Magyar Tudomány
A Magyar Tudományos Akadémia lapja
2004. március


TARTALOM

Őssejtek

Sarkadi Balázs: Előszó
Kemény Annamária - Duda Ernő: Az őssejtek különleges tulajdonságai: pluripotencia és sajátos sejtciklus-szabályozás
Gócza Elen: Embrionális őssejtek és őssejt-vonalak
Dinnyés András: Őssejtek és a klónozás lehetőségei
Uher Ferenc: A felnőtt őssejtek - vérképző és egyéb szöveti sejtek
Rajnavölgyi Éva: Az őssejtek és az immunrendszer
Kopper László - Hajdú Melinda: Tumorőssejtek
Mezey Éva: Őssejtek: csodatévők vagy csak csodák?
Boros Péter: Őssejtek alkalmazása a klinikumban - mítosz vagy valóra váltható remények?
Pálóczi Katalin - Barta Anikó - Poros Anna: Vérképző őssejtek a gyógyításban
Gidáli Júlia - Eckschmiedt Mónika - Bakács Tibor: A köldökzsinórvér mint őssejt-forrás - telek a Holdon, vagy kincs a trezorban?
Madarász Emília: Az idegi őssejtek és lehetséges orvosi alkalmazásuk
Bata Zsuzsanna: A hámképzés őssejtjei
Kobolák Julianna: Izomszövet őssejtek és alkalmazási lehetőségeik a transzplantációs terápiában
Német Katalin: Az őssejtek, mint a génterápia fegyverhordozói
Szebik Imre: Az őssejtkutatás etikai kérdéseiről
Sarkadi Balázs: Glosszárium - minilexikon

Megemlékezés

Julesz Béla (Kovács Ilona)

Kitekintés (Jéki László - Gimes Júlia)

Könyvszemle

Szabó Tibor: Megkezdett öröklét (Mátyus Norbert)
Forgalmi rend és nyelvi történés (Mártonffy Marcell)
Áldozat és szenvedély - tudósportrék (Berényi Dénes)
A külső szakértő szemével néhány égető orvosi kérdésekről - Bárdos György tankönyvnek álcázott hasznos vademecumja a testi bajok lelki összefüggéseiről (Ádám György)
Sipos Lajos: Babits Mihály (Csokonai-Illés Sándor)


Vissza a borítólapra