Régi/új arcok városunk közéletében

image46.jpg (11764 bytes)Az 1999. június 21-étől határozatlan időre Kazincbarcika önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzőjévé kinevezett Veresné dr. Jakab Zsuzsa 1946. március 21-én született Debrecenben. Itt kezdte el és Hajdúszoboszlón fejezte be az általános iskolát, ami után ugyancsak Hajdúszoboszlón a Hőgyes Endre Gimnáziumban érettségizett 1964-ben, majd a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta tanulmányait. 1968-ban summa cum laude minősítéssel itt avatták jogi doktorrá. Első munkahelye a hajdúszoboszlói városi tanácson az igazgatási osztály volt, ahol gyám-, lakás- és kisajátítási ügyeket intézett, majd az osztály vezetésével bízták meg. 1975 elején - családi okok miatt - Nyíregyházára költözött, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács V. B. igazgatási osztályának helyettes vezetője lett. Innen 1978-ban újbóli házasságkötése folytán Miskolcra került, ahol először az I. kerületi tanács, majd a kerületek megszűnésekor 1981-ben az összevont vb-hivatal igazgatási osztályát vezette 1982-ig. Ekkor Miskolc Megyei Jogú Város Tanácsa vb-titkárává nevezték ki. 1987-ben ismét változott a beosztása. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács V. B. titkára lett, majd a tanácsrendszer megszűnése után a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés főjegyzőjeként dolgozott 1998. december 30-ig. Ekkor munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt, s ő előre hozott nyugállományba került. Jogi ismereteit és gazdag közigazgatási tapasztalatait a Miskolci Egyetem Jogi Karán óraadóként, illetve szemináriumvezetőként és államvizsga-bizottsági tagként is kamatoztatta. Eredményes államigazgatási munkásságát több magas kitüntetéssel ismerték el. Tulajdonosa a Munka Érdemrend ezüst fokozatának és a Magyar Köztársaság Érdemrendje kiskeresztjének. Az 1996-ban elhunyt második férje első házasságából származó harminckét éves leánya, annak férje és két kiskorú gyermekük jelenti számára Miskolcon a családi hátteret. Nyolcvanöt éves vasutas-nyugdíjas édesapja Hajdúszoboszlón él.


image47.jpg (16538 bytes)Takács Lászlóné szül. Sándor Mária a Polgármesteri Hivatal gazdasági osztályának vezetője. 1955. augusztus 24-én Miskolcon született, és ott végezte az általános- és a középiskolát is (közgazdasági technikum). A középiskola elvégzése után Miskolcon a Magyar Nemzeti Banknál elemző statisztikusként kezdett dolgozni. Munka mellett a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem hallgatója volt, ahol 1979-ben ipar szakon tervező-elemző közgazdász képesítést szerzett. 1979-től 1992-ig a Borsodi Vegyi Kombinátban statisztikusként dolgozott, majd a munkaügyi osztályon csoportvezetői, később a műanyag-feldolgozó gyárban főmunkatársi beosztást töltött be. Innen került 1992 októberében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sajószentpéteri Irodájához irodavezetői munkakörbe, majd 1996 áprilisában az iroda megszűnése után átkerült a kazincbarcikai irodához, ahol munkaerő-piaci prognózisok készítésével és térségi elemzésekkel, valamint a pályakezdők munkába helyezésének elősegítésével foglalkozott. 1999. július 1-jével határozatlan időre a kazincbarcikai polgármesteri hivatal gazdasági osztályának vezetőjévé nevezték ki. Takács Lászlóné férjezett, férje az Azzuri Betonker Kft. dolgozója. Krisztina nevű leányuk Sárospatakon a tanárképző főiskola hallgatója, Zsolt fiuk pedig Kazincbarcikán az Irinyi János Középiskolában tanul.

Célkitűzései:
- az önkormányzat vagyon- és lakásrendeletének újragondolása és módosításra való előkészítése,
- a föld-, a lakás- és a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálása és szükség szerinti módosítása,
- a lakástartozások rendezésére olyan megoldás kidolgozása, hogy a bérlők ne kerüljenek az utcára,
- az ingatlankataszter rendezése.


image48.jpg (11896 bytes)Untenerné Márton Ágnes a kazincbarcikai polgármesteri hivatal intézményirányító osztályának vezetője. Miskolcon született 1953. január 19-én. Az általános- és a középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte, ahol 1971-ben a Herman Ottó Gimnáziumban érettségizett, utána pedig Egerben a Ho Si Minh (ma: Eszterházy Károly) Tanárképző Főiskolán magyar-orosz szakon tanult és tanári képesítést szerzett. 1974-ben utolsó éves levelező hallgatóként kezdett tanítani Kazincbarcikán a Május 1. Úti Általános Iskolában. Itteni eredményes munkája alapján 1980-ban az intézet igazgatóhelyettese lett, majd 1984. február 1-jétől a városi tanács művelődési osztályán tanulmányi főelőadóként dolgozott. Később osztályvezető-helyettesként vett részt a városunk oktatási intézményeiben folyó oktató-nevelő munka irányításában 1990. szeptember 1-jéig, amikor visszakerült a Május 1. Úti Általános Iskolába. Itt a magyar és az orosz nyelv tanítása mellett az iskolai munkaközösség vezetője volt, és végezte az iskolaszék elnöki teendőit. 1993-ban megválasztották a Pedagógus Szakszervezet városi titkárának és körzeti ügyvivőjének. 1995-től részt vett a városi önkormányzat művelődési, oktatási és sportbizottságában, 1998-tól pedig a bizottság külső szakértőjeként tevékenykedett. 1998. február 1-jével az Árpád Fejedelem Téri Általános Iskolába került, 1999. február 1-jétől pedig a polgármesteri hivatal intézményirányító osztályát vezeti. Untenerné férjezett, férje szintén tanár, Tamás Gergely nevű gyermekük harmadik éves főiskolai hallgató.
Célkitűzései: Untenerné arra törekszik, hogy városunk oktatási és nevelési intézményeiben jó színvonalú szakmai munka folyjék, és ehhez megfelelő tárgyi és személyi feltételek legyenek, továbbá, hogy tapasztalataival szakmailag segítse a városkörnyéki oktatási intézmények munkáját.


image49.jpg (10683 bytes)Káposztáné Balogh Ágnes a Jókai Mór Középiskola igazgatója. 1958. november 24-én Karcagon született, ahol 1973-ban az általános-, 1977-ben pedig a középiskolát (Gábor Áron Gimnázium) fejezte be. 1977-től 1982-ig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatója volt, ahol a természettudományi kar kémia-fizika szakán szerzett középiskolai tanári oklevelet. 1982. augusztus 15-től 1987. augusztus 14-ig Putnokon a Mezőgazdasági Szakközépiskolában tanított, illetve a Jókai Mór Középiskola tanára. Közben 1984-86-ban számítástechnikai szakképesítést szerzett, 1999 márciusában pedig rendszergazda-tanfolyamot fejezett be eredményesen. Férjezett, férje gyakorlati oktatásvezető Kazincbarcikán az Irinyi János Középiskolában. László és Bence nevű kisfiuk a Kazinczy Ferenc-Kertvárosi Általános Iskola tanulói.
Célkitűzései:
- az iskola elért eredményeinek gyarapítása az oktatás és nevelés színvonalának szüntelen fejlesztésével,
- az intézmény kapcsolatainak hasznosítása az iskola érdekében,
- olyan munkahelyi légkör kialakítása, ahol a szabad szellemiséget nem tévesztik össze a szabadossággal, és ahol az egészséges kritikai szellem érvényesülhet,
- a munkatársakat folyamatos önképzésre, a vezetőket pedig korszerű vezetési ismeretek megszerzésére ösztönözni,
- vezetői munkában a szakmai igényességet és a következetes értékelést érvényesíteni,
- biztosítani az intézmény dolgozóinak viszonylagos biztonságérzetét.