Kazincbarcika 1999 - Az év krónikája

Január

1. 11 óra 55 perckor megszületett az 1999-es év első kazincbarcikai újszülöttje, Romanovics Réka személyében. Rékát és édesanyját, továbbá városunk legidősebb lakóját, az 1901. október 21-ei születésű Török Sándornét 4-én köszöntötte dr. Király Bálint polgármester és Fórizs István, a városi önkormányzat polgármesteri hivatalának osztályvezetője. Ugyancsak e napon nyitott ügyfélszolgálati irodát a Munkácsy tér 7. szám alatt a Barcika Vízmű Kft.

5. A Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságon új tűzoltógépjárművet avattak fel és mutattak be a meghívottaknak. Az új szerzemény jelentősen javítja tűzoltóink munkáját.

7. Első alkalommal rendeztek úszóversenyt az előző évben átadott fedett uszodában. A diákolimpia keretében rendezett versenyen városunk általános iskolásain kívül negyven edelényi tanuló is részt vett.

Ünnepség keretében adtak át az Émász Rt. kazincbarcikai felújított és korszerűsített transzformátorállomását.

15., 22., 30. Nagy érdeklődés mellett zajlottak a Tátika hagyományos verseny elő-, közép- és döntőjének rendezvényei, amelyre a kazincbarcikai és a környéki általános iskolák negyven produkcióval neveztek be. A rendezvényeken 250 gyermek szerepelt.

21. A magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényen Sajó Attila, az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója méltatta az eseményt, majd dr. Király Bálint polgármester elismerő oklevelet és ajándékot adott át a város kulturális életében jeleskedő tanulóknak és tanároknak. Az ünnepségen részesült polgármesteri dicséretben Csorba Csaba, az Egressy Művelődési Ház rendezvényszervezője, Hazag Mihály, a B.-A.-Z. megyei önkormányzat főtanácsosa, Skierniewski Tomasz, a miskolci Lengyel Só Kft. ügyvezető igazgatója, Szathmáry-Király Ádám, a Kamera Fotókör és a Felföldi Fotográfusok Szövetségének elnöke, valamint a Kassai Thália Színház. (Képünkön Szathmáry-Király Ádám átveszi az elismerést tanúsító oklevelet).

29. Megtartotta évi első soros ülését a városi önkormányzat képviselő-testülete, amely

– módosította az önkormányzat 1998. évi költségvetését,

– rendeletet fogadott el – elsőként a megyében – Kazincbarcika közművelődési feladatairól és azok feltételeiről,

– tájékozódott a fogászati ellátásról,

– módosította az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Rt. alapító okiratát,

– döntött az AES Tiszai Erőmű Rt. részvényeinek értékesítéséről és címzett támogatási igény benyújtásáról a városi kórház 2000-2002. évekre tervezett rekonstrukciójához, és helyiségek irodai célra való ingyenes használatba adásáról a városban működő politikai pártok részére.


Február

1. Jubileumi kiállítással kezdődött a megemlékezés Kazincbarcika várossá nyilvánításának 45. évfordulójáról. Kazincbarcika Város Önkormányzata, az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár, valamint az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör rendezésében a város 45. évfordulója alkalmából rendezett kiállításon a kör tagjainak legjobb munkáit mutatták be. Szerdahelyi Sándor, aki harmincnégy éve vezeti a képzőművészeti kört, a jubileum alkalmából polgármesteri dicséret elismerésben részesült a megnyitón. (Lásd az alsó fotót).

10. Kazincbarcikát (hátrányosan) érintő döntést hozott a köztársasági elnök. A 35/1999. (II. 10.) KE. számú határozata szerint “…Berente településrész Kazincbarcika várossal való egyesítését megszüntetem, és a településrészt Berente néven községgé nyilvánítom 1999. május 1. napjával."

11. Hegedűs Mária Összeszőtt mezők című könyvének anyagából tárgyköltészeti kiállítás megnyitójára került sor a városi Kisgalériában. A résztvevők nagy érdeklődéssel szemlélték és vették kézbe a szerző egy-egy versét ábrázoló kiállítási tárgyakat.

12. A Kazincbarcika és Vidéke ÁFÉSZ húsz éve üzemelő Márka ABC-áruházát felújítás és átrendezés után Márka-Maxi Coop ABC néven nyitotta meg a miskolci Unió ÁFÉSZ.

* * *

Az önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli ülésen tárgyalta meg és fogadta el a város 1999. évi költségvetését, amely szerint a tárgyévi összes bevétel és kiadás négymilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-nyolcszázhatvankétezer forint. Az összeg zöme működési kiadás, míg felújítási feladatokra negyvenmillió-nyolcszázezer, beruházásra pedig kétszáztizenkétmillió-hétszázharminckilencezer forintot irányoz elő a költségvetés.

26. A városi képviselő-testület ülésén az elfogadott napirendek tárgyalása előtt a KVFE-KEBE frakció nevében hozzászólás hangzott el Berente május elsejével esedékes különválásáról, ami hosszas és szenvedélyes vitát eredményezett. A vita után a testület

– módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 1993. évi, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 1998. évi, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1996. évi, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról alkotott 1992. évi rendeletét,

– elfogadta a Telekép Kft. 1998. évi működéséről készült beszámolót, valamint a Barcika Vízmű Kft., a Telekép Kft., a Kazinc Távhő Kft., a Timpanon Kft., az Arborétum Városüzemeltetési Kft. és az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Rt. 1999. évi üzleti tervét, s ugyancsak elfogadta az Irinyi János és a Jókai Mór Középiskola működéséről szóló beszámolót, és módosította a Jókai Mór Középiskola, az Alsóvárosi, a Belvárosi és a Felsővárosi Óvoda alapító okiratát,

– meghatározta a balatonszepezdi ifjúsági tábor 1999. évi térítési díját, az 1999/2000. és a 2000/2001. tanévben indítandó általános iskolai első osztályok számát,

– döntött a városban működő történelmi egyházak és a civil szervezetek 1999. évi pénzügyi támogatásáról, az 1999. évi költségvetésben a sportra biztosított összeg felosztásáról, és pályázat benyújtásáról a közművelődési érdekeltségnövelő tevékenység támogatására.


Március

1. A BorsodChem Rt. bemutatkozott a budapesti Chemexpo-n. A sajtó képviselőit Kovács F. László, a társaság elnök-vezérigazgatója tájékoztatta a cég eredményeiről és terveiről.

5. Varró-szövő műhelyt avattak az Ifjúmunkás tér 8. szám alatt. A műhelyt a Kazincbarcikai Álláskeresők és Munkanélküliek Egyesülete létesítette Kazincbarcika Város Önkormányzata és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pénzügyi támogatásával. A műhely két műszakos üzemeléssel tizenkét megváltozott munkaképességű dolgozóval és négy tartósan munkanélküli foglalkoztatásával lakástextíliákat gyárt és lakossági szolgáltatást végez.

13–15. Több rendezvénnyel ünnepelte a város az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 151. és Kazincbarcika várossá nyilvánításának 45. évfordulóját.

13-án Örökségünk ’48 címmel a középiskolások részére meghirdetett országos műveltségi vetélkedő döntőjére került sor a Surányi Endre Szakképző Iskolában,

14-én a Gyermekek házában a forradalom jelképeit készítették a gyerekek, és kerékpártúrán vettek részt a fiatalok Tardonán, ahol a Jókai Emlékházat keresték fel,

15-én került sor koszorúzásra a Jókai téren, majd a Kazincbarcika jövője, ahogyan a gyerekek látják című kiállítás megnyitására és az önkormányzat ünnepi testületi ülésére, amelyet színes gálaműsor követett. Az ünnepi testületi ülésen dr. Király Bálint polgármester emlékezett meg a forradalom és szabadságharcról, valamint Kazincbarcika negyvenöt évéről.

A beszéd után a német Burgkirchen, a bolgár Dimitrovgrád, a lengyel Knurow és Swidnica, a szlovák Szepsi és Tompa, valamint az ukrán Técső város küldöttségeinek vezetői köszöntötték a jubiláló várost.

Ugyancsak ezen a napon a Lilla-cukrászdában a Szabadon Szárnyaló Írók és Rímfaragók Társaságának (SZIRT) rendezvényén mutatták be Kiss Viktória Válogatott falevélfirkák című új verseskötetét, amelyhez Bagi Aranka gimnáziumi tanár írt előszót.

19-20. “Minőségbiztosítás-környezeti és testi nevelés” címmel rendezett szakmai tanácsozást dr. Kárász Imre tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével Kazincbarcika Város Közoktatási Ellátási Körzete és a Regionális Környezetvédelmi Oktatóközpont a Megyei Közalapítvány támogatásával. Dr. Király Bálint polgármester megnyitója után Hölvényi György, az Ifjúsági és Sportminisztérium államtitkára, dr. Gombócz János egyetemi docens, a Testnevelési Egyetem tanszékvezetője, dr. Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet igazgatója és dr. Tóth Albert, a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesületének elnöke tartott előadást. A tanácskozás résztvevői – általános és középiskolai tanárok – szekcióüléseken vitatták meg a környezeti és testi nevelés kérdéseit.

20. Fennállásának 45. évfordulójára emlékeztek az Újvárosi Általános Iskola volt és ma is dolgozó tanárai, tanulói, valamint a meghívott vendégek. Az Egressy Béni Művelődési Központban megtartott rendezvényen Madarasi Jánosné igazgató köszöntötte a résztvevőket, és beszélt az iskola 45 évének eseményeiről. Az ünnepi beszédet gazdag és színes műsor követte, amelyben az iskola tanárai, volt és jelenlegi tanulói zeneszámokkal, versekkel, táncjátékokkal mutatkoztak be.

26. Több ezer bányász és más iparágak dolgozói, továbbá nyugdíjasok tüntettek a Fő téren a mélyművelésű bányák kormány által tervezett gyorsított bezárása miatt. A szónokok: Sándor László MSZOSZ-elnök, Schalkhammer Antal, a bányász-, Márkus Imre a vasutas-szakszervezet elnöke és Buku Imre, a borsodi nyugdíjas bányászok szakszervezetének elnöke beszédeikben tárgyalást követeltek a kormánnyal a bányászok problémáiról, majd követeléseiket tartalmazó petíciót adtak át a kormány jelen lévő képviselőjének.

A városi önkormányzat képviselő-testülete a soros ülésén

– megtárgyalta és elfogadta Kazincbarcika 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót,

– határozott 1999-re környezetvédelmi közhasznú foglalkoztatásra pályázat benyújtásáról,

– beszámolót tárgyalt a Szociális Szolgáltató Központ működéséről,

– elfogadta az 1998. évi pénzmaradvány elszámolására készült javaslatot,

– döntött a Kacsóh Pongrác út 2. szám alatti ingatlan használatba adásáról a Kazincbarcikai Álláskeresők és Munkanélküliek Egyesülete részére közhasznú tevékenység céljából,

– elvi hozzájárulását adta a Billa Kereskedelmi Kft. részére terület értékesítéséhez,

– zárt ülésen megválasztotta a Kazincbarcikai Városi Bíróság ülnökeit.

31. Soron kívüli ülésén az önkormányzat képviselő-testülete

– megtárgyalta a Berente városrész Kazincbarcikától való különválasztásával kapcsolatos tájékoztatót,

– döntött arról, hogy 2000. július 1-jei hatállyal az Irinyi János és a Jókai Mór Középiskolával, valamint a Ságvári Endre Gimnáziummal kapcsolatos feladatok ellátását nem vállalja, és ezen iskolák fenntartási jogát 1999. július 1-jei hatállyal a B.-A.-Z. megyei közgyűlésnek átadja. (Erről négy nem szavazat ellenében tizennégy igen szavazattal döntött a testület.)

– módosította az első lakáshoz jutók helyi támogatásának rendjéről szóló 23/1996. (VII. 08.) sz. rendeletét.


Április

8. Az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a SZIRT rendezésében műsoros megemlékezés volt a költészet napja alkalmából. A rendezvényt Mikovszki Renáta, az Újvárosi Általános Iskola VII. osztályos tanulója, a II. országos forradalmi szavalóverseny általános iskolások kategóriájának első helyezettje nyitotta meg és vezette a műsort, amelyben Jakab Éva és Schneiderné Horváth Regina József Attila verseit és helyi költők rímfaragványait adta elő. A szavalatok közötti szünetekben a Bukovinszki zenetanár-házaspár előadásában zeneszámokat hallhattak a résztvevők.

9. Budapesten a Gellért Szállóban rendezett ünnepségen Kovács F. László, a BorsodChem Rt. elnök-vezérigazgatója a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Innovációs díját vette át a poliuretán-alapanyag gyártásának fejlesztéséért, illetve az elektrolizálócellák üzemközbeni javítására kifejlesztett eljárásért.

11–18. Első alkalommal rendeztek városunkban cigány kulturális hetet, amelynek keretében kulturális és sportrendezvényekre került sor. A programok résztvevői roma festők és fafaragók munkáit láthatták, megismerkedhettek cigány költők és írók műveivel, a futball rajongói pedig a KBSC–Cigányválogatott mérkőzésén szurkolhattak.

17. Egressy Béni születésének 185. évfordulója alkalmából emlékeztek a zeneszerzőre a nevét viselő művelődési központban. A zeneszerző mellszobrának megkoszorúzása után került sor a kulturális rendezvényre, amelyen sikerrel szerepeltek a Borsod Néptáncegyüttes és a Kincs Bábcsoport tagjai, valamint a citerások.

23. Soros testületi ülést tartott a városi önkormányzat, amelyen napirend előtt dr. Király Bálint polgármester bejelentette, hogy dicséretben és pénzjutalomban részesítette Bordás Andrásnét, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét a cigány kulturális hét, továbbá Lőrincz Béla testnevelő tanárt és Kádár Zsolt edzőt a városban lezajlott diákolimpiai rendezvény jó megszervezéséért.

A napirendek keretében a testület

– rendeletet fogadott el a vízi közműből történő ivóvíz-szolgáltatásról és a szolgálat igénybevételéről,

– jóváhagyta a Berentei Általános Iskola és Óvoda nevelési programját, továbbá az Alsóvárosi, a Belvárosi és a Felsővárosi Óvoda nevelési programját,

– módosította a Kodály Zoltán Művészeti Zeneiskola alapító okiratát, amely szerint az iskola alapfeladata a művészeti nevelés és oktatás a zene- és a táncművészeti, valamint a képző- és iparművészeti ágakban,

– döntött a csoportos gyógyúszás feltételeinek megteremtéséről Kazincbarcikán,

– módosította a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről szóló rendeleteit,

– jóváhagyta a lengyel Swidnica város, valamint az ukrán Tjacsiv (Técső) és Kazincbarcika önkormányzatának együttműködési megállapodását,

– majd ingatlanok értékesítéséről és pályázat benyújtásáról döntött, és hozzájárult Tanka Zsigmond jegyző 1999. június 1-jei hatállyal történő áthelyezéséhez Zamárdi nagyközség önkormányzatához.

26. Éneklő ifjúság címmel rendeztek megyei kórustalálkozót az Ádám Jenő-Központi Általános Iskolában, ahol tíz kórus mintegy ötszáz résztvevője adott elő kórusműveket, énekeket.

29. Mozgássérült fogyatékosok foglalkoztatására szolgáló üzem kezdte meg működését a BVK volt óvodájában.


Május

1. Több ezren ünnepelték május elsejét a csónakázótónál, ahol az MSZP és a Munkáspárt rendezett szórakoztató kulturális és politikai műsort.

A berentei lakók kultúrműsorral és táncmulatsággal ünnepelték Kazincbarcikától való különválásukat, amely a mai nappal következett be.

2. A Miskolcon rendezett országos tűzoltónapon dr. Felkai László belügyminisztériumi közigazgatási államtitkár Mercedes-Rosenbauer TLF-2000. típusú gépjárműfecskendőt adott át Kazincbarcika, Ózd és Miskolc városoknak.

11. A Borsod Volán Rt. kazincbarcikai üzemében felavatták a mintegy hatvanmillió forintért létesített fedett autóbuszmosót és javítóműhelyt. A létesítményt Gyárfás Ildikó országgyűlési képviselő és dr. Király Bálint polgármester jelenlétében dr. Sárközi György vezérigazgató adta át az üzem dolgozóinak.

15. Ballagtak az Irinyi János, Jókai Mór és a Ságvári Endre Gimnázium végzős diákjai, akiket a Fő téren dr. Király Bálint polgármester köszöntött, majd több tanulónak adott át polgármesteri dicséret elismerést. A Deák Ferenc és a Surányi Endre Szakképző Iskola végzőseinek ballagási ünnepségére az intézményben került sor.

21. Ülést tartott az önkormányzat képviselő-testülete, amely

– döntött arról, hogy az 5. sz. felnőtt körzeti háziorvosi feladatok ellátására dr. Perjési Zsolttal köt szerződést,

– tájékozódott a gyermek-háziorvosi ellátásról és döntött a körzetek összevonásáról,

– módosította az önkormányzat 1999. évi költségvetését,

– megtárgyalta és elfogadta a Pollack Mihály Úti Általános Iskola működéséről szóló beszámolót,

– 5 millió forintot átcsoportosított a városi strandfürdő felújítására.

A továbbiakban a testület hosszas vitát folytatott, majd döntött a városban létesítendő fűtőmű helyéről, amely a Kazinc Távhő Kft. jelenlegi Gorkij úti telephelye.

23–29. Masters súlyemelő Európa-bajnokság rendezvényeinek adott otthont városunk. A versenynek huszonhat európai országból 350 résztvevője volt. A 62 kg-osok 2. kategóriájában városunk súlyemelője, Pátrovics Géza lökésben új világcsúcsot állított fel.


Június

2. A városban dolgozó pedagógusokat köszöntötte dr. Király Bálint polgármester, aki polgármesteri dicséret elismerésben részesítette Bombicz Jánosnét, a Kazinczy Ferenc-Kertvárosi Általános Iskola tanítóját, Kondor Istvánt, az Ádám Jenő-Központi Általános Iskola testnevelő–földrajz szakos tanárát, Kovács Bertalannét, a Ságvári Endre Gimnázium gazdasági vezetőjét, Lizákné Tóth Ágotát, a Május 1. Úti Általános Iskola tanítóját, dr. Málik Jánosnét, a Pedagógiai Szakszolgálati Központ vezetőjét, Micsurda Miklósnét, a Dózsa György Úti Általános Iskola matematika–fizika szakos tanárát, Pál Józsefnét, a Belvárosi Óvoda Napsugár Óvodai Egységének óvónőjét, Somogyiné Lukács Gizellát, az Irinyi János Középiskola tanárát, Szabó Lászlónét, az Újvárosi Általános Iskola magyar–orosz szakos tanárát, Urbán Lászlót, a Berentei Általános Iskola és Óvoda magyar-orosz és magyar irodalom szakos tanárát. Ötvenévi pedagógiai munkájáért Schág Dánielné és Sztermen Gusztávné arany-, míg Osváth Zoltán gyémánt-diplomát kapott. Hat pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült. (Képünkön Osváth Zoltánt köszöntik)

3. Fúvószenekari indulókkal, majorettek látványos bemutatójával, dr. Király Bálint polgármester megnyitó köszöntőjével, a vásári díjak és a Tiszta, Kiváló Üzlet verseny tíz legeredményesebb résztvevőjének az elismerések átadásával nyílott meg a Fő téren a IV. Kazincbarcikai Termékbemutató és Vásár. A mintegy félszáz kiállító között Kazincbarcika lengyel és német testvérvárosa is bemutatta termékeit. A négy napig tartó vásárhoz kulturális rendezvények, üzleti találkozások és tanácskozások kapcsolódtak, német, lengyel, román és magyar üzletemberek részvételével.

5. Sok játékkal, bemutatókkal és versenyekkel tarkított családi és gyermeknapot rendezett a BorsodChem Rt. A rendezvényen, amely délelőtt kilenc órakor kezdődött és késő estig tartott, több ezer felnőtt és gyermek szórakozott és játszott a különböző programok keretében.

8. Dr. Ódor Ferenc, a B.-A.-Z. megyei közgyűlés elnöke adta át a Surányi Endre Szakképző Iskolában létesített tanirodát. (Az irodát az Év újdonságai című rovatunkban mutatjuk be.) Az ünnepségen az intézmény igazgatója, Eperjesi Dezső a szakképzés terén végzett eredményes munkájáért Eötvös József-díj kitüntetésben részesült.

10. Gálaműsort rendezett az Ádám Jenő-Központi Általános Iskola az Egressy Béni Művelődési Központban. A műsorban azok a tanulók szerepeltek szavalattal, énekkel, tánccal és sportbemutatóval, akik a tanév folyamán különböző kulturális és sportrendezvényeken kiemelkedő eredményeket értek el.

18. A városi önkormányzat képviselő-testületének soros ülésén a napirendek tárgyalása előtt dr. Király Bálint polgármester bejelentette, hogy az Európa Tanács Parlamentáris Gyűlés Környezetvédelmi, Területtervezési és Helyi Hatóságok Bizottsága Kazincbarcika várost – Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas és Tata városokkal együtt – Európa-diploma elismerésben részesítette. A bejelentés után a testület

– zárt ülésen Veresné dr. Jakab Zsuzsát 1999. június 21-étől határozatlan időre a polgármesteri hivatal jegyzőjévé kinevezte, a Szociális-Szolgáltató Központ intézményvezetőjévé 1999. augusztus 1-jétől határozatlan időre Csősz Béláné eddigi vezetőt megbízta, a Ságvári Endre Gimnázium igazgatójává ugyancsak az eddigi igazgatót, Petróczi Gábort bízta meg 1999. augusztus 1-jétől 2004. augusztus 31-ei határidőig, a Jókai Mór Középiskola igazgatójává ugyanilyen időtartamra Káposztáné Balogh Ágnest bízta meg,

– tájékozódott a város közbiztonsági helyzetéről és a polgárőrök munkájáról,

– módosította a felnőtt háziorvosi szolgálat és a házi gyermekorvosi szolgálat szervezéséről és működéséről kötött szerződéseket,

–döntött pályázat kiírásáról önálló vízbázis kialakítását célzó megvalósíthatósági tanulmányterv készítésére, valamint pénzügyi támogatás nyújtásáról tűzoltószer (37 m-es létra) beszerzésére, illetve a vasútállomás váróterme fűtésének korszerűsítésére.

* * * * *

A Fő téren kezdetét vette a három napig tartó IX. Kazincbarcikai Sörfesztivál, amelyen zenei és táncegyüttesek, továbbá ismert humoristák szórakoztatták a résztvevőket.

30.

A Köztisztviselők napja alkalmából a városházán tartott ünnepségen a polgármesteri hivatal dolgozói közül az alábbiak részesültek polgármesteri dícséretben: Béres Lászlóné ügyintéző, Feledi Jánosné osztályvezető, Kató Istvánné ügyintéző, Lehota Mihályné főelőadó, Lévai Istvánné főelőadó és Vígh Istvánné ügyintéző.


 

július - december