Magyar Tudomány, 2006/1 104. o.

Tudós fórum


Nyílt levélben kérte az alapkutatásokra fordítható költségvetési források megemelését Kertész János akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár. A petíciót az aláírásgyűjtés lezárásáig, 2005. december 12-ig 2392 kutató írta alá.

NYÍLT LEVÉL GYURCSÁNY FERENC MINISZTERELNÖKHÖZ

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A sokat emlegetett nemzeti kincs, a "szürkeállomány", a tudományos teljesítőképesség veszélyben van.

Magyarországon, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az alapkutatások döntően pályázati forrásokból működnek, és a meghatározó forrás az Országos Tudományos Alapprogramok (OTKA) elnevezésű, a Magyar Tudományos Akadémia fejezetében megjelenő, önálló költségvetési tétel. 2002 óta az OTKA rendelkezésére bocsátott összeg nominálisan is jelentősen csökkent, de az inflációt és az áfatörvény változását figyelembe véve a csökkenés 37 %-os. Örvendetes, hogy ezzel szemben az alkalmazott kutatások és fejlesztések finanszírozását kezelő NKTH kerete a gazdasági teljesítőképesség fejlődésével jelentősen növekedett.

Indokolható-e, hogy miközben a gazdaság jól működik, az innovációs lánc első, hosszú távon megtérülő elemét, az alapkutatást visszafejlesztik? Indokolható-e, hogy a hosszú ideje a nemzetközi versenyben nagy hatékonysággal, jól teljesítő kutatóhelyektől megvonják működésük elemi feltételeit? Indokolható-e, hogy a csak Magyarországon, magyar kutatók által elvégezhető kutatásokat ellehetetlenítik? Meggyőződésünk szerint mindez nem indokolható.

Közhely, de el kell mondani, hogy alapkutatások nélkül elképzelhetetlen magas színvonalú innovációs tevékenység. Hibás az alap- és alkalmazott kutatások finanszírozási stratégiában is megmutatkozó szembeállítása. Természetesen a közvetlen alkalmazásokat biztosító tevékenység számára több forrást kell biztosítani - de fejleszteni kell az alapkutatást is, amint azt a fejlett nyugati országoktól a Távol-Keletig példák sora bizonyítja.

Jelenleg Magyarországon nem a fejlesztés, hanem az életben maradás a kérdés. Az évek óta tartó korlátozások a kutatóhelyeket a tűrőképességük határára juttatták. Kiemelkedő pályázatok torlódnak, mivel a benyújtott pályázatoknak csak kevesebb, mint egyötöde támogatható. Kiváló műhelyek, nemzetközi hírű laboratóriumok kerülnek az összeomlás szélére. A kutatói életpálya vonzásának megteremtéséhez stabil támogatási rendszerre lenne szükség; ezzel szemben az OTKA posztdoktori ösztöndíjak számát az elmúlt évek során mintegy meg kellett felezni. A súlyosodó kutatási feltételek kikényszerítik a legkiválóbb fiatal szakemberek elvándorlását, hosszú távú, pótolhatatlan veszteséget okozva.

Egymilliárd forinttal kellene az OTKA költségvetését megemelni, hogy nem a 2002-i, de a 2003-i, az első csökkentés utáni állapotot el lehessen újra érni. A megoldást az Akadémiától, amely kutatóintézeti hálózatának működőképességét nehezen tudja fenntartani, nem lehet várni - így fejezeten kívüli forrást kell találni. Tekintettel az alap- és alkalmazott kutatások finanszírozási stratégiáiban az utóbbi években észlelhető eltérésre, úgy véljük, hogy a forrás ebben a körben keresendő.

Miniszterelnök úr! Ön jól tudja, hogy a magas színvonalú alapkutatás egyszerre fontos eleme a hosszú távú gazdasági versenyképességnek és forrása a nemzeti büszkeségnek. Ne engedje, hogy az elmúlt évek gyakorlatának folytatásaképpen jóvátehetetlen károk keletkezzenek. Segítsen, hogy a 2006. évi költségvetés meghozza a régóta várt fordulatot ezen a területen.

2005. november 28.


<-- Vissza a 2006/1 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra