Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2006. január


TARTALOM

Tanulmányok

Pásztor Emil: A koponya tudós kutatója
és az antropológia megalapítója hazánkban - Lenhossék József (1818-1888)

Hárdi István: Az agresszió képi kifejeződése
Mészáros Rezső: A társadalomföldrajz és a regionális tudomány Magyarországon
Kürti László: Határkutatás - a regionális tudományok új ága?
Polónyi István - Tímár János: Oktatáspolitika
Domokos Péter: A finnugor kongresszusok története és szerepe
Gárdián Gabriella - Vécsei László: Neurodegeneráció a neurológiai kórképekben
Bárdossy György - Lelkesné Felvári Gyöngyi:
Gondolatok és kételyek Földünk szénhidrogén-készleteivel kapcsolatosan

Kölcsei Tamás: A környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi K+F helyzete és pályázati rendszere

Szlávik János: A környezet gazdasági értékelése

Tudós fórum

Bencze Gyula: H-index: egy új javaslat az egyéni tudományos teljesítmény értékelésére
Marton János - Pap Kornélia - Hulesch Helga:
Impakt faktor és kutatási teljesítmény - az értékelés gyakorlata

Papp Zoltán: Mire és hogyan nem lenne szabad használni az impakt faktort?
Az Arany János Közalapítvány a Tudományért szakkuratóriumai által
a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából adományozott díjak

Kertész János: Nyílt levél Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz
Hargittai Magdolna: Hozzászólás

A világ tudománya magyar diplomaták szemével

Grosschmid Péter:
A finnek és a tudomány - az innováció támogatásának társadalmi elfogadottsága Finnországban

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle

Neurocognitive Development and Impairments (Kéri Szabolcs)
Különleges fejlemény a magyar Nietzsche-irodalomban (Kunszt György)
Parlament és parlamenti élet Magyarországon, 1608-1918 (Marie-Françoise Vajda)
Ormos Mária- A történelem vonatán.
Európa és Magyarország a 20. században (Romsics Ignác)

Fehér Márta - Békés Vera (szerk.): Tudásszociológia szöveggyűjtemény (Zemplén Gábor)


Vissza a borítólapra