"Rímfaragók" találkoztak Kazincbarcikán

A Szabadon Szárnyaló Írók, Rímfaragók Társasága (SZIRT) kétnapos országos találkozót rendezett irodalmi-kulturális körök és folyóirat-szerkesztőségek képviselőinek részvételével városunkban, augusztus 24-25-én, az áfész-székházban.

A megjelent - mintegy ötven - alkotók a következő irodalmi körök tagjai: a Budapesten megjelenő Kláris című irodalmi-kulturális folyóirat (Tárkányi Imre szerkesztő vezetésével mutatkoztak be); a szintén a fővárosban tevékenykedő Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjainak üdvözletét Szénási Sándor költő tolmácsolta; a nyíregyházi Váci Mihály Irodalmi Kört és Rím Könyvkiadót a Kelet Felől c. irodalmi és művészeti folyóirat felelős szerkesztője, Madár János képviselte; a Pécsi Új Hang c. folyóirat alkotói Némethné Benkő Erzsébet főszerkesztő vezetésével érkeztek; a nemrégen alakult Hegyaljai Alkotók Társulását (HAT) - többek között - Lindák Mihály képviselte, Miskolcról az AKIOSZ tagjai közül pedig Szigethy Ilona jelent meg. Az ünnepélyes megnyitón a városi önkormányzat nevében dr. Király Bálint polgármester köszöntötte a megjelent alkotókat. Majd arról fejtette ki a gondolatait, miért van szükség ilyen jellegű fórumok, lehetőségek megteremtésére. S örömét fejezte ki, hogy a városi millecentenáriumi rendezvények sorát ezen érdekes és értékes irodalmi-kulturális találkozó is gazdagítja.

A megemlékezés művészi színvonalát olyan kiváló előadóművész fellépése biztosította, mint a Budapesten élő Sellei Zoltán, aki - többek között - Arany János Rege a csodaszarvasról, Vörösmarty Zalán futása (Előhang), Garay János Álmos, és Vörösmarty Szózat című művével nyűgözte le a hallgatóságot. S a találkozón az a Kersák József költő is megjelent, akinek a Szonettkoszorú millecentenáriumra című alkotását augusztus 20-án a Városháza előtt hallgathatták meg az érdeklődők - a SZIRT előadóinak tolmácsolásában. A mozgalmas két nap során a jelenlévők beszélhettek irodalmi körük, folyóiratuk célkitűzéseiről, tevékenységéről, gondjairól, előadhatták műveiket, hallgathattak vitaindító előadást, folytathattak eszmecserét, ismerkedhettek váro-sunkkal, felfrissülhettek a Lilla irodalmi cukrászdában, hangulatos estét tölthettek Billatárón, s változatos hangulatba "ringathatták" magukat a két nap alatt fellépő, mintegy ötven zenei közreműködő (a Bukovinszky házaspár - zongora és gitár, Nyíri László - tangóharmónika, az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár citerazenekara, a Pom-Pom Familia, az Újvárosi Iskola Tilinkó együttese s nem utolsósorban Putnok város női énekkara) muzsikáját hallgatva. De nem szabad megfeledkezni azokról a szponzorokról sem - név szerint pusztán csak azért nem említjük meg őket, mert a sor igen hosszú -, akik, amikor Kiss Béla, a SZIRT vezetője felkérte őket, melléálltak a jelentős kezdeményezésnek. Amiért ezúton is köszönetet mond.

 

Bagi Aranka

(Átvéve a Kazincbarcikai Közélet 1996. szept. 5-i számából.)