AZ ÉV ÚJDONSÁGAI

Megújult az élelmiszerpiac

Az autóbusz-végállomás közelében lévő élelmiszerpiac a ’60-as években létesült, és toldozással-foldozással – egy-egy épület vagy pavilon elhelyezésével – a ’70-es években nyerte el az 1998 augusztusáig létezett formáját. A városrendezési tervek egy új piac helyét az ún. VI/A szomszédsági egységben (a Penny Market raktáráruház épült a helyén) jelölték ki, de sem a tanács-, sem az önkormányzati rendszerben nem jutott pénz a megvalósítására.

Az átalakuló, modernizálódó főutca környezetébe a nem egységes megjelenésű, romló állagú építményeivel a piac már egyre kevésbé illett bele. Ezért döntött az önkormányzat a rekonstrukcióról, amely a Crassan Kft. tervei alapján a K. V. Építő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kivitelezésében 1998. június 15-étől július 31-ig tartott. A 6,3 millió forintos költséggel megvalósított rekonstrukció eredményeként a régi építmények 361 négyzetméter alapterülete 183 alapterületű 8 db új pavilonnal gyarapodott.

A műszaki átadás és hiánypótlás után a megújult élelmiszerpiac ünnepélyes átadására 1998. augusztus 9-e reggelén került sor (lásd az Év krónikáját). A piac üzemeltetője az Arborétum Városüzemeltetési Kft.


Könyvtár és konferenciaterem
a Kazinczy Ferenc–Kertvárosi Általános Iskolában

1998. október 23-án avatták fel azt a két termet, amely új otthonául szolgál az iskola 8000 kötetes könyvtárának, és konferenciák, munkaközösségi foglalkozások, tanfolyamok helyszíne is. A két terem kialakítása és korszerű informatikai eszközökkel való felszerelése 2,5 millió forintba került, amit az iskola részben a saját költségvetéséből, részben pályázatokon nyert pénzből használt fel.

Az iskola tanulói a tanítási órák után a konferenciateremben meghitt, esztétikus környezetben gyarapíthatják ismereteiket a gazdag könyvállomány és a CD-ROM-os számítógépek, írásvetítő stb. használata révén.

Az új könyvtár kínálta lehetőségeket jól hasznosíthatja az iskolában működő regionális környezetvédelmi oktatási központ, amely a 3–14 éves korú gyermekeknek kínál környezetismereti programot. A központ eredményes munkáját 1997-ben Enikő-díjjal, 1998-ban Pro Natura emlékplakett adományozásával ismerte el a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter. A kitüntetést 1998. április 22-én a föld napja központi rendezvényén Budapesten adták át.

* * *

1998. július 1-jén közigazgatási napot tartottak a városi önkormányzat polgármesteri hivatalában, ahol a hivatal dolgozói közül az alábbiak részesültek polgármesteri dicséret elismerésben:

Albert Jánosné ügykezelő, Balogh Tiborné főmunkatárs, Demeter Józsefné főtanácsos, Jakab Gáborné főmunkatárs, dr. Jobbágy Anna aljegyző, Óvári Jánosné főmunkatárs, Rási Lászlóné főelőadó, Szedlák Margit főtanácsos, Tóth Kiss Károly főelőadó.


Elkészült a fedett uszoda

1998. október 10-e városunk történetébe piros betűvel íródik be. Ekkor került sor a város új impozáns építményének, a fedett uszodának a felavatására (lásd Az év krónikáját).

A létesítmény történetét, amelynek kezdete a ’70-es évek elejére tehető, sok-sok vita, többszöri nekibuzdulás és megtorpanás, fel-felcsillanó remény és lehangoló kétely kísérte végig. Történetéhez éppúgy hozzátartozik a téglajegyakció, mint a teho (településfejlesztési hozzájárulás), és az a néhány megállapodás is, amely a létesítmény megvalósítására egyrészről korábban a városi tanács, majd az önkormányzat, másrészről pedig a BorsodChem Rt. és más vállalatok között jött létre. De az uszoda megvalósítása körüli hercehurca szüleménye legalább négy (!) kiviteli terv is.

Az 1991. október 18-ai alapkőletételtől az 1998. október 10-ei avatásig még kerek hét évnek kellett eltelnie. De mára mindez a múlté. A 26-os út mellett a műjégpálya szomszédságában magabiztos alapokon áll az új létesítmény, melynek a 33,3x21 m-es sport- és a 12,5x6 m-es tanmedencéjét naponta több százan használják.

* * *

Néhány adat a létesítményről:

Az uszoda beépített alapterületének nagysága 2475 négyzetméter, a beépített térfogat 26 498 légköbméter. Az öltözők 300 fő befogadására alkalmasak, míg a lelátón 244-en helyezkedhetnek el.

A létesítmény felelős tervezője Károlyi István építésztervező, az Armex Budapest Kft. alkalmazottja. A kivitelezési munkák közül a szerkezet építését az Észak-magyarországi Állami Építőipari Vállalat (Miskolc), a befejező munkákat az Észak-magyarországi Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft., a műszaki ellenőrzést Juhász Ernő, a kazincbarcikai polgármesteri hivatal dolgozója végezte.

Az uszoda összes munkáinak költsége mintegy 440 millió forint, ami tartalmazza a hévízkút fúrásának kb. 32 milliós költségét is. Az uszoda terhelhetősége 166 fő. A nagymedencében 1400 köbméter, a tanmedencében 90 köbméter a víz mennyisége, 26, illetve 30 oC-ra melegítve. A napi pótvízszükséglet 4,2 és 4,5 köbméter, a kommunális vízszükséglet pedig napi 25-30 köbméter. A víz megfelelő hőfokra való melegítéséhez naponta 1000 köbméter gáz szükséges. A létesítményt 27 fő üzemelteti.


Változások a vasútállomáson

A MÁV InterPici programjának bővítésére 1998. április 14-én a térség érintett önkormányzatainak képviselői ünnepélyes megállapodást írtak alá. Ezen a napon a MÁV Rt. vezérigazgatója, Sipos István (= ) munkásgyűlésen találkozott a vasutasokkal, ahol bejelentette, hogy a sok-sok összefogás és fejlesztés eredményeként megvalósuló InterPici-járaton túl a kazincbarcikai állomáson hamarosan peronépítési munkálatokba kezdenek, és az állomási pénztárakat bekapcsolják a számítógépes helyfoglaló rendszerbe.

A személyszállítást érintő jelentős változásokon kívül az AES, a világ legnagyobb energiatermelő vállalata megszüntette a berentei szénosztályozó volt vagonbuktató rendszerét, de évi 100 ezer tonna szén Tiszapalkonyára való szállításával jelentős fuvarigénnyel lépett fel. A Ruda-Gipsz Kft. évi 200 ezer tonna kiegyensúlyozott szállításai, a Szénker Kft., a MÉH és a Borsod Erdő Kft. feladási küldeményei folytán városunk, valamint állomása a Gömöri Regionális Vasút egyik meghatározó, sikeres szolgálati helyei közé tartozik.

* * *

1998. november 25-én a vasútállomás közforgalomra való megnyitásának 100. évfordulóján emléktáblát avattak az állomáson a következő szöveggel:

"100 éves a kazincbarcikai állomás.
A múltat megbecsülve emlékezünk
elődeink munkájára.
Az állomás dolgozói: 1998. november 25."

A jubileum alkalmából a lakosság érdekében végzett vasúti szolgálatok elismeréseként dr. Király Bálint polgármester jubileumi oklevelet adományozott az állomásnak. Újabb emlékszalag is került az állomási zászlóra.

A BorsodChem anyagi támogatását élvezve az év végén már az ezredforduló építési munkálatai is megkezdődtek. Remény van rá, hogy 2000-re a fűtési rendszer korszerűsítése, új személykocsi-parkoló építése, korszerű peron és utastájékoztató szolgálja a vasút “ügyfeleit”, az utasokat.

Egy, a városunkhoz méltóbb menetjegyiroda kialakítása, az utasinformációs szolgálat megszervezése, az állomáshoz vezető út korszerűsítése és kiszélesítése, valamint a vasutas dolgozók munkakörülményeinek javítása, sajnos, megoldásra váró feladat marad.

Husonyicza Gábor
állomásfőnök


Röviden a Kazincbarcikai Sakk Klubról

Városunkban a ’60-as években aktív sakk-közösség létezett. Megyénk sakk-életében 1963 óta van jelen a klub, amely akkor a még épülő könnyűbetongyárból indult, majd mostoha körülmények között, állandóan változó támogató intézmények neve alatt működött.

Kik voltak a “hőskor”-ban a csapat szervezői? Udvardi Ignác, Bagyinszki Ferenc, Hronyecz Ferenc, Uzsoki Antal, Kovács István és e sorok írója. Az évtizedek során számos kiválóság nevelkedett a klub színeiben, akik nem csak a sakkban, de az élet más területén is eredményesek voltak. 1987-től kisebb megszakítással az NB II-ben szerepel a csapat.

A városi sakk-klubnak 52 igazolt, minősített versenyzője van. Három csapatot működtetünk., NB II-est, megyei I. és II. osztályost. Tizennyolc ifjú versenyzőnk van. A megye egyik legeredményesebb ifjúságnevelő egyesülete vagyunk. Megyei egyéni és csapatversenyeken fiataljaink rendszeresen dobogón végeznek. 1997-ben Zabiák József, az NB II-es csapat éltáblása volt az év megyei ifjúsági bajnoka. 1998-ban a megye női ifjúsági bajnoka Elek Emese, a Ságvári Endre Gimnázium jeles tanulója. Egyébként 1998 eddigi történetünk legeredményesebb éve volt, hiszen NB II-es csapatunk a 3. helyen végzett. Elismerően írt rólunk a Magyar Sakkszövetség lapja, a Magyar Sakkélet. Második csapatunk a megyei I. osztályú bajnokságon ismét bronzérmes, harmadik csapatunk a megyei II. csapatbajnokságon ezüstérmes lett. E csapatban 7-8 fiatal rendszeresen játszik.

Egyéni versenyeken főleg fiatalokat szerepeltetünk, akik szépen fejlődnek, s némelyeket már országosan is jegyeznek, ismernek és elismernek, így a Zabiák testvéreket: Józsefet és Norbertet, Zámbó Zoltánt, Károlyfalvi Zoltánt és Elek Emesét. Igen eredményesen szerepeltek a “3 Szombat” elnevezésű egyéni versenyen az Elek testvérek: Emese, Mónika és Sarolta, továbbá Váradi Alexandra, aki megnyerte az 1998. évi korcsoportos megyei döntőt. Tizenhat fővel megrendeztük Kazincbarcika egyéni bajnokságát is, amelyen Simon József mesterjelölt lett az első, aki Nemzetközi Sakkszövetség Élő-számmal rendelkezik. A városi diáksportbizottsággal minden évben megrendezzük a város általános és középiskoláinak egyéni és csapatbajnokságát, de közreműködünk a megyei döntőn is, mint potenciális résztvevők.

Működésünkhöz anyagi támogatást főképp a városi önkormányzat és a Bau-Mout ’92 Kft. biztosít, de számos kisebb cég, intézmény és magánszemély is nyújt szerény anyagi támogatást. Igen jelentős segítség részünkre, hogy a sportközpontban kaptunk otthont, amely ideális feltétele az eredményes működésnek. Ez elsősorban az ízig-vérig sportember Darai Imre igazgatónak köszönhető. A sakk-klubot négyes fogat irányítja: Dósa Lajos, Szabó László, ifj. Tóth Zoltán és e sorok írója:

Tóth János


Kazincbarcikai kiadványok

A heti rendszerességgel megjelenő Kazincbarcikai Közéleten, az esetenkénti Új Szárnypróbán és az évente egy alkalommal napvilágot látó Barcikai Históriáson kívül legalább hat olyan kiadványról tudunk, amely 1998-ban hagyta el a nyomdát. Ezek szerzői kazincbarcikai költők, írók. Megjelent kötetük városunk szellemi életének pezsdülését jelzik és kulturális értékeinket gyarapítják.

Áprilisban, a költészet napja alkalmából volt a bemutatója Szőke Lajos Múltam palatáblájáról című verseskötetének, amely a költő 1988-ban megjelent A hétköznapok csöndje című verseskönyvét mintegy tíz évvel később követte. A kötet kiadója a Barcikai Közélet Kft.

A tavalyi könyvhétre jelentette meg Bagi Aranka Maszk szalon című humoros írásokat tartalmazó kötetét. A szerző – középiskolai tanár, diákszínjátszó-rendező, újságíró – egy-egy írása a Barcikai Históriás utóbbi években megjelent szinte valamennyi számában olvasható. Erre való tekintettel könyvét részletesen bemutatjuk, úgy, ahogyan az Budapesten a könyvhéten történt, majd pedig egyik humoros írásával ismertetjük meg a tisztelt olvasót.

Augusztus 13–17-e között a Szabolcs megyében rendezett országos írótábor rendezvényén, majd november 16-án Kazincbarcikán is bemutatták Zvadáné Farkas Erzsébet Egyedül ketten című verseskötetét, melyet a nyíregyházi RIM Könyvkiadó jelentetett meg.

Közben október 1-jén dr. Czifra János Alku nélkül című kötetének bemutatójára került sor. A kötetet lektoráló Hegedűs Mária így írt a könyvről: “Az írásokat a nyílt irónia, önirónia, olykor szatirikus hangvétel jellemzi. Írása senkit és semmit sem szeretne kímélni, legfőképpen önmagát, saját szakmáját sem.” A könyvet a Barcikai Közélet Kft. adta ki.

Október 28-án ismét könyvbemutató volt az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtárban. Ezúttal Hídvári Imre Széki emlékeim című verseskötetével ismerkedhettek meg az érdeklődők.

December közepén került az olvasók kezébe az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Kazincbarcikai Sport Központ Kazincbarcikai Taps című kulturális és sportmagazinja, amelyet a kiadók havonként kívánnak megjelentetni. A beköszönő így fogalmazza meg a lap célját: “…mi azt szeretnénk, ha Önöknek sokszor lenne okuk tapsolni. Sok kulturális és sportprogramon. Ezt a magazint azzal a céllal indítjuk útjára, hogy e programokról elemzőbb módon is tájékoztassuk Önöket, hogy ilyen formában még közelebbről ismerkedhessenek meg művészekkel, sportolókkal, programokkal, eredményekkel. Mindazzal és mindazokkal, amik és akik tapsra ragadtatnak bennünket.”

* * *

Bagi Aranka Maszk szalon című kötetéről

Rajkai Zsomborné Bagi Aranka, a Ságvári Endre Gimnázium tanára, diákszínjátszó-rendező, szabadfoglalkozású újságíró 30 éve él Kazincbarcikán. Maszk szalon című – humoreszkeket és vidám színpadi jeleneteket tartalmazó – önálló kötetét 1998-ban, az ünnepi könyvhétre jelentette meg az Accordia Kiadó Budapesten. Az írónő 1998. június 6-án a Vörösmarty téren dedikálta kötetét, amelyet június 9-én Budapesten, a Tamás Alajos Közösségi Ház dísztermében a következő méltató szavakkal mutatott be Balázs Tibor költő, a Magyar Írószövetség tagja, a Littera Nova Könyvkiadó igazgatója:

Karinthy méltán elhíresült mondása: “A humorban nem ismerek tréfát”, kifejezetten jellemző Bagi Aranka írásművészetére is. Maszk szalon című művében megjelent írásai rövidek, és talán a legnehezebb röviden írni, hiszen a mondanivaló egyre csak terjeszkedne, terjeszkedne, de ha egy jó tollú író időben megállítja ezt a folyamatot, akkor a dolgok esszenciája kerül felszínre, frappánsan, lényegre törően. Azt is mondják, hogy az irodalom különböző műfajait művelő szerzők közül a humoristák a legérzékenyebbek. Igaz lehet ez az állítás, gondoljunk csak a legnagyobbakra, Moliere-re, Bernard Shaw-ra vagy a már említett Karinthyra, akinek lélegzetelállítóan szép lírai költeményeit is olvashatjuk. Rejtőzködő lelkek ők: maszkokat keresnek, az igazán tehetségesek szalont nyitnak eme maszkokból, amelybe ha besétálunk, bizton ráismerünk (rejtőzködő) önmagunkra. (Jelen sorok írója nem merészkedik el odáig, hogy valamilyen ócska szellemeskedéssel zárja e rövid méltatást, hiszen ez nem lenne méltó Bagi Aranka valóban szellemes írásaihoz.)

* * *

Egy írás a kötetből:
A siker titka

A sikerre pályázó film semmiképpen se legyen hazai termés. Mi, magyarok ugyanis nem nézni, hanem megvitatni szoktuk a magyar filmeket!
A rendezőnek idegenbe szakadt hazánkfiának kell lennie, aki a nevét Bíróról Bureau-ra, Körtéből Curtisre, Románból Royalra vagy Bogárból Bogartra idegenesítette. Esetleg lehet külföldi származású is. Akkor viszont az anyósa legyen kötelezően dunántúli Bözsi néni vagy alföldi Mariska néni, akinek az a szerepköre, hogy nyaranként dagadtra hizlalja a ványadt amerikai unokát.
A főszerepet olyan színésznő játssza, aki húszévesen bájosan naiv, harmincévesen vad és céltudatos, negyvenévesen húszéveseket vonzó, nagymamaként mindenkit elbűvölő, örök nő. Női partnere azonban még csak véletlenül se legyen – még abba szeretne bele a férfi főszereplő, a forgatókönyvet kijátszva. Férfi viszont – számukat é
s minőségüket a producer pénztárcája szabja meg – annál több kerengjen körülötte. Gondolni kell ugyanis a szerelemre vágyó női nézőkre is.
A siker legfontosabb titka azonban az, hogy a filmet ne mutassák be Magyarországon.
Meglátják, őrjöngeni fognak érte.


Operettől a nudista színházig (Mikita Gábor)

Kazincbarcikának legendája van. A hetvenes évek fesztiváljain olyan progresszív színházi csoportok találkoztak itt, amelyeknek előadásaira a kulturális és a belügyi szervek egyaránt odafigyeltek. Mára – a produkciókat válogató Solténszky Tibor szavaival élve – “Kazincbarcika egy egészen közönséges hellyé vált”, azaz önmaguknak a színházi előadásoknak kell igazán művészi-szellemi izgalmakat kiváltani, mentesen mindenféle (kultúr)politikai háttértől.

S ez jó dolog. Vagy legalábbis jó lehetne, ha az amatőr színjátszás virágkorát élné. Ha ugyanúgy mozgalomról beszélhetnénk, mint a hetvenes években. Igaz, a sokszínűségre nem panaszkodhattunk Barcikán. Láthattunk teljesen hagyományos mesejátékot Litvániából, és nem túl eredeti ötlettől vezérelt, vontatott Hófehérke-adaptációt, amelyben a Grimm-mesére a Bibliát kopírozták rá angyali üdvözlettel és utolsó vacsorával. Más-más irányzatot képviseltek a mozgásszínházak: a budapesti Panboro csoport kontakttáncból építkezett, míg az ugyancsak fővárosi Szárnyak színháza tangóimprovizációkkal lépett fel. A szlovákiai Bánovcéről érkezett Stílus színpad Teréz 1775 című táncjátéka a boszorkányüldözéseket idézte meg – a témához kevésbé illeszkedő – jazzbalettes koreográfiával. Míg a cseh ostravai Fehér Színház tagjai végigsíelték Te, aki síelsz című burleszkjüket – méghozzá anyaszült meztelen játszották el egy síkirándulás – drámába forduló, de végig a jellegzetes cseh humorral átitatott – történetét. S örvendetes, hogy a hazaiak magyar klasszikusokhoz és kortársakhoz egyaránt fordultak: az Arvisura Madách című előadásával lépett fel, a sitkeiek Gárdonyi-darabot vettek elő. A gyomaendrődiek Kornis Mihály Körmagyarját játszották. A pécsi Janus Egyetemi Színpad pedig Parti Nagy Lajos Ibusárját vitte színre kiemelkedő dramaturgiai változtatásokkal felerősítve a tragikomédia drámaiságát. A műfaji gazdagság mögött azonban ugyanaz a jellegzetes művészi attitűd húzódott: a kirekesztettség, a kitaszítottság érzése, s az elvágyódás, a kitörni akarás. Az Ibusár hősnője, a vénlány Sárbogárdi Jolánka a maga írta operett világába álmodja magát. A kistarcsaiak cigánymeséjében egy fiatal sepsiszentgyörgyi (Mandala Mágikus Színház) az aranykorból indulva vezet el egy vágyott világba. A mártírszerep vállalásáról szól a Teréz 1775 éppúgy, mint a Szent Johanna-legendával foglalkozó Anouilh-darab, a Pacsirta, amit a budapesti Vörösmarty Gimnázium diákjai adtak elő.

Ritkaság, hogy egy nem tematikusan válogatott rendezvényen szinte ugyanarról az életérzésről, problematikáról valljanak a művészek. Ez izgalmassá tehette volna az idei találkozót. Mégsem lett az. Egyrészt több olyan szövegközpontú külföldi előadás is érkezett a fesztiválra, ahol a néző csak találgathatott, min problémáznak a szereplők a színen. (A venezuelaiak krimijében legalább öt percig lehetett nevetni a felfokozott beszédtempón. Azt viszont jó volt látni, hogy külföldön nagyon sok felnőtt is részese az amatőr színjátszásnak. Náluk ez inkább csak diákkori időtöltés.)

Az előadások többségéből éppen az a másság, az az egyediség hiányzott, ami érdekessé és értékessé teheti a csoportok tevékenységét, s ami kiemelheti őket a peremlét szorításából.

Nem szerencsés, ha az amatőrök szerényebb anyagi és művészi erőkkel próbálják utánozni a hivatásos nagyszínházakat, de ugyanígy zsákutca, ha az alternatív divatok nyomába erednek. Ha csak másolnak. Ha többnek akar látszani egy produkció, mint ami valójában.

(Megjelent az Észak-Magyarország 1998. július 6-ai számában)


A 85 éves templom

Tavaly júniusban volt 85 éve annak, hogy elkészült és felszentelték Sajókazincon a római katolikus templomot. Erre emlékszik a Harangszó, a kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközség lapjának 1998. októberi száma egy rövid leírással, amit a kiadó hozzájárulásával közzéteszünk.

A katolikus templom története

A XIX. század végén a Kazinci Kőszénbánya Rt. ottani bányatelepén 400-ra emelkedett a katolikus hívek száma. Számukra évente egyszer, Szent István király napján, a szabadban felállított oltárnál a sajószentpéteri plébános misézett. A harangot, temetőt, iskolai tantermet a katolikus hívek a reformátusokkal közösen használták, nem minden súrlódás nélkül.

1910-ben a kazinci és barcikai katolikus hívek Sajókazincon templom és iskola felépítését kérelmezték. Saját költségükön beszereztek két harangot, azokat ideiglenesen egy udvarban, fa haranglábon állították fel. Az érsekség anyagi hozzájárulásával megvásárolták a Tunyoghy-féle házas belsőséget a felépítendő templom és iskola számára.

1991-ben Wind István egyházmegyei építészmérnök tervei alapján dr. Samassa József bíboros, érsekfőpásztor érseksége 40 éves jubileuma emlékére 1911-ben Berentén, majd 1911–12-ben Sajókazincon építtetett saját költségén templomot, katolikus iskolát és tanítói lakást.

Templomunk Nagy Szent Teréz tiszteletére épült, s a belső szerelési munkálatok befejezésével felszentelésére 1913-ban került sor.

Mivel a berentei és a sajókazinci templom majdnem egy időben épült, az a hír járta sokáig, hogy a két templom tervrajzát megcserélték.

Az itteni világi elnök – az építést vezető pallérral összebeszélve – a két terv közül a tornyos templomot választotta Kazincnak, Berente pedig a fatornyosat kapta. Ebben bizonyos emberi hiúság is szerepet játszott, miszerint a katolikusok szégyellték volna, hogy csak fatornyos templomuk legyen (az egykori katolikus), a mai református, nagy templom mellett.

(Felhasznált irodalom: Soós Imre: Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése)

A plébánia történetéről

A katolikus hívek 1913-tól a sajószentpéteri plébániához, 1939-től az újonnan szervezett berentei anyaegyházhoz tartoztak filiaként.

1974-től Kazincbarcika önálló lelkészség, majd 1982-ben plébánia rangot kap.

1993-tól az egyházmegyék átrendezése következtében a kazincbarcikai esperesi kerület központja lett.