Szakmai napok Kazincbarcikán

A Tiszta Forrás Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, az Aggteleki Nemzeti Park és a Természetbarát és Környezetvédő Óvodák Munkaközössége 1996. április 18-19-20-án szakmai napokat rendezett "Az óvodai környezeti nevelés helyzete, eredményei Kazincbarcikán és vonzáskörzete óvodáiban" címmel. A szervezők elsősorban óvodapedagógusok és alsó tagozatban tanítók részére kívántak betekintést nyújtani a térség intézményeiben folyó munkába, de nagy örömünkre eljöttek a napközis nevelők és a témában érintett nem pedagógus szakemberek is.

A programsorozatot az óvodások színvonalas, kedves műsorát követően dr. Király Bálint, Kazincbarcika polgármestere nyitotta meg. A továbbiakban szakmai támogatónk, Baross Gábor beszélt arról, hogy az aggteleki és szlovák karszt a Világörökség része lett, majd dr. Csonka Csabáné, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium tanácsosa számolt be az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán folyó környezeti nevelésről. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium környezeti nevelésben betöltött szerepéről tartott előadást Etlerné Nagy Erzsébet főtanácsos. Vendégünk volt Kanczler Gyuláné dr. főiskolai docens, főtanácsos, a Budapesti Tanítóképző Főiskoláról. Előadásában elemezte a környezeti nevelés egymásra épülését az óvodában és a közoktatás elemi szintjén.

Az előadásokat követően helyi beszámolók következtek. Pálné Szendi Nóra óvónő felvázolta a hallgatóság előtt azt, hogy a térség óvodáiban milyen előzményeket követően, illetve milyen eredményeket felsorakoztatóan telt meg új tartalommal a környezeti nevelés. Rövid képet kaptunk a város és környéke lelkes, nyitott óvodapedagógusairól, akik egyre nagyobb számban érdeklődnek a Regionális Környezetvédelmi Oktatóközpont és az 1993-ban létrejött óvodai bázisközpont szervezeteinek rendszeres továbbképzései iránt.

E továbbképzések között éppúgy gyakoriak a neves szakemberek által tartott elméleti előadások, mint a botanikai és zoológiai ismereteket bővítő terepgyakorlatok, valamint a szakmai módszertani ötlet- és ismerettár bővítését célzó tapasztalatcsere-utak és helyi bemutató foglalkozások. Mindezek fő szervezője a térség óvodáinak munkáját koordináló Természet- és Környezetvédő Óvónők Munkaközössége, melyhez egyre nagyobb számban csatlakoznak óvónőink.

A természet iránt pozitív érzelmekkel tisztelettel bíró, a természeti környezethez megfelelő szemlélettel viszonyuló gyermek személyiségének alakulásához elengedhetetlen az óvodákban és az általános iskolákban folyó környezeti nevelés egymásra épülése. Ennek térségünkben megvalósuló formáiról számolt be Bazsó Bertalanné, a Herman Ottó Általános Iskola igazgatója.

A beszámolókban nagy hangsúlyt kapott a természetes anyagok előtérbe kerülése az óvodai élet mindennapjaiban. Ezek az alapanyagai a gyerekek és az óvónők azon munkáinak, melyeket hagyományosan a Föld Napjára kiírt pályázatra és kiállításra küldünk be. Az idén a kiállítást Újvárosi Antal, az AND szakembere a rendezvénysorozat egyik programjaként nyitotta meg. A pályaműveket, melyek részben dekorációként, részben játékszerként, részben pedig az egyes műveltségtartalmú feldolgozások, illetve a gyerekek képességfejlesztésének eszközeiként funkcionálnak, két kategóriában értékelte a szakértő zsűri. Külön díjazták a felnőtt- és a gyermeki alkotásokat, előtérbe helyezve az újszerű technikai megoldásokat.

A rendezvénysorozat második napja igazi szakmai napnak minősült. Délelőtt hét helyszín bemutató foglalkozásain,

illetve az azokat követő szakmai beszélgetéseken oszthatták meg tapasztalataikat a résztvevők. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a közeli, illetve a távolabbi környezetbe szervezett kirándulások, természetjárások elsődleges szerepet töltenek be a gyerekek tapasztalat- és ismerettárának bővítésében.

Szó esett az immár hagyományossá vált és egyre nagyobb érdeklődéssel kísért nyári táborozásokról, melyek a természet fürkészésén túl a betonrengetegből való kimozdulást is célozzák.

Valamennyi bemutató foglalkozáson komplex módon, más műveltségterületektől nem elszakítva jelent meg a környezeti nevelés. Újszerű elemekként épültek be a változatos környezeti szabály-játékok és a vizsgálódások. A tartalmas délelőttöt számos, festői szépségű helyszínre szervezett terepgyakorlat követte. A túracipőt húzók Aggtelek, a Bodva-völgye, illetve Szilvásvárad és a Lázbérci Tájvédelmi Körzet természeti értékeivel ismerkedhettek.

A természetes anyagok felhasználásának számtalan lehetőségét is kipróbálhatták a gyakorlatban a szakmai napok résztvevői. A módszertani játszóház tíz helyszínén az agyag, a papír, a gyöngy, a fűzfavessző, a só-liszt, a gyurma szolgált alapanyagul. A szép számú érdeklődő kezei közt az anyagok valóságos alkotásokká formálódtak, az elkészült körtemuzsikák, sókerámiák, termésképek, origami-képeslapok, gyöngyszövések, papírszívecskék, mozaikképek, festett csengettyűk és tűpárnák megértek volna akár egy önálló kiállítást is.

A programsorozat sikerrel zárult. Eredményességét jelzik vendégeink jóleső elismerő szavai, és azok a baráti beszélgetések, melyek részben korábban, szakmai utakon kialakult ismeretségek szép emlékeit idézték fel, részben pedig tovább bővítették baráti körünket, kollegiális kapcsolatainkat.

Pálné Szendi Nóra
Alsóvárosi Óvodai Egység