Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840


2006. JÚNIUS

Természetvédelmi biológia:

a biodiverzitás megőrzésének tudománya

Báldi András: Bevezető 650

Standovár Tibor: Biológiai megfontolások az erdei életközösségek hatékony védelméhez 656

Padisák Judit - Ács Éva - Borics Gábor - Buczkó Krisztina - Grigorszky István -Kovács Csilla - Mádl-Szőnyi Judit - Soróczki-Pintér Éva: A Víz Keretirányelv és a vízi habitatdiverzitás konzervációbiológiai vonatkozásai 663

Báldi András - Batáry Péter - Erdős Sarolta - Sárospataki Miklós: A biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségei az agrár-környezetvédelemben 670

Szép Tibor - Halmos Gergő - Nagy Károly: Madarak monitorozása - lehetőség a természeti állapotot befolyásoló regionális, országos és globális hatások nyomon követésére 675

Barta Zoltán - Feró Orsolya: Optimális éves viselkedési modellek - a konzervációbiológia új eszközei? 680

Jordán Ferenc: Kritikus térszerkezeti elemek élőhelyhálózatokban 688

Margóczi Katalin: Életközösségek védelme és helyreállítása - a közösségi szintű természetvédelem szükségessége és jelentősége 694

Bereczki Judit - Pecsenye Katalin - Varga Zoltán: A genetikai variabilitás szerkezete a szürkés hangyaboglárka fajcsoport Kárpát-medencei populációiban 700

Magura Tibor - Tóthmérész Béla - Hornung Erzsébet: Az urbanizáció hatása a talajfelszíni ízeltlábúakra 705

Varga Zoltán: A konzervációbiológia helyzete Magyarországon - Összegzés: eredmények és hiányok, feladatok és perspektívák 709


Tanulmány

Simai Mihály: Világegyházak és globális kihívások a XXI. században 715

Voigt Vilmos: Egy új tudományközi feladatkör - terminológia/nevezéktan. A fogalomról és a MaTT (Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa) megalakulásáról, nemzetközi összefüggésekről 728

Fóris Ágota: A magyar terminológia helyzete és fejlesztésének feladatai napjainkban 737

L. Rédei Mária: Külföldön tanulni 746


Tudós fórum

Beszámoló az MTA 2006. évi rendes Közgyűléséről (Jéki László) 758

Vizi E. Szilveszter: Új értékek teremtése, régiek megtartása: az átalakuló Akadémia 766


Megemlékezés

Ribár Béla (Berényi Dénes) 773


Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia) 775


Könyvszemle (Sipos Júlia)

Kiss Endre: Magyarország és a globalizáció (Szabó Máté) 779

Korunk etikája (Ohnsorge-Szabó László) 781


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra