Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2004. június


TARTALOM

Az Univerzum, amelyben élünk

Szabados László: Közelebb hozni a távolt
Kálmán Béla: Egy "közönséges" csillag
Tóth Imre: Üstökösök és kisbolygók
Illés Erzsébet: Bolygótestek a Naprendszerben
Kun Mária - Szabados László: A Tejútrendszer változó arculata
Frey Sándor: Extragalaktikus csillagászat
Patkós András: Kozmológia: az Univerzum történetének tudománya
Színes ábra melléklet

Tanulmány

Boros János - Guttman András: Genetizmus: gének és társadalom
Fenyvesi Csaba: A XXI. századi bűnüldözés-tudomány nemzetközi tendenciái

Tudós fórum

Beszámoló az MTA 2004. évi rendes közgyűléséről (Szabados László)

A világ tudománya magyar diplomaták szemével

Grosschmid Péter: A Finn Akadémia nemzetközi stratégiája
Erdélyi Árpád: Az orosz K+F helyzete 2003/2004 fordulóján

Vélemény, vita

Péter László: Néhány gondolat a természettudományi kutatások finanszírozásáról Magyarországon
Bencze Gyula: Mit mérjünk és hogyan?
Marton János: A tudomány és a metria
Vinkler Péter: Adalékok a tudománymetria néhány kérdésének megértéséhez

Megemlékezés

Kozma Pál (Csoma Zsigmond)

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle

A mikroszintű rendszeváltás krónikája - Szabó Katalin - Kocsis Éva: Tanulás és felejtés vegyes vállalatokban (Szanyi Miklós)
Kultúra és pszichológia (Pléh Csaba)
Az értékek pszichológiája (Pléh Csaba)
Kozári Mónika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere (Pölöskei Ferenc)

E számunkat Nagy Szilvia grafikusművész csillagképeket ábrázoló rajzsorozatának darabjaival díszítettük.


Vissza a borítólapra