEE támogat mind nemzeti, mind nemzetközi gridkezdeményezéseket. Alapelve, hogy a fejlesztést és létrehozást kell EU-pénzből támogatni, a géppark beszerzése és szinten tartása, az így létrehozott infrastruktúra üzemeltetése a felhasználó intézmények feladata kell legyen. Jelenleg az EGEE-hez a létrejött nemzeti és regionális gridszervezetek mellett, mint például a magyar HunGrid és a közép-európai VOCE (Virtual Organization of Central Europe) mellett jelenleg több mint hatvan nemzetközi gridprojekt van kapcsolatban az EGEE-vel. A CERN-i központ fejleszti a közös gridszoftvert (amely természetesen egyben az LHC-kísérletek közös szoftvere is), és azt az EGEE-partnerek saját gépparkjukon telepítik, és tesztelik. A CERN-ben számos magyar informatikus dolgozik ezen a területen.

Nem meglepő az EGEE sikere, hiszen minden komolyabb számítástechnikai infrastruktúrát igénylő felhasználónak érdeke, hogy a lehető legolcsóbban a lehető legnagyobb kapacitáshoz jusson, ennek kézenfekvő megoldása a grid. Érdekesség, hogy az EGEE-közösség növekedése gyakorlatilag követhetetlen sebességű: a CERN EGEE-honlapján ( http://www.eu-egee.org ) minden lapon más szám szerepel a résztvevő országokra és intézményekre.


Az RMKI gridállomása


Több jó okunk volt rá, hogy létrehozzuk az RMKI gridfarmját.

• Mindenképpen hozzá kell járulnunk a CMS- és ALICE-kísérletek működtetéséhez: a T2-farm fenntartása viszonylag olcsó hozzájárulás, hiszen nem kell hozzá állandóan Svájcban tartanunk résztvevőket.

• A megépült rendszer nem megy ki a CERN-be, hanem az itthoni infrastruktúrát fejleszti.

• A grid a számítástechnika élvonalában van, tehát hozzájárulunk vele az itthoni számítástechnikai kultúra fejlesztéséhez, és nem csak részecskefizikusok számára.

• Üzemben tartása viszonylag egyszerű, lényegében a résztvevő fizikusok építették és üzemeltetik.

Az első lépés az RMKI saját beruházása volt 2002-ben: huszonöt kétprocesszoros PC 1,8 TB tárolóval. Ez akkor elég volt ahhoz, hogy a telepítések után hetedik intézményként csatlakozzunk a CERN LCG-rendszeréhez, melynek ma már 250 tagja van. 2003-ban OTKA-pályázatból megdupláztuk a rendszert, majd az NKTH támogatásával felépítettük a szükséges környezetet (szünetmentes tápegységek, légkondicionáló, biztonságos beléptető rendszer). 2004-ben az MGKK többi intézményével együtt csatlakoztunk az EU EGEE-konzorciumához (a 6. keretprogram III-508833 és III-031688 jelű pályázatai), az segíti a berendezés fenntartását és továbbfejlesztését. Komoly segítséget nyújt az EU Marie Curie mobilitási programja is (ToK 509252). Részecskefizikai OTKA-pályázatok (T042864, T046095 és NK67974) is támogatják a rendszer fenntartását és fejlesztését. 2006-ban GVOP-pályázatból további húsz CPU-val és 5 TB tárolóval bővítettük a rendszert, és a legnagyobb bővítést 2007 folyamán az MTA elnöki keretéből elnyert beruházási összegek tették lehetővé: ma csaknem háromszáz CPU és 35 TB-nyi tároló van a rendszerünkben. A http://grid.kfki.hu honlapon igen sok információ található: tájékoztatás arról, hogyan csatlakozzunk hozzá, illetve használjuk a rendszert, és segítségével nyomon követhető, többek között, a rendszer pillanatnyi állapota és kihasználása is.


A HunGrid virtuális szervezet


Mint említettük, az LHC 2008-tól fog komoly adatmennyiséget termelni, addig a WLCG-rendszert csak szimulációk készítésére és analizálására, valamint adatátviteli tesztekre használjuk. Célunk az RMKI BUDAPEST-farmjának felépítésével az is volt, hogy ezt a kultúrát elterjesszük a magyar kutató közösségben, ahhoz azonban létre kellett hoznunk egy magyar virtuális szervezetet, a HunGrid VO-t. Ezt az RMKI és a SZTAKI kutatói szoros együttműködésben végezték el. A HunGrid VO az RMKI gépparkján üzemel a SZTAKI-ban kifejlesztett PGrade felhasználóbarát felülettel, amely lehetővé teszi a grid teljes körű használatát a köztes szoftver ismerete nélkül.

A HunGrid-ről 2007 májusában felhasználói fórumot szerveztünk az RMKI-ban azzal a céllal, hogy megismertessük a HunGrid lehetőségeit gyakorló és potenciális felhasználókkal. A bevezető előadásban Sipos Gergely (SZTAKI) ismertette a PGrade rendszert. Utána Kővári Kálmán (RMKI) beszélt a grid használatával kapcsolatos biztonsági kérdések kezeléséről; ez az ipari-kereskedelmi alkalmazásokban válik különösen fontossá, gondoljunk a bankszektorra. A felhasználókat három fizikus képviselte: Ódor Géza (MFA) fázisátmenetek vizsgálatára, Fodor Gyula (RMKI) elméleti számításokra, László András (RMKI) pedig nehézionfizikai analízisre és gravitációs hullámok szimulálására használta a HunGrid-rendszert. A fórum előadásai megtekinthetők a világhálón, a http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=15913 honlapon.

Érdeklődők a http://grid.kfki.hu/HunGrid-Registrar/index.pl oldalon minden információt megtalálnak arról, hogyan lehet HunGrid-felhasználóként regisztrálni. Ezúton is szeretnénk minden masszívabb számítástechnikai igénnyel megáldott magyar kutatót bátorítani, ismerkedjék meg a HunGrid rendszerrel, csatlakozzék a felhasználók (ma még meglehetősen szűk) táborához.


Kulcsszavak: grid, számítógép-hálózat, párhuzamos rendszer, HunGrid, CERN, LHC1. ábra • A World Community Grid (WCG) hálózat résztvevői régiónként és a WCG FightAIDS@home projekt képernyője

2. ábra • A CERN környéke légifelvételen, a nagy hadronütköztető (LHC) 27 km kerületű föld alatti gyűrűjével


3. ábra • Az LHC négy fő kísérlete;

4. ábra • Az LHC alagútja a szupravezető mágnesekkel

5. ábra • A CMS-detektor építés közben. A méretet a bal alsó sarokban dolgozó technikus érzékelteti. Magyarok (a Debreceni Egyetemről, az ATOMKI-ból és az RMKI-ból) is részt vettek két aldetektor megépítésében.

6. ábra • A Worldwide LHC Computing GRID (WLCG) hálózat túlnyomórészt a főként európai EGEE és az amerikai Open Science Grid egyesülése. Az EGEE-t az Európai Unió 6. és 7. keretprogramjai támogatják. A WLCG tagintézményei az LHC-kísérletek virtuális szervezetein kívül valamennyi tudományágat szolgáló nemzeti gridprojekteket is üzemeltetnek, Magyarországon a HunGrid virtuális szervezetet.


<-- Vissza a 2008/08 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra