Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2006. május


TARTALOM

Kulcs a természet megismeréséhez
Bemutatkozik az MTA XI. (Fizikai Tudományok) Osztálya

Faigel Gyula: Előszó 522

Balog Erika - Fidy Judit:
A genomikától a proteomikáig és a molekuláris dinamikáig 526

Domokos Péter: Az atom-foton molekula 531

Fodor Zoltán: Az erős kölcsönhatás fázisdiagramja . 536

Gránásy László - Pusztai Tamás - Tegze György: Polikristályos megszilárdulás számítógépes modellezése 539

Groma István - Lendvai János - Ungár Tamás:
A röntgendiffrakciós spektrum mint a mikroszerkezet ujjlenyomata 544

Horváth Dezső: Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CERN-ben 550

Kamarás Katalin: Szén nanocsövek optikai spektroszkópiája . 555

Kertész János - Vicsek Tamás: Komplex hálózatok a természetben és a társadalomban 558

Kolláth Zoltán: Rezgések együtthangzása - a csillagbelső diagnosztikája 565

Lévai Péter: Kvark-tomográfia:
femtométeres anyagminták vizsgálata a magfizikában 569

Maróti Péter - Gerencsér László: Protonvezetés fehérjékben 575

Ricz Sándor: Új jelenségek az atomi fotoelektronok szögeloszlásában 579

Surján Péter: Útban az óriásmolekulák felé: "lineárisan skálázódó" elméleti kémiai módszerek 585

Szegő Károly: Űrkutatás - űrtevékenység - űrfizika 589

Temesvári Tamás - Tél Tamás: Rendezetlenség, komplexitás és káosz:
mindennapos fogalmak a modern statisztikus fizikában 593

125 éve született Bartók Béla

Számomra minden nap Bartók-évforduló
Teimer Gábor beszélgetése Kocsis Zoltán zongoraművésszel 598

Wilheim András: Az ismeretlen Bartók 603

Tanulmány

Kroó Norbert: Néhány gondolat a matematikáról 610

Fritz József: Lax Péter életéről és munkásságáról 614

A jövő tudósai 616

Megemlékezés

Szablya János Ferenc (Helen Szablya) 625

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia) 627

Könyvszemle (Sipos Júlia)

Honismeret felsőfokon (Nagy Miklós Mihály) 631

Kiss Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából
(Dénes Tamás) 634

Monológ helyett dialógus: két kötet szemléje (Balogh Tibor) 636

Járjuk körül a tudományt! (Szentgyörgyi Zsuzsa) 638

Dr. Buda Béla: Pszichoterápia (Duró Zsuzsa) 640

Sült galamb? (Mészáros András) 641

Bertók Lóránd - Donna E. Chow:
Természetes immunitás (Petrányi Győző) 643

Kefi, az építész (Simon Mariann) 646


Vissza a borítólapra