Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2004. december


TARTALOM

Csermely Péter: A gyenge kölcsönhatások ereje a stresszfehérjéktől a szociális hálózatokig
Halmos Tamás - Kautzky László - Suba Ilona: A gyulladás szerepe az atheroszklerózisban
Semsei Imre: Néhány gondolat az öregedési elméletekről
Kubinyi Enikő - Topál József - Miklósi Ádám - Csányi Vilmos: Az emberi demonstráció hatása a kutya viselkedésére egy manipulációs feladatban
Noam Chomsky: A biolingvisztika és az emberi minőség (fordította Siptár Péter)
Kaposi Márton: Petrarca szerencsefelfogása
Patkós László: Zách János Ferenc tudománytörténeti jelentősége
Enyedi György: A bölcsészeti és a társadalomtudományok a Magyar Tudományos Akadémián
Braun Tibor - Szabadi-Peresztegi Zsuzsa - Kovács-Németh Éva: Mítosz és valóság a természettudományi Nobel-díjasokról
Marton János - Varró András - Varró Vince: Impakt faktor és tudományos teljesítmény

Tudós fórum

Beszédek a Magyar Tudomány Ünnepe 2004. évi rendezvényeinek megnyitóján
  Vizi E. Szilveszter
  Gyurcsány Ferenc
  Demján Sándor
Magyar Tudomány Ünnepe 2004. - kitüntetések
Bor Zsolt Bolyai-díjas - interjú

Bemutatkozás - Az MTA új levelező tagjai

Erdei Anna
Hamza Gábor
Klinghammer István
Kovács L. Gábor
Lovas Rezső

Megemlékezés

Faragó József (Paládi-Kovács Attila)
Wolsky Sándor (Entz Béla)

Kitekintés (Jéki László)

Könyvszemle

Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás (Gyáni Gábor)
Ladányi János - Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái (Örkény Antal)
Nagy Endre: Szociokalandozások (Berger Viktor)
Székelyföld történeti-kulturális régió (Egyed Ákos)
Közelítések a magyar filozófia történetéhez (Dinnyei Béla)
Monográfia a térszerkezet mikroelemeinek összekapcsolásáról (Kajtár István)


Vissza a borítólapra