Magyar Tudomány, 2006/1 103. o.


Az Arany János Közalapítvány a Tudományért szakkuratóriumai Budapesten, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a következőknek adományozott szakkuratóriumi díjat:

Bolyai Farkas díjat (megosztva) B. Szendrei Máriának, a matematikai tudomány doktorának és Fried Ervinnek, a matematikai tudomány doktorának

Darányi Ignác díjat (megosztva) Kassai Tibornak, az MTA doktorának és Szendrő Péternek, az MTA doktorának

Kvassay Jenő díjat (megosztva) Honti Márk tudományos segédmunkatársnak és Krámer Tamás egyetemi tanársegédnek

Szentágothai János díjat Molnár Dénesnek, az MTA doktorának

Simonyi Károly díjat Kiss Ádámnak, a fizikai tudomány doktorának és Kostka Pál tudományos munkatársnak

Ránki György díjat Halász Lászlónak, a pszichológiai tudomány doktorának

Oláh György díjat Skodáné Földes Ritának, a kémiai tudomány kandidátusának

Wigner Jenő díjat (megosztva) Csikai Gyula akadémikusnak és Maróti László, a fizikai tudomány kandidátusának, tudományos főmunkatársnak

MOL-díjat (megosztva) Koncz Istvánnak, Megyery Mihálynak, Szittár Antalnak és Tiszai Györgynek


<-- Vissza a 2006/1 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra