Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2008. JANUÁR

Nemzeti liberalizmus – ideológiai hagyomány és elméleti érvényesség

Vendégszerkesztő: Trencsényi Balázs

Trencsényi Balázs: Bevezető

Dénes Iván Zoltán: Liberalizmusok és nacionalizmusok

Michael Freeden: Szabadság és identitás

Janet Polasky: Forradalom és liberalizmus

Balog Iván: A világtársadalom közösségeinek szabadsága

Heiszler Vilmos: A perifériák liberalizmusa

Gergely András: A 19. századi német és magyar liberalizmus párhuzamai

Ress Imre: A horvát liberailzmus irányzatai, különös tekintettel a hungaroszláv nemesi liberalizmusra

Milan Hlavačka: A cseh liberalizmus – észrevételek Otto Urban tanulmánya kapcsánTanulmány

Pásztor Emil: Koponyaábrázolás a művészetben

Holl András: Az elektronikus szakfolyóiratok lehetőségei

Romány Pál: Föld – sors – politika. Dr. Matolcsy Mátyás sorsa és könyve, és az akkor elmaradt földreform

Braun Tibor – Schubert András: Interdiszciplinaritás – elfogadjuk-e Magyarországon?Interjú

A szegény ember fizikájától a biológiáig - Chikán Ágnes beszélgetése az aranyérmes Keszthelyi Lajos akadémikussalTudós fórum

Teller Ede centenáriumi ülés

A tudomány DavosaBemutatkozás

Bozó László

Erdő Péter

Horvai GyörgyMegemlékezés

Bérczes Tibor (Márta Ferenc)

Fazekas Patrik (Sólyom Jenő)Kitekintés (Jéki László – Gimes Júlia)Könyvszemle

A kultúra világa – A határon túli magyar kulturális intézményrendszer (Berényi Dénes)

Térképtudományi Tanulmányok 13., Térkép – tudomány • Tanulmányok Klinghammer István professzor 65. születésnapja tiszteletére (Gercsák Gábor)

Magas István: Globalizáció és nemzeti piacok (Bőgel György)

Mester Béla: Magyar philosophia (Perecz László)