Adatok és tények Kazincbarcikáról

Terület és népesség

Egy település meghatározó adata területének nagysága és lakóinak száma. Kazincbarcika területe 1996-ban sem változott, s csakúgy, mint az előző években 45,9, kereken 46 km2 volt. A város lakóinak számáról nem tudunk pontos adatokat közölni. Annyiféle az adat, ahány kiadvány közli azt. Például a B.-A.-Z. Megyei Statisztikai Évkönyv /1996. Miskolc/ 1995. december 1-jei adatként, ami 1996. január 1-jei adatnak is megfelel, 34 759 főt közöl. A Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó és Választási Hivatalának kiadványában 1996. január 1-jei adatként 36 778 fő szerepel, míg a Kazincbarcika Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 36 952 lakost tart nyilván /állandó és ideiglenes lakosként/. Ugyanitt az 1996. december 31-i adat 37 619 fő, melyből 19 380 a nők, és 18 239 a férfiak száma.

 

Születések

Tavaly Kazincbarcikán 799 1966-os születésű csecsemőt anyakönyveztek. Az adatok szerint folytatódott a születések számának csökkenése, mégpedig 65-tel születtek kevesebben, mint az előző évben. Továbbra is több a leánygyermek újszülött, mint a fiú. A megfelelő számok 408 és 391.

A 799-ből 297 a kazincbarcikai lakhelyű, és 502 a vidéki újszülött. A kazincbarcikai újszülöttek között is a leányok vezetnek: számuk 151, míg a fiúké 146.

A városi kórházban 1996-ban négy esetben volt kettős szülés, amelyből egy esetben kazincbarcikai családnak születtek kettes ikergyerekek, míg egy-egy esetben rudolftelepi, trizsi és zádorfalvai családnak.

1996 első újszülöttje a szuhogyi Nagy Attila volt, aki január 2-án 05 óra 20 perckor jött a világra. Az első kazincbarcikai lakhelyű újszülött pedig Zabari Dávid, aki szintén január 2-án született 18 óra 25 perckor. Az első leány újszülött Szántó Johanna, aki január 3-án született.

A házasságon kívül születettek száma 148, ami megegyezik az előző évi adattal. Ebből kazincbarcikai lakos 63.

32 csecsemőt fiatalkorú anya szült, s ebből 11 a kazincbarcikai lakosú.

 

Névadás

A kazincbarcikai születésű lányok összeségében 87-, a fiúk 57-féle nevet kaptak. A lányoknál a vezető helyet a Fanni név tartja, utána az Eszter, Evelin és a Réka következik. Új névként jelent meg az Aletta, a Málna, a Tiffany, a Virág és a Zsanett. A vidéki leánynevek között újként a Felicia, a Genovéva, a Jane, a Mira és a Vanda fordult elő. A fiúk esetében a legtöbb kazincbarcikai szülő a Dávid nevet választotta, de népszerű volt a Bence, az Ádám, a Zoltán, a Zsolt, a Dániel, a Gábor és a Márk név is. A fiúknál olyan új nevek bukkantak fel, mint az Axel, az Ágoston, a Celesztin és a Zorka. A vidéki fiúk esetében pedig az Ajtony, a Jacob, a Marko, Renátó, Rafael és a Sólyom.

Házasságok

Az 1994. évi 226 házasságkötés 1995-ös növekedése /270/ után 1996-ban 223 házasságot kötöttek Kazincbarcikán. Ebből 116 tisztán kazincbarcikaiak házassága volt, vagyis a menyasszony és a vőlegény is városunk lakója volt. A vidék 107 házassággal szerepel az 1996-os statisztikában. A 116 tisztán kazincbarcikai házasságon kívül 17 esetben sem a menyasszony, sem a vőlegény nem kazincbarcikai lakos: négy esetben múcsonyiak, 2-2 esetben budapestiek, illetve miskolciak, s 1-1 esetben sajószentpéteriek, izsófalvaiak, kurityániak, jákfalvaiak, ormosbányaiak, putnokiak, rudolftelepiek és tardonaiak voltak a házasulandók. 22 házasságnál csak a vőlegény, 40-nél csak a menyasszony volt kazincbarcikai lakos. Egyébként kazincbarcikai nőt választottak házastársul a környékünk több településén kívül pl. Budapestről, Miskolcról, Esztergomból, Jászberényből és Siófokról, sőt, egy esetben Vietnamból is. De kazincbarcikai férfi is választott feleséget a környéken kívül egy-egy esetben Budapestről, Ukrajnából /Gorlovka/ és Romániából. 1996-ban az előző évi 150-nel szemben "csak" 120, korábban Kaincbarcikán kötött házasságot bontottak fel.

Halálozási adatok
1996-ban a polgármesteri hivatal anyakönyvvezetői 460 elhunyt személyt regisztráltak, 43-mal kevesebbet mint 1995-ben. A 460-ból kettő nem tavaly hunyt el, hanem 1994-ben, illetve 1995-ben. Az elhalálozottak közül 238 kazincbarcikai, 220 pedig vidéki lakos volt, míg a nemek szerinti megoszlás:255 a férfi elhalálozottak, és 203 a nők száma, vagyis 1996-ban 1,256-szor több férfi hunyt el, mint nő. A kazincbarcikai elhunytak között is a férfiak vezetnek, ugyanis 132 férfi és 106 nő hunyt el /1.245-szörös a férfiak "fölénye"/. A kazincbarcikai elhunytak havonkénti száma 16 és 24 között szóródik. Ettől a január hónap tér el, amikor 27 kazincbarcikai lakos hunyt el. Az elhunytak életkorát vizsgálva azt látjuk, hogy a legtöbben 60-80 éves korukban húnynak el, utánuk a 81-90 éves korcsoport, majd az 51-60, a 91-100, a 41-50 és a 31-40 évesek korcsoportja következik. A 21-30 éves korcsoportban négy, az 1-20 évesekben egy kazincbarcikai sem szerepel, míg a 0-1-ben egy elhalálozás történt, Gazsó Evelin személyében, aki 1996. június 11-én, születésének napján meg is halt. A legidősebb elhunyt ember Tar Andrásné volt, aki 1901. március 1-én született, és 1996. április 11-én halt meg.
Az 1996-ban elhalálozottak között - sajnos - elég sok olyan személy is volt, aki valamiképpen - munkatárs, barát, jó ismerős - közel állott e lap szerkesztőjéhez. Talán megbocsátja a T. Olvasó, ha ezeket név szerint is megemlítem:
Baranovszky Ferenc, Bátor Sándor, Fancsali Béla, Kolosai Dénes, Misley Tibor, Mosoni János, Nagy Károly, Orbán Tibor, Péczely Endréné, Szabó Lajos, Tóth Bertalan, Vozáry Tibor.
És három olyan személy elhalálozásáról is tudok, akik nem kazincbarcikai lakosok, de akikhez korábbi közös tevékenység fűzött:
Magyar István /a Borsodi Vegyész első főszerkesztője/, Józsa Imre /volt erőművi dolgozó és városi pb-titkár/, és Görög János, az Egressy-család történetének volt kutatója.