Városunk oktatási intézményei az
1996/97-es tanévben

Óvodák

Az intézmények racionalizálását szolgáló átszervezés után, ami az óvodák esetében összevonást jeletett, három óvoda - Alsóvárosi, Belvárosi és Felsővárosi - jött létre, s mindegyikhez négy, összesen 12 óvodai egység tartozik a következőképpen:

I/. Alsóvárosi Óvoda, Csokonai út 1.

Vezetője: dr. Illés Pálné

Ide tartoznak:

1/. Széchenyi Úti Óvodai Egység

Vezetője: Lakatos Istvánné

2/. Csokonai Úti Óvodai Egység ( volt XI-es sz. )

Vezetője: Dósa Istvánné

3/. Alsóvárosi Óvodai Egység ( volt XII-es sz. )

Vezetője: Hammel Péterné

4/. BVK-Óvodai Egység

Vezetője: Molnár Margit

II/. Felsővárosi Óvoda, Akácfa út 12.

Vezetője: Rácz Pálné

Ide tartoznak:

1/. Kertvárosi Óvodai Egység

Vezetője: Mártonné Körmendi Ilona

2/. Mátyás Király Úti Óvodai Egység, ( volt X-es sz. )

Vezetője: Baranyi Ferencné

3/. Építők Úti Óvodai Egység, ( volt V-ös sz. )

Vezetője: Sándor Katalin

4/. Kikelet Közi Óvodai Egység, ( volt VI-os sz. )

Vezetője: Bodnár Istvánné

III/. Belvárosi Óvoda, Árpád fejedelem tér 7.

Vezetője Benő Ferencné

Ide tartoznak:

1/. Napsugár Óvodai Egység ( volt IX-es sz. )

Vezetője: Antal Józsefné

2/. Pollack Mihály Úti Óvodai Egység ( volt VII-es sz. )

Vezetője: Molnár Istvánné

3/. Gyermekek Úti Óvodai Egység ( volt II-es sz. )

Vezetője: Timkóné Tímár Edit

4/. Árpád Fejedelem Téri Óvodai Egység ( volt VIII-as sz. )

Vezetője: Bradácsné Dinea Györgyi

A három óvoda 1423 férőhelyére 61 csoportban 1485 a beiratott óvodások száma. Eszerint óvodáink kihasználtsága 104,35 %-os, az óvodai ellátást ténylegesen igánybevevő gyerekek száma szerint viszont valamivel alacsonyabb a kihasználtság. Az óvodások neveléséről, felügyeletéről 149 óvodapedagógus, 75 dajka gondoskodik, míg egyéb /élelmezés, takarítás / feladatokat 47 dolgozó lát el

Általános iskolák

Az intézményracionalizálás a város általános iskoláit is érintette. A tavalyi 12 általános iskolával szemben az 1996/97-es tanévben 10 általános és a Kodály Zoltán Művészeti Iskola működik az alábbiak szerint:

 

Név, cím, igazgató Tantermek száma Tanuló-
csoportok
száma
Tanulók száma Napközis tanulók száma Dolgozók száma
pedagógus egyéb
1. Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola
Danada János igazgató
Árpád fejedelem tér
13 20 461 82 37 8
2. Újvárosi Általános Iskola
Madarasi Jánosné igazgató
Rákóczi tér 9.
15 16 397 94 27 12
3. Pollack Mihály Úti Általános Iskola
Mezei Márton igazgató
Pollack Mihály út 29.
19 17 416 131 40 17 + 1
4. Ádám Jenő-Központi Általános Iskola
Kisbenedek Tiborné igazgató
Jószerencsét út 1/A.
31 41 926 262 74 35
5. Május 1. Úti Általános Iskola
Jakab Mária igazgató
Május 1. út 11.
14 18 277 87 29 18
6. Herman Ottó Általános Iskola
Bazsó Bertalanné igazgató
Alsóvárosi krt. 39/A.
12 14 265 68 26 13
7. Kazinczy Ferenc Kertvárosi Általános Iskola
Lénártné Horváth Ilona igazgató
Herbolyai út 5.
24 31 693 135 56 26 + 1
8. Dózsa György Úti Általános Iskola
Szendrei Örs igazgató
Dózsa Gy. út. 19.
22 23 519 150 42 16
9. Éltes Mátyás Általános Iskola
Spisák Andrásné igazgató
Jószerencsét út 12.
9 10 115 25 14 5
10.Berentei Általános Iskola és Óvoda
Bátor Béla igazgató
Berente, Posta u. 7.
5 8 103 24 12 8
ÖSSZESEN 164 198 4172 1058 357 160

A Kodály Zoltán Művészeti Iskolának 987 tanulója és 11 pedagógusa van. A tanulók részben a város, részben pedig a városkörnyéki települések általános iskolai tanulói közül kerülnek ki.

Az általános iskolások száma az előző tanévihez képest csökkent: akkor 4336-an, az 1996/97-es tanévben 4172-en kezdték el a tanulást. Jelentősen, 551-ről 466-ra csökkent az első osztályba beíratott tanulók száma, és kevesebb a 8. osztályosoké is: 525, illetve 502 fő. Mindössze két pedagógussal tanítanak kevesebben iskoláinkban ebben a tanévben, mint az elmúltban, vagyis nem került sor jelentős számú pedagógus elbocsátására az átszervezés és a kötelező óraszámemelés következtében.

 

Középiskolák

Az 1996/97-es tanév középiskoláink tekintetében is hozott változást. A két szakmunkásképző intézet - a 105-ös és a 112-es számú - a Kazincbarcikai Városi Önkormányzattól 1996. július 1-jével a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés fenntartásába került. A városi önkormányzatnál maradt három középiskolánál a következő a helyzet:

Név, cím, igazgató, szakok Tanulói össz-
létszám
Helyi tanulók Kollé-
gista tanulók
Bejáró tanulók Közép-
iskolai
tanár
Ált. isk. tanár Szak-
oktató
Össz. peda-
gógus
Egyéb dol-
gozó
JÓKAI MÓR KÖZÉPISKOLA
Ivády Miklós igazgató
Herbolyai út 1. sz.
481 154 145 182 18 9 6 33 15
- pedagógiai 115                
- közművelődési 122                
- egészségügyi 202                
- felnőttszakápoló 23                
- gyermekápoló 19                
IRINYI JÁNOS KÖZÉPISKOLA
Balázs László mb. igazgató
Egressy út 1. sz.
947       27 11 27 65 38
- 6 osztályos gimnázium 89 81 4 4          
- villamos szakcsoport 161                
- informatika és számítástechn. 156                
- ipari elektronika 53                
- geo.-fő-víz. csop. 20                
- víz és szennyvíz 59                
- számít. prog. képesített könyvelő 409                
SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM
Petróczy Gábor igazgató
Jószerencsét út 2. sz.
520 393 12 127 31 11 - 42 20
- 6 osztályos gimnázium 59     36          
- 4 osztályos gimnázium 461     91          

A tanulói létszám tekintetében csak a Jókai Mór Középiskolánál (volt Egészségügyi és Óvónőképző Szakközépiskola) van csökkenés (az 1995/96-os tanévben 506 volt a tanulók száma), a Ságvári Endre Gimnáziumnál 6, az Irinyi János Középiskolánál 8 fővel nőtt a tanulók száma az előző tanévhez képest.

* * * * *

105. sz. Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola, Irinyi János út 1.

Az intézményt, amelyben az alábbi szakokon folyik képzés, Eperjesi Dezső igazgató vezeti.

Szakmunkásképzés: géplakatos, vegyi- és élelmiszer-ipari gépszerelő, élelmiszer-vegyiárukereskedő, felszolgáló, szakács, fodrász, karosszérialakatos, autószerelő és autóvillamossági szerelő szakmákban folyik. Ebben a képzésben 639 tanuló vesz részt.

Szakközépiskolai képzés: irányítástechnikai műszerész, erősáramúberendezés-szerelő, integrált gépjármű-technikaiszerelő és integrált kereskedő szakokon folyik, 541 tanuló részvételével.

Gimnáziumi képzés: hatosztályos, sportorientációjú képzésben 63 tanuló részesül. A gimnáziumi képzés kifutó rendszerben folyik, ezért erre az 1996/97-es tanévben nem volt beiskolázás, noha az eddigi tapasztalatok és eredmények alapján beváltotta a hozzáfűzött reményeket.

A szakmunkásvizsga letétele után lehetőség van az érettségi megszerzésére a Szakmunkások Szakközépiskolája levelező tagozatán, ahol a képzési idő 3 év.

A tanulók összlétszáma 1143 fő, mégpedig 401 helyi és 742 vidéki. Az intézet 350 kollégiumi hellyel rendelkezik, de csak 104 tanuló kollégista (82 helyet a 112-es intézet tanulói vesznek igénybe).

Az intézetben összesen 153-an dolgoznak. Közülük 53 pedagógus-tanár és 10 nevelőtanár, 20 szakoktató és 70 fő egyéb alkalmazott.

 

112. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola, Herbolyai út 9.

Az iskola vezetője: Ruszkay Sándorné igazgató. Képzés az alábbi szakokon és létszámokkal folyik:

Szakmunkásképzés: hegesztő, központifűtés- és csőhálózat-szerelő, gázvezeték- és készülékszerelő*, vízvezeték- és készülékszerelő, nőiruha-készítő*, ács-állványozó*, szobafestő-mázoló, tapétázó* és kőműves* szakmákban 561 tanuló részvételével. (A *-gal jelzett szakoknál négyéves képzés folyik.)

Szakközépiskolai és technikusképzés: ruhagyártó, épületgépész-technikus és ruhaipari technikus képzésben 171 tanuló részesül.

Szakiskolai képzés: gép- és gyorsíró, valamint háztartás-gazdaságtan szakon folyik, 112 tanuló részvételével. A tanulók összlétszáma 944 fő, a kazincbarcikai tanulók száma 297, míg a bejáróké 465. Kollégiumi ellátást 82 tanuló vesz igénybe.

Az intézetben a tanulók képzésével kapcsolatos feladatokat 91 fő végzi, mégpedig 31 tanár, 29 szakoktató, 11 ügyviteli dolgozó és 20 technikai dolgozó.

Az intézet a városi önkormányzattól tanműhelyi célokra megkapta a Kübler Kft. volt varrodai épületét a Völgy-parkban. Ezzel egy helyre koncentrálódtak a tanműhelyek.

Gimis események

A Költészet Napja alkalmából a Ságvári Endre Gimnázium diákszínpada Németh László Petőfi Mezőberényben című egyfelvonásosát mutatta be az Egressy Béni Művelődési Központ színháztermében. A címszerepet Bolacsek László játszotta, a darabot Rajkai Zsomborné rendezte.

Az ünnepi könyvhétem a Béke moziban Ars poeticák című irodalmi összeállítással mutatkoztak be a város közönségének a Ságvári Endre Gimnázium humán tagozatos tanulói.

IZÉ, vagyis Iskolai Zöngék Éretleneknek címmel jelent meg a Ságvárisok diákújságja. A lap az iskolai élet eseményein kívül tanári válaszokat, aranyköpéseket, pop- és humoroldalt is tartalmaz.