Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2006. február


TARTALOM

A kutya mint az emberi viselkedés modellje: múlt, jelen, jövő

Miklósi Ádám: Bevezető
Topál József: Tanítható társunk: a kutya
Gácsi Márta: A kutya mint az emberi kötődési viselkedés modellje?
Egy sajátos interspecifikus kapcsolat: kötődés a gazdához

Richard W. Byrne: Állati kommunikáció evolúciója: hogyan képes a kutya megérteni a gazdáját?
Juliane Kaminski - Josep Call: Vokális jelek megértése a border collie kutyafajtánál
Julia Fischer: A kutya mint modell az emberi nyelv eredetének kutatásához
Pongrácz Péter - Molnár Csaba: Akusztikus kommunikáció kutya és ember között
- milyen információt hordoz a kutyaugatás?

Amanda C. Jones - Samuel Gosling: A kutyaszemélyiség vonásai és kapcsolatuk
az emberi ötfaktoros modellel

Miklósi Ádám - Kubinyi Enikő: A kutya szociális viselkedésének genetikai alapjai
Karen L. Overall: A kutya kóros viselkedése: egy magatartásra
és kognícióra épülő természetes állati modell lehetőségei

Tanulmányok

Mészáros Ernő: Ókori meteorológia - ahogy Arisztotelész gondolta
Salma Imre: A légköri aeroszol szerepe a globális éghajlatváltozásban
M. Bujdosó Györgyi - Sótonyi Péter: A borosjenői Kádár család története

Tudós fórum

Tudomány, innováció, életminőség - Az MTA intézethálózatának kiadványa (Pálinkás Gábor)

A jövő tudósai

Bevezető (Csermely Péter)
A nők helyzete a magyar tudományban (hozzászólások)
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának megalakulása (Antos László)
Tehetséggondozás az egyetemi oktatás hagyományos keretei között (Czakó Erzsébet)

Megemlékezés

Fonyó Zsolt (Markó László)
Garay András (Ormos Pál)
Herman József (Kiefer Ferenc)

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle

Közgazdasági Nobel-díjasok, 1969-2004 (Csaba László)
É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról (Kiefer Ferenc)
Cong Cao: Kína tudományos elitje (Ved Prakash Kharbanda)
Iktári Gróf Bethlen Domokos: A' Nemzeti Jól-létről (Horváth László)
Inflációs kozmológia (Szabados László)


Vissza a borítólapra