Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2006. április


TARTALOM

A nyelvtudomány a társtudományok tükrében

Kenesei István: Szerkesztői bevezető

Csányi Vilmos: A kommunikációs kényszer

Raskó István:
Genetika - a 20. századi "csodafegyver" szerepe a populáció-eredetvizsgálatban

Vámos Tibor: Nyelvek és agyak az informatika korában

Szabó Miklós: Jogelmélet és nyelvelmélet

Tanulmány

Török Ádám: A krétakör közepén: K+F és innovációs stratégiai dilemmákMagyarországon 2006-ban

Pasternák Alfréd: Holokauszt és bioetika

Kordos László: Környezeti változások és az emberré válás: a múlt és a jövő madártávlatból

Kerékgyártó György: Az innovációs folyamat főszereplői

Török Katalin: A biodiverzitás-kutatás stratégia platform:
egy kísérlet a kutatók és döntéshozók együttműködésére

Interjú

Mindig belülről vezérelt ember voltam - Chikán Ágnes beszélgetése Venetianer Pállal

Vélemény, vita

Balla László: Hozzászólás az MTA állásfoglalásához a génmódosított,
a hagyományos és a biotermesztett növények együttes termesztéséről

Pepó Pál: Hozzászólás az MTA állásfoglalásához a génmódosított,
a hagyományos és a biotermesztett növények együttes termesztéséről

Fári Miklós: A biotechnológiai forradalom és a kertészet [hiány]

Czelnai Rudolf: Szélparkok és légköri akusztika

Tudós fórum

Március 15-i álami kitüntetések

A NOVOFER Alapítvány a műszaki-szellemi alkotásért

Megemlékezés

George Gerbner (Terestyéni Tamás)

Magyar János (Solymos Rezső)

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle (Sipos Júlia)

Beck Mihály: Parajelenségek és paratudományok (Görög Sándor)

Szabó Máté (szerk.): Civil társadalom: elmélet és gyakorlat (Csapody Tamás)

Sinkovics - Horvath (szerk.): Viral therapy of Human Cancers (Karasszon Dénes)

Szlávik János: Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás (Bándi Gyula)

Köteles György (szerk.): Sugáregészségtan (Tigyi József)


Vissza a borítólapra