Foglalkoztatottság, munkanélküliség

Kazincbarcika és térsége lakóinak foglalkoztatottságáról csak 1995-ös, és csak hozzávetőleges adatokkal rendelkezünk. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságának kimutatása szerint a megye 1995-ös mintegy 107 509 foglalkoztatottjából 12 862 fő esik városunkra és térségére. Ezt a számot nagyjából 1996-ra is elfogadhatjuk, mivel sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek számában tavaly nem történt lényeges változás. (A foglalkoztatottak száma kiegészül az egyéni vállalkozók számával, erről az adatok a "Vállalkozások" címnél szerepelnek.)

A munkanélküliek "serege", mint a kapitalista társadalmi rend, vagy "becenevén": a szociális piacgazdaság szükséges velejárója, 1996-ban is jelen volt városunkban és a környező településeken. A B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségének 1996. decemberi adatai szerint 6237 volt a regisztrált munkanélküliek száma. (Az 1995. évi 5072 fővel szembeni nagymértékű növekedést az magyarázza, hogy 1996. április 1-jével a kazincbarcikai kirendeltséghez került a sajószentpéteri iroda az ott nyilvántartott 1300 fő sajószentpéteri és hét környéki település munkanélküli lakosával.) A tavalyi 6237 fő munkanélkülinek majdnem a 40%-a, 2465 fő kazincbarcikai lakos volt, 87,2%-a fizikai állományú (zárójelben szerepelnek a megfelelő kazincbarcikai adatok, azaz: 83,2%), ezen belül is magas a szakmunkások aránya: 52,3% (45,6%), de egy felső vezető, 47 (25) vezető, 120 (55) irányító és 342 (189) ügyintéző is szerepelt a munkanélküliek között.

A munkanélküliek életkora és a munkanélküliség időtartama szerinti adatokat az alábbi táblázatok szemléltetik:

Korcsoport összes munkanélküli Kazincbarcikaiak
17 év alatt 124 --
17-20 év 531 37
21-25 év 933 326
26-35 év 2055 903
36-45 év 1877 832
46-50 év 483 246
51-55 év 196 97
56-60 év 37 23
60 év felett 1 1
összesen: 6237 2465

 

A munkanélküliség
időtartama
A munkanélküliek
száma
A kazincbarcikai
munkanélküliek száma
0- 30 nap 86 95 86 95
31- 60 nap 129 26 126 26
61- 90 nap 85 50 85 50
91-120 nap 151 36 151 36
121-150 nap 135 37 135 37
151-180 nap 302 29 302 29
181-360 nap 488 258 488 258
361-720 nap 693 337 693 337
720 napnál több 4168 1597 4168 1597
összesen: 6237 2465 6237 2465

A város és a térség munkanélküliségét némileg enyhítette a közhasznú munkavégzés lehetősége és a különféle támogatások. Az önkormányzatok 346 főt foglalkoztattak közhasznú munkán, 82 fő átképzési támogatásban részesült, míg 27 fő egyéb támogatást kapott.

Vállalkozások

Kazincbarcikán 1996. január 1-jén 1429 egyéni és 205 társas vállalkozás szerepelt a városi önkormányzat nyilvántartásában. Az évközi változások - 270 egyéni és 12 társas vállalkozás megszűnése, illetve 247 új egyéni és 45 társas vállalkozás működésének megkezdése - után az év végén 1426 egyéni és 238 társas, összesen 1664 vállalkozás működött városunkban.

A legtöbb vállalkozó, szám szerint 784 kereskedelmi tevékenységet folytatott, 720 szolgáltatást vagy egyéb ipari tevékenységet végzett, és 160 volt a vendéglátással foglalkozók száma.

1994-től a vállalkozások számának csökkenése figyelhető meg. 1994. január 1-jén még 1899 egyéni és 135 társas vállalkozás volt városunkban. Az 1995-ös év eleji számok: 1758 egyéni és 172 társas vállalkozás, míg 1996 végén már csak 1426 egyéni és 238 társas vállalkozás szerepelt a nyilvántartásban. A csökkenés oka a vállalkozások létesítésével és működtetésével kapcsolatos költségek növekedése, ami mérsékeli a vállalkozási kedvet és lehetőséget. Ez ennek az évnek az elején már mintegy 100 vállalkozás megszűnésében jelentkezett.

A Szociális Szolgáltató Központ működése

A Szociális Szolgáltató Központhoz (Építők útja 15. sz., vezetője Csősz Béláné igazgató) az alábbi intézmények tartoznak:

u 1. sz. Bölcsőde, Pollack M. út 15. Vezető-gondozónő: Szentpéteri Sándorné. A 120 férőhelyes bölcsőde 20 fős egységében Gyermekhotel működik.

u 2. sz. Bölcsőde, Csokonai M. út 3. Vezető-gondozónő: Simkó Jánosné. A szintén 120 férőhelyes bölcsődében 20 férőhelyen játszó-, illetve speciális csoportban van foglalkoztatás.

u Házi Segítségnyújtás, Hámán Kató út 1. sz. Csoportvezető: Gál Ferencné. Az ellátottak száma: 140 fő.

u Étkeztetés: 315 szociális rászorult részére napi egyszeri meleg ételt szolgáltat.

u Idősek Gondozó Háza, Gyermekek útja 2. Vezető-gondozónő: Bucsai Irma. 40 fő bentlakásos elhelyezésére nyújt lehetőséget.

Idősek klubjai:

u 1. sz. Klub, Hámán Kató út 1. sz. Vezető-gondozónő: Takácsné Haszon Jolán. Itt 80 idős ember töltheti napjait.

u 2. sz. Klub, Berentén a József Attila út 3.sz. alatt működik 20 férőhellyel. Csoportvezető: Sneiderné Horváth Regina.

u 3. sz. Klub, Óvárosban a Táncsics M. út 2. sz. alatt szintén 20 férőhellyel. Csoportvezető: Pásztor Józsefné.

u 4. sz. Klub, Herbolyán, a Batthány út 15. sz. alatt működik, 10 fő részére nyújt elhelyezést. Csoportvezető: Burján Attiláné.

u Éjjeli Menedékhely, Mátyás király út 56. Csoportvezető: Szalontai Lajosné. 20 fő helyezhető el a szálláshelyen.

u Családsegítő Szolgálat, Építők útja 13. Vezető: Hüse Ferenc.

Házi szociális ellátásban 12 gondozási körzetben, 12 gondozónő 140 embert részesít. A Családsegítő Szolgálatot 1996-ban 4810-en keresték meg személyesen vagy levélben. 50%-uk szociális problémája megoldásához kért segítséget, 30%-uk jogi szolgáltatást igényelt, 10-10%-uk pszichológiai, mentálhigiénés információért, illetve ügyintézési tanácsért fordult a szolgálathoz.

u Újdonságok a szociális ellátásban 1996-ban

Az év elején Herbolyán megnyílt a 4. sz. Idősek Klubja. A herbolyai idősek egy részének már nem kell a városba utaznia ügyeinek intézése végett, mert a Családsegítő Szolgálat Herbolyán is végez családsegítést csakúgy, mint Berentén és az Óvárosban.

A Gyermekhotel szilveszteri programot szervezett 0-12 éves korúak részére, amit az elkövetkezendő években rendszeressé kívánnak tenni.

Az Éjjeli Menedékhely kihasználtsága 100%-os. A téli rendkívüli időjárás miatt a karácsonyi és a szilveszteri-újévi ünnepeken egész napos nyitva tartással álltak a család- és hajléknélküliek rendelkezésére.

A szociális szolgáltatások színvonalának javítása és a rászorultak anyagi és természetbeni támogatása érdekében néhány dolgozó létrehozta a Humán Mentálhigiénés Szociális Alapítványt. Ennek első lépéseként 100 család részére karácsonyi csomagot juttattak, illetve részben ingyenes természetbeni támogatást nyújtottak.

A mentálhigiénés szolgáltatások keretében a Családsegítő Szolgálat Mentálhigiénés Klubja is folyamatosan működött, elsősorban a munkanélküliség kezelésének segítésében, illetve óvodapedagógusok és pedagógusok részvételével konfliktuskezelés, drogmegelőzés és önismereti jelleggel.

A Szociális Szolgáltató Központ megteremtette a feltételeit a családterápiás szociális esetmunka bevezetésének. Ez nagymértékben segítette a pszichés problémákkal küzdő városi lakókat. Jelentős volt a Telefonos Lelkisegély Szolgálat működése is. Majdnem négyezren fordultak ilyen formában tanácsért, segítségért.

Szociálpolitikai adatok

Kazincbarcika Város Önkormányzata 1996-ban a Szociális Igazgatásról és Szociális Ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján, a helyi önkormányzati rendelet alkalmazásával mintegy 241 millió forintot fizetett ki.

A legnagyobb tételt, 129 millió forintot a munkanélküliek jövedelempótló támogatásához kötődő kiadás jelentette. E támogatásban éves szinten havonta mintegy 1250 fő részesült. Több, mint 32 millióval szerepelt a lakásfenntartási támogatás, amit részben készpénzben, részben utalványként, illetve a kettő kombinációjaként vehettek igénybe a támogatandók. Rendszeres szociális segélyben 45-en részesültek, 3 millió 860 ezer forint összegben, míg az átmenetileg segélyezettek szám 2400 volt, összesen pedig több mint 15 millió forint.

1996-ban is működött a rendszeres nevelési segélyezés intézménye. E formában 360 családot támogatott az önkormányzat több mint 8 millió forint összeggel. Ápolási díjként mintegy 17 millió, temetési segélyként 1 millió 218 ezer forint volt a kifizetés, és 495 ezer forint összegben vállalt át az önkormányzat közköltséges temetést /köztemetést/. A megváltozott jogi szabályozás következtében csökkent a méltányos közgyógyellátás költségvonzata. A normatív közgyógyellátás intézményének bevezetése folytán 755 ezer forintot kellett fordítani közgyógyellátási igazolvány beszerzésére. Szerepelt még a támogatások között bevonulási segély 1 millió 500 ezer, mozgáskorlátozottak támogatása 3 millió 100 ezer, és gyermeknevelési támogatás 27 millió 450 ezer forint összegben.

Egészség/ügy/ünk 1996-ban

Városunk lakói egészségének megőrzéséről, a betegek gyógyításáról 14 felnőtteket, 8 gyermekeket ellátó, és 8 fogorvosi praxis /a korábbi körzet/ gondoskodik - tájékoztat dr. Lakó Magdolna, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat kazincbarcikai vezetője. A praxisokban dolgozó orvosok többsége vállalkozóként végzi munkáját. A felnőtt praxi- sokba több mint 30.000, 14 éven felüli, a gyermek praxisokba 6400, 0-14 éves korú lakos tartozik. Egy-egy felnőtt praxishoz kb. 2100-2200 ember ellátása tartozik.

Mind városunk, mind pedig térségünk lakóinak egyészségügyi ellátásában jelentős szerepe van a városi önkormányzat által működtetett Városi Kórháznak. Ennek 1996. évéről dr. Trencsényi Erzsébet, a kórház orvos-igazgatója tájékoztatója alapján adunk rövid áttekintést.

A 410 ággyal működtetett kórház 9 osztályán /belgyógyászat, gyermekgyógyászat, sebészet, Központi Anestheziológiai és Intenzív Terápiai Osztály (KAITO), szülészet-nőgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet, fertőző/ majdnem 15.000 beteget kezeltek. Majdnem 75%-uk gyógyultan hagyta el a kórházat: 344 beteg, sajnos, már nem térhetett vissza otthonába. A legtöbben szív- és érrendszeri betegség következtében hunytak el, őket a daganatos betegségűek követték, majd pedig a májelégtelenségben szenvedők. Ez utóbbi májzsugor következménye, amit alkohol okoz. Elég sok a légzőszervi betegek száma is.

A legtöbb kezelt a szülészet-nőgyógyászati osztályon volt /3884/, 2957 beteget a belgyógyászaton ápoltak, de jelentős volt a gyermek osztály /1813/, a sebészet /1560/, a fül-orr-gégészet /1128/ és a szemészet /1044/ betegforgalma is.

A kórház a feladatait 656 dolgozóval látta el, melyből 64 volt az orvosok száma, 163-an egészségügyi szak-, míg 205-en egészségügyi fizikai dolgozóként vettek részt a gyógyító munkában, és 224-en a kórházi munka egyéb területén /mosoda, konyha, karbantartás, adminisztráció, stb./ dolgoztak.

A kórházban 804 gyermek született, s ebből négy volt az ikerszülés. Ezenkívül egy esetben négyes terhességet észleltek, s az anyát a budapesti I.sz. Szülészet-nőgyógyászati Klinikára irányították, aki ott adott életet gyermekeinek. A szüléseknél 130 esetben alkalmaztak császármetszést, 665 terhességet szakítottak meg a szülészet-nőgyógyászati osztályon.

Növekedett a gyermekbalesetek száma. Mintegy 20 hypó-mérgezett kisbeteget ápoltak a gyermek osztályon, akik ipari koncentrátumú hypóba kóstoltak bele. Ugyancsak 20 gyermeket ápoltak gondatlanság miatti gyógyszermérgezéssel. /A szülők a gyermekek előtt hagyták a gyógyszert./ Kedvező, hogy az előző éveknél kevesebb volt az alkoholos mérgezett gyerekek száma, és igen örvendetes, hogy drogfogyasztással kapcsolatos mérgezéssel nem kerültek gyerekek a kórházba. Ismeretes, hogy mintegy 30 gyemek azért került kórházba, mert megízlelte a patkányok írtására kihelyezett mérget. Szerencsére, közülük senkinek nem lett károsodása.

1996-tól a gyermek osztályon a szülő a gyermekével együtt kerülhet felvételre, és amennyiben igényelte, együtt lehetett gyermekével a kivizsgálási és gyógyítási időszakban. Előfordult egy-egy kullancs-csípéssel összefüggésbe hozható megbetegedés, akik maradéktalanul gyógyulva hagyhatták el a kórházat.

A szemészeti osztály már nagy rutinnal végzi a műlencse beültetéseket, a belgyógyászati osztály a több-profilúságra törekszik, s orvosai a második szakvizsga megszerzésével kívánnak még magasabb szintű szolgáltatást nyújtani a hozzájuk fordulóknak. A sebészeti osztály az országban tizenkettedikként megvalósított endoszkópos sebészetben szerzett nagy rutint .

Az önkormányzat anyagi segítségével az ellátást biztosabbá tevő lélegeztető- és altatógéppel gyarapodott a kórház. Ugyancsak a biztonságosabb üzemelést szolgálta az egyik elavult és elromlott kazán kicserélése.

A kórház igazgatója vézezetül néhány, 1997. évi változásról tájékoztat. Jan. 1-től az előző évi 410 helyett csak 350 ággyal működik a kórház. Az ágyszám-csökkentés az egyes osztályokat különböző mértékben érintette. A legnagyobb változás, hogy megszűnt a fertőző osztály, s helyette ápolási osztály fog működni, előreláthatólag 1997 májusától.