KAZINCBARCIKA 1996

 

Az év krónikája

 

Január

2. 18 óra 25 perckor megszületett Kazincbarcika 1996. évi első polgára: Zabari Dávid. Az újszülött édesanyját dr. Király Bálint polgármester és Fórizs István, a városi önkormányzat társadalompolitikai osztályának vezetője köszöntötte és ajándékozta meg.

8. Megkezdődött a termelés a Kübler Ruhaipari Kft. új üzemében, amely Felső-Barcikán, a Bercsényi utca szomszédságában épült. A mintegy 250 milliós beruházás 1994 novemberében kezdődött és az elkészült objektum műszaki átadása 1995. november 30-án, a tervezett határidőben történt. Az új üzem mintegy 80-90 új munkahelyet jelent Kazincbarcikán. Az üzem dolgozóinak száma meghaladja a 300 főt.

12. 1996. évi első ülését tartotta a városi önkormányzat képviselő-testülete. A legnagyobb érdeklődés az oktatási intézményhálózat racionalizálására készült javaslat iránt nyilvánult meg.

17. A fogyasztóvédelemről szervezett sajtóbeszélgetést és lakossági fórumot a város önkormányzata és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület helyi szervezete. A rendezvényen - többi között - részt vett dr. Kukorelli István, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke és Gyárfás Ildikó országgyűlési képviselő, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke.

A résztvevők a fogyasztóvédelem időszerű feladatairól, a civil szervezetek, a szakhatóságok és a termelők-szolgáltatók együttműködéséről hallhattak és kérdezhettek.

22. Az MSZP megyei munkástagozatának megalakítása céljából találkoztak városunkban Kazincbarcika, Ózd, Miskolc és Edelény MSZP-s tagjainak képviselői. A találkozón részt vett és a munkástagozat létrehozásáról tájékoztatta a jelenlévőket Vargáné Kerékgyártó Ildikó, az MSZP Országos Munkástagozatának elnöke, az MSZP elnökségének tagja.

23. Herbolyán, a Batthyány út 15. számú épületben ünnepélyes keretek között 10 fős idősek klubját és 30-35 főt ellátó tálaló- és kiosztókonyhát adott át dr. Király Bálint polgármester.

 

25. Évi rendes közgyűlését tartotta a Kazincbarcikai Városszépítő Egyesület, és a résztvevők javaslatai alapján határozott az 1996. évi feladatokról.

 

29. Ünnepeltek a Don Bosco Általános és Szakiskola nevelői és tanulói. Az ünnepségen az iskola kitüntetését, a Don Bosco-díjat Bódi János harmadikos lakatostanuló, Lőkös Lászlóné gondnok és Tóth József kőművesoktató vette át az intézet igazgatójától, Lukács Barnától.

Február

1. A Kazincbarcikai Közélet című várospolitikai hetilap a városi önkormányzat tulajdonából a Barcikai Közélet Kft. tulajdonába került. A lap "Helyi magazin" megjelöléssel továbbra is Klementné Bíró Anikó főszerkesztésében jelenik meg.

2. A városi önkormányzat képviselő-testülete módosította a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendeletét, továbbá 17 igen, 6 nem név szerinti szavazással határozatot hozott a város általános iskoláinak racionalizálásáról. A határozat szerint a Központi Általános Iskola és az Ádám Jenő Általános Iskola, továbbá a Kazinczy Ferenc és a Kertváros II. Általános Iskola egy-egy igazgatóság alatt fog működni.

Az ülésen többórás vita zajlott az önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójáról.

* * * * *

Giczy György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke látogatott Kazincbarcikára és nagyszámú érdeklődő részére tartott előadást a KDNP politikájáról és az ország helyzetéről.

14. Második alkalommal rendeztek helytörténeti konferenciát városunkban, amelynek "Honismeret-életmód" volt a témája. A konferencián Rémiás Tibor, a miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatóhelyettese Kazincbarcika történetéről tartott előadást, XVIII. századi források alapján. A konferenciához kapcsolódóan megnyitották a "Millecentenáriumi Honismereti Gyűjtőpályázat" című kiállítást, melynek kezdeményezője a Dózsa György Úti Általános Iskola volt.

16. Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke lakossági fórumon tájékoztatta az érdeklődőket a Tisztelt Ház munkájáról és válaszolt a témával kapcsolatos kérdésekre. A lakossági fórum után a városi önkormányzat képviselő-testületében részt vevő pártok frakciójának vezetőivel folytatott beszélgetést.

20. Az IMMC Nemzetközi Vezetési és Marketingszervezet az Irinyi János Műszaki Középiskolában rendezett szemináriumon mutatkozott be a kazincbarcikaiakon kívül Miskolcról, Debrecenből, Nyíregyházáról és Ózdról érkezett résztvevőknek. A szemináriumon a minőség-költségekről és a minőség-költséggazdálkodásról hangzottak el előadások.

23. Felavatták a Kübler Konfekcióipari Kft. Felső-Barcikán épült új üzemét. A korszerű üzem majdnem negyedmilliárd forintba került és 320 dolgozót foglalkoztat.

Az avatáson részt vett Paul H. Kübler, a cég német tulajdonosa, Gyárfás Ildikó or- szággyűlési képviselő, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Király Bálint, Kazincbarcika polgármestere. Az új üzemet Ketskés László ügyvezető igazgató mutatta be a vendégeknek.

27. Soron kívüli ülést tartott az önkormányzat képviselő-testülete, amely a Tigáz-részvényekről és a kárpótlási jegyek részvényekre való cseréjéről tárgyalt és döntött.

Március

1. Soros ülését tartotta a városi önkormányzat képviselő-testülete. A képviselők megtárgyalták a cigány kisebbségi önkormányzat működésének első félévi tervezetét és a város 1996. évi költségvetéséről szóló javaslatot. A költségvetést 2 milliárd 726 ezer forint bevétellel és kiadással hagyta jóvá a testület.

4. Viharos lakossági fórumot tartottak Berentén. A kultúrházat zsúfolásig megtöltő berentei lakók a település Kazincbarcikától való különválása mellett kardoskodtak, míg a város vezetői ez ellen érveltek.

10. Helyi népszavazás volt Berentén a várostól való különválás kérdéséről. A rendben lezajlott szavazáson a szavazásra jogosult 800 fő közül 634-en voksoltak, s ebből 629 szavazat volt érvényes. 601-en a különválásra, 29-en pedig ellene szavaztak.

13. Soron kívüli ülésen a városi önkormányzat képviselő-testülete a városi kórház 1997. évi címzett és céltámogatásáról tárgyalt, és döntött a gép-műszer beszerzés 1997. évi támogatásának mértékéről.

15. Egész napos rendezvénysorozattal ünnepelték városunk lakói az 1848-as forradalom évfordulóját. Az ünnepi program a Jókai-emléktúrával kezdődött, diákok részvételével, a Tardona-Örvénykő-Mária-forrás-Mályinka útvonalon, míg a kerékpártúra résztvevői a tardonai Jókai-emlékházat keresték fel.

A hivatalos ünnepi megemlékezés délután 3 órakor kezdődött a Jókai téren, ahol a Sajómenti Egyesített Bányász Fúvószenekar történelmi indulókat játszott, majd sor került Jókai Mór szobrának megkoszorúzására. Innen a résztvevők korabeli ruhákba öltözött huszárok kíséretében a Fő térre vonultak, és az Egressy Béni Művelődési Központban gálaműsoron vettek részt. Ünnepi beszédet dr. Király Bálint polgármester mondott.

22. Ülésezett az önkormányzat képviselő-testülete. Első napirendi pontként a város 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról tárgyalt a testület, majd döntött a távfűtés április 1-jétől, illetve május 1-jétől érvénybe lépő díjának emeléséről, és módosította az általános rendezési tervet.

26. Falugyűlést tartottak Berentén a Kazincbarcikától való különválás teendőiről, és 3 tagú bizottságot választottak a szükséges tárgyalások végzésére. A bizottság tagjai: Szabó Barnabás, Varga Béla és Serfőző József.

27. Az anya- és csecsemővédelem időszerű feladatairól tanácskoztak városunk gyermekgyó-gyász orvosai, védőnői, valamint a városkörnyéki települések háziorvosai és védőnői. A témáról dr. Lakó Magdolna, az ÁNTSZ városi vezetőjének megnyitója és bevezetője után dr. Garai Zoltán gyermekgyógyász szakfőorvos, dr. Fövényesy József Ferenc nőgyógyász osztályvezető főorvos és dr. Sólyom Enikő, a B.-A.-Z. Megyei Gyermekügyi Központ igazgatója tartott előadást.

Április

2. Különböző kategóriákban több mint 100 versenyző vett részt a Munkáspárt 4-es alapszervezete által rendezett felszabadulási kerékpárversenyen. A verseny legjobbjainak dr. Király Bálint polgármester ajándékokat adott át. 4-én a Szabadság téri emlékműnél tartottak megemlékezést és virágokat helyeztek el az emlékmű talapzatán. A felszabadulásról Kardos Mihály, a városi koordinációs bizottság elnökhelyettese mondott emlékbeszédet.

12. Munkaterv szerinti soros ülését tartotta a városi önkormányzat képviselő-testülete, amely rendeletet fogadott el a közterületek használatáról és a használati díj mértékéről, majd beszámolót hallgatott meg a Nevelési Tanácsadó és az Éltes Mátyás Általános Iskola működéséről, jóváhagyta a Belvárosi (7. sz.) Óvoda és a Berentei Általános Iskola névváltoztatását. A testület ülésén vita bontakozott ki a Barcika TV Kft. tevékenységéről és az állattartásról szóló önkormányzati rendelet tervezetéről. Ez utóbbiról a döntést elnapolta a testület.

14. Első alkalommal került sor Kazincbarcikán rejtvényfejtő versenyre, az Encsi Abaúj Kupa rendezvény részeként. A verseny legjobbjainak a miskolci Firesz mesterei és a haladó Balassagyarmat Esze rejtvényfejtői bizonyultak, míg a verseny egyéni bajnoka a kazincbarcikai id. Borga András lett.

17. Egressy Béniről elnevezett meghívásos szavalóversenyt rendezett az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár. A versenyen a kazincbarcikai körzeti tavaszi szavalóverseny győztesei, valamint az encsi, a szlovákiai rozsnyói és szepsi körzeti szavalóverseny győztesei vettek részt.

* * * * *

A helyi sajtó munkatársaival folytatott háttérbeszélgetést az MSZP városi szervezetének vezetője és a város polgármestere az MSZP, illetve a város 1995-96-os helyzetéről.

26. A városi rendőrkapitányság és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Kazincbarcikai Városi Intézete a "Szebb jövőért!" címmel tartott rendezvényt a középiskolások, a pedagógusok, az egészségügyben és a bűnüldözésben dolgozók részére. A rendezvényen előadások hangzottak el a szenvedélybetegségekről és az egészséges életmódról. Az előadásokhoz a témához illő rajz- és plakátkiállítás, torna és szabadidős program kapcsolódott. A rendezvény részeként a fővárosból érkezett drogbuszban a szenvedélybetegségek elleni eszközöket tekinthették meg az érdeklődők.

28. Tizenkét kisgyerek került a városi kórházba azok közül, akik megkóstolták a közterületen nem feltűnően elhelyezett, a patkányok irtására szolgáló mérget.

Május

1. Több helyszíne volt városunkban a május elsejei ünnepségeknek. Az MSZP és a Munkáspárt, valamint a BC Rt. rendezvényei a Csónakázótónál zajlottak, az Erőmű dolgozói pedig a városi strandnál rendeztek majálist. A délelőtti esős idő után a délutáni napos időben több ezren szórakoztak a Csónakázótónál.

3. Soros ülését tartotta az önkormányzat képviselő-testülete. A napirend előtti hozzászólók az országos visszhangot keltő patkányméregüggyel foglalkoztak, majd a képviselők elfogadták az ebtartásról szóló rendeletet, és határoztak az önkormányzati bérlakások bérleti díjának emeléséről, tárgyaltak továbbá a város útjainak karbantartásáról. Ezen az ülésen adott számot a testületnek a Május 1. Úti Általános Iskola vezetősége az intézetben folyó oktató-nevelő munkáról.

5. Kocsis Attila, a sajókazinci református gyülekezet lelkipásztora nyugdíjba vonulása alkalmából istentiszteleten vett búcsút a hívektől. A lelkipásztor a 40 évi szolgálatból 24 évet a sajókazinci gyülekezet élén töltött el.

9. A városi önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a köztisztasággal és a szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló rendeletet.

13. Ünnepi küldöttgyűlésen emlékezett meg a Kazincbarcikai Takarékszövetkezet fennállásának 20. évfordulójáról. Az 1995. évi munka értékelése után Koch Géza elnök a 20 év küzdelmeiről és eredményeiről szólott.

Az évforduló alkalmából a szövetkezet vezetősége emlékserleget adományozott az alapító tagoknak és a 20 év alatt eredményesen dolgozó tisztségviselőknek, úgymint: Tátrai Ferencnek, Veres Albertnek, Balogh Lászlónak, Máté Attilának, Gergely Ilonának, Brassó Imrének, Szőke Lászlónak, Tóth Kálmánnak és Koch Gézának.

17. A kazincbarcikai egyesületek III. találkozóját tartották a városházán. A részt vevő 19 egyesület képviselői a Kazincbarcikai Egyesületek Fórumának létrehozásáról tanácskoztak, melynek célja a társult egyesületek munkájának segítése, valamint kapcsolattartás az állami, gazdasági, egyházi, társadalmi és pártszervekkel.

24. Ülést tartott a városi önkormányzat képviselő-testülete. Először zárt ülésen intézményvezetői kinevezésekről döntött (lásd: Régi/új arcok városunk köz- életében című részt), elfogadta az Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola beszámolóját, módosította az 1996. évi költségvetésről szóló rendeletet, és tárgyalt a cigány kisebbségi önkormányzat munkájáról. Ezen az ülésen döntött az Egészségügyi és Óvónőképző Szakközépiskola nevének Jókai Mór Középiskola névre való változtatásáról.

Városunkba látogatott dr. Szabó György népjóléti miniszter, aki a városi kórházban tájékoztatta az egészségügyi intézmények dolgozóit a készülő egészségügyi reformról és az egészségügy dolgozóit érintő más kérdésekről.

29. A kihívás napján városunk lakóinak ezrei mozdultak meg és vettek részt a sportrendezvényeken. Az országos nagy versenyben Kazincbarcika a 6. kategóriában a 6. helyen végzett.

31. A város pedagógusainak tiszteletére a Strand étteremben rendezett ünnepségen dr. Király Bálint polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd pénzjutalmat és egyéb elismeréseket - Polgármesteri Dicséret, Emlékérem a nyugdíjba vonulóknak, illetve Szolgálati Emlékérem a nyugdíjba vonuló intézményvezetőknek - adott át.

Ez utóbbi elismerésben részesült Balázs István, a Központi Általános Iskola igazgatója, dr. Bánhegyi Ferencné, az Ádám Jenő Általános Iskola, Mészáros György, a Kertváros I. sz. Általános Iskola és Pintér Ernőné, a Pollack Mihály Úti Általános Iskola nyugdíjba vonuló igazgatója.

* * * * *

Lakossági fórumot szervezett a Magyar Demokrata Néppárt (MDNP) kazincbarcikai szervezete, amelynek előadója Szabó Iván, a párt országos elnöke volt. Az előadó ismertette a párt megalakulásának okait, és szólott a készülő programról is.

Június

2. Az úttörőmozgalom fennállásának 50. évfordulója alkalmából a Munkáspárt kazincbarcikai 2. számú alapszerveze-tének kezdeményezésére sakkfesztivált rendezett a Kazincbarcikai Városi Sakk Klub és a Herman Ottó Általános Iskola "Csipet Csapat" úttörő-szervezete. Kazincbarcika és vonzáskörzete 16 iskolájából 80 versenyző és két óvodás gyermek vett részt a versenyen, melyen 35 díjat adtak át a legeredményesebb versenyzőknek.

6-9. A Fő téren megnyílt a III. Kazincbarcikai Termékbemutató és Vásár. A részvevőket dr. Király Bálint polgármester köszöntötte, majd Gyárfás Ildikó országgyűlési képviselő, a B.-A.-Z. Megyei közgyűlés elnöke mondott megnyitóbeszédet. A vásáron 24 cég mutatta be termékeit az érdeklődőknek.

7. Balatonszepezden tartotta ülését a városi önkormányzat képviselő-testülete, amely beszámolót hallgatott meg a tábor működéséről, tájékozódott városunk közbiztonsági helyzetéről, és elfogadta az önkormányzat középtávú gazdasági programját.

10-14. Fennállásának 25. évfordulója alkalmából ünnepségsorozatot rendezett az Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola (a volt Kun Béla Általános Iskola). A programban kulturális és sportbemutatók, tornaünnepély, jubileumi est, táncház és a 8. osztályosok ballagása szerepelt.

14. Ülésezett a városi önkormányzat képviselő- testülete, és rendeletet alkotott a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény helyi végrehajtására, majd megtárgyalta és elfogadta a Kazincbarcika Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság és a Városi Polgárvédelem helyzetéről szóló beszámolót.

15. Gazdag programmal ünnepelte a MÁV a Miskolc-Bánréve vasútvonal 125 éves fennállását. A vendégeket szállító nosztalgiavonat du. 2 óra tájban érkezett a kazincbarcikai vasútállomásra, az ünnepség egyik helyszínére. Az érkezőket a Miskolci Vasutas, a Sajómenti Egyesített Fúvószenekar és a kazincbarcikai Kodály Zoltán Zeneiskola zenekara köszöntötte. A kassai majorettek látványos bemutatója után Gyárfás Ildikó országgyűlési képviselő, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi köszöntőt, és átadta a kazincbarcikai vasútállomás főnökének a közgyűlés emlékzászlaját.

Az ünnepséghez kapcsolódóan az érdeklődők a vasútállomásom régi vasúti járműveket, az állomás épületében rendezett vasúttörténeti kiállításon írásos és képes dokumentumokat, valamint vasúti eszközöket tekinthettek meg.

20. A "Honismeret-életmód" című tanítási programban részt vevő nevelők szakmai megbeszélést tartottak a Dózsa György Úti Általános Iskolában. A rendezvényen ismertették az iskola által meghonosított helytörténeti oktatás módszereit és eredményeit, és tanácskoztak a jövőbeni feladatokról.

28. Második születésnapjukon a kazincbarcikai négyes ikreket - Léner Dalmát, Ádámot, Dánielt és Gábort - köszöntötték a Kazincbarcikai Közélet szerkesztőségének munkatársai, és a szerkesztőség, valamint a Lombik étterem közös ajándékával, egy nagy tortával kedveskedtek az apróságoknak. A születésnap alkalmából a gyermekek édesanyja az Észak-Magyarország című lap riporterének kérdésére elmondta, hogy: "...nagyon szépen fejlődnek. Súlyuk 10-12 kilogramm között van, 80-85 centiméter magasak. Gábor nagyon figyelmes, leoltja a villanyt, ha elfeledkezünk róla, Ádám beszél a legtisztábban, amit mondunk neki, sorra megismétli, Dániel a bandafőnök, mindig mozgásban van, sokat bírkózik. Dalma igazi kislány, törékeny, finom teremtés."

Július

4. Az MSZP 7. sz. országgyűlési választókerületi elnöksége önkormányzati tanácskozást rendezett, amelyen Gyárfás Ildikó országgyűlési képviselő, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke tájékoztatta a résztvevőket az önkormányzatokat érintő időszerű kérdésekről.

5. A város önkormányzatának képviselő-testülete a gyorsabb ügyintézés érdekében hatásköröket ruházott át a polgármesterre, és döntött az első lakáshoz jutók támogatásáról. Tárgyalt a testület a cigány kisebbségi önkormányzat munkájáról, valamint a félkész állapotban lévő fedett uszoda építésének folytatásáról.

A testület Darai Imrét 1996. augusztus 1-jével megbízta a Kazincbarcikai Sport Központ, és Balázs Lászlót 1996. augusztus 1-jétől 1997. július 31-ig az Irinyi János Középiskola vezetésével.

10. A városházán tartotta évi közgyűlését a Kazincbarcikai Álláskeresők és Munkanélküliek Egyesülete. A közgyűlés az egyesület elnökévé Szécsy Vilmát választotta meg. A közgyűlésen szó volt a jövőbeni feladatokról, mégpedig: a vállalatokkal, intézményekkel a kapcsolat felvételéről és munkalehetőségek feltárásáról, a mentálhigiénés tanácsadás folytatásáról. (Az egyesület irodája a Rákóczi tér 6. fszt. 9. szám alatt található.)

11. A kerékpárosok civil szervezetének négy tagja és kísérőik a mintegy 100 kilométeres túrájuk során Kazincbarcikát is útba ejtették. A kerékpárosok találkoztak Nagy Imre alpolgármesterrel, akitől a város kerékpárút-hálózatának fejlesztését kérték.

Augusztus

5. A Fő téren Nagy Imre alpolgármester megnyitotta az I. Sajóvölgyi Folklórfesztivált. Az augusztus 11-ig tartott fesztiválon a nagy sikerrel szerepelt görög, török és lengyel néptánc-együtteseken kívül fellépett az Egressy Béni Művelődési Központ Borsod Néptánc Együttese is.

 

9. Ülésezett a városi önkormányzat képviselő-testülete, amely beszámolót fogadott el az önkormányzat 1996. első félévi gazdálkodásáról, és módosította az 1996. évi költségvetésről szóló rendeletét, tájékozódott a fűtéskorszerűsítési munkákról, döntött pályázat benyújtásáról a B.-A.-Z. Megyei Fejlesztési Ügynökséghez "Kazincbarcika mint idegenforgalmi tranzit" koncepció elkészítéséhez támogatás elnyerésére, valamint az általános iskolák okiratának jóváhagyásáról.

14. Megkezdődtek az augusztus 20-hoz kapcsolódó ünnepi rendezvények. A Fő téren felállított szabadtéri színpadon nagy sikerrel adta elő a nyíregyházi Mandala Dalszínház az "István a király" című rockoperát. A következő napokban az ünnepségek színhelye a Völgy-park volt, ahol történelmi játszóház keretében a honfoglalás epizódjait elevenítették fel.

20. A Millecentenárium jegyében ünnepelte a város augusztus 20-át. A nap eseményei reggel 9 órakor a IV. kazincbarcikai díjugrató lovasversennyel kezdődtek, majd 11 órakor a Fő téren ünnepi szentmisével folytatódtak. Délután a majorett-világtalálkozón magyar, lengyel és szlovén majorettek, valamint olasz zászlódobálók produkcióját tekintették meg az érdeklődők, majd este 8 órakor a városháza előtt került sor arra az ünnepi műsorra, melynek keretében dr. Király Bálint mondott ünnepi beszédet. A nap ünnepi programja színpompás tűzijátékkal zárult.

 

24-25. "Templomi muzsika" címmel rendeztek zenei hétvégét 24-én szombaton a görög katolikus, illetve 25-én vasárnap a felső-barcikai református templomban. A görög katolikus templomban a Tomkins énekegyüttes adott műsort, Felső-Barcikán pedig a sárospataki Művelődés Háza vegyeskarának közreműködésével istentiszteletet tartottak.

30. Ülésezett az önkormányzat képviselő-testülete, amely többi között a város és a térség munkaerő-piaci helyzetéről, a pedagógusok kötelező óraszámának emeléséről tárgyalt, és határozatot hozott az Aranyalma Kertszövetkezet területének telekalakításáról és a város belterületébe vonásáról.

A hagyományos villamos napok rendezvényeit tartották a Borsodi Energetikai Kft.-hez tartozó Borsodi Hőerőműben. Az ünnepi rendezvényen - egyéb elismerések mellett - átadták az iparág legmagasabb kitüntetését, a Zeusz-díjat. E kitüntetésben Birinyi József vezénylői diszpécser, Laborczy Levente üzemvezető, Pásztor László fejlesztési irodavezető és Urbán József vezetőtechnológus részesült.

31. Őszies időjárással búcsúzott a meteorológiai nyár. Ködös és borongós volt a délelőtt, kora délután eleredt az eső, és szinte egész estig hullott az "égi áldás".

Szeptember

2.

Az 1996/97-es tanév kezdetét jelző csengőszóra benépesültek városunk általános- és középiskolái. Összesen 4172 általános iskolás kezdte el, illetve folytatta tanulmányait az új tanévben városunk általános iskoláiban.

* * * * *

Megnyílt a Kazincbarcika és Vidéke ÁFÉSZ hagyományos őszi vására, amelyre most is bő áruválaszték, de az előző évekhez képest kevesebb vásárló volt jellemző.

9. Számítógépes diszpécserközpontot avattak az Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt.-nél. A mintegy 1,5-2 éve kezdődött rekonstrukció eredményeképpen elkészült létesítmény biztosítja a folyamatos és elegendő vízellátást a Sajó-völgyi vízellátó rendszerben.

13. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület kazincbarcikai tagjai vezetőséget választottak. A szervezet elnökének Szigeti Lászlót, helyettesének Bertalanfy Bélát és Mosonyi Miklóst választották meg.

15. Megyei rangadó futballmérkőzés színhelye volt városunk sporttelepe. Mintegy 5000 néző előtt játszott futballcsapatunk, a Kazincbarcikai SE a Diósgyőri SC csapatával. A rangadót a vendégcsapat 3-2 (1-1) eredménnyel nyerte meg.

17. Fennállásának 5. évfordulóját ünnepelte a városban működő polgárőrség. Az ötévi munkáról Csóra György, a helyi szervezet elnöke szólott, míg Nagy Imre alpolgármester a városi önkormányzat köszönetét és elismerését tolmácsolta az ünnepség résztvevőinek.

* * * * *

Ősbemutatón ismertette Hegedűs Mária "Az én karneválom" címmel megjelent könyvét az Egressy Béni Művelődési Központban összegyűlt nagyszámú érdeklődő előtt. A könyv a Magyar Műhely kiadásában, a Soros Alapítvány és Kazincbarcika Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg. A könyvet Hídvári Imre mutatta be a Kazincbarcikai Közélet 1996. szeptember 26-ai számában. Ebből való az alábbi részlet: "A kötet nem csak vizuális költészet, hanem olyan alkotás, olyan alkotások sorozata, amelyek nem csak egy szűkebb, speciális közönséghez szólnak. Mindenkihez, aki nyitott, aki ilyen új utakra is hajlandó követni a szerzőt - az jól szórakozhat az olvasás közben. Nyílt, őszinte, önmarcangolóan vad hangja mellett a líraiság mögé bújtatva a fekete humor akár még keserű kacajra is fakaszthat."

20-22. Megtartották a Vakok és Gyengénlátók II. Kazincbarcikai Tekeversenyét, amelyen cseh, szlovák, román, horvát és helyi csapatok vettek részt. A rendezvényt megtisztelte Göncz Árpádné, a Kézenfogva a Fogyatékosokért Alapítvány elnöke is.

23. Tisztújító taggyűlést tartott a KDNP kazincbarcikai szervezete, melyen kétéves időtartamra a szervezet elnökévé dr. Székely Ferencet, titkárává pedig Csík Lászlót választották a tagok. A gazdasági ügyek felelőse Varga Józsefné, vezetőségi tagok Ivánfi Jenő, Bulla Gusztáv és Antonyi László lettek.

* * * * *

Nagy részvéttel kísérték utolsó útjára Bridinszki István vájárt, a szeptember 15-ei rudolftelepi bányaomlás áldozatát.

27. Soros ülést tartott az önkormányzat képviselő-testülete. A napirend előtti felszólalások után a képviselők megtárgyalták a Ságvári Endre Gimnáziumban folyó munkáról szóló beszámolót és értékelték az öt éve működő polgárőrség tevékenységét. Nagy vitát váltott ki a Barcika Vízmű Kft. azon terve, mely szerint kizárnák a víz fogyasztásából azokat, akiknek jelentős díjhátralékuk van. A testület rendeletet fogadott el a háztartási tüzelőolajat használók, illetve azok támogatásáról, akik a tüzelőolaj használatáról más tüzelési módra térnek át.

Október

4. A Kazincbarcikaiak a Német Nyelvű Kultúráért Egyesület szervezésében megemlékezést és koszorúzást tartottak a BorsodChem Rt. főbejárata melletti emléktáblánál. A résztvevők azokra a volt magyar és német katonákra emlékeztek, akik 1951-53-ban mint rabok vettek részt a Borsodi Vegyi Kombinát építésében.

10. Lakosságvédelmi gyakorlatot rendezett a polgári védelem és a BorsodCehm Rt. A gyakorlat egy-egy helyszínén bemutatták a katasztrófahelyzetből való mentést és a vészhelyzetben tanúsítandó magatartást. A gyakorlat idején helyezték üzembe Mucsony, Szuhakálló és Izsófalva községekben a riasztóberendezéseket.

12. Jééé C+C élelmiszer-, vegyiáru- és vegyesiparcikk-raktáráruház nyílott a Bercsényi u. 2. szám alatt, a volt Mátra-Füszért diszkontáruház helyén.

18. A mintegy hetven település védelmét ellátó Kazincbarcikai Önkormányzati Tűzoltóság eszközállománya 39 millió forint értékű, 4000 literes víztartályú gépjárműfecskendővel gyarapodott. A barcikai tűzoltóság nevében Komlósi Péter alezredes, tűzoltó parancsnok vette át az új gépjárműfecskendőt.

23. Gyertyás megemlékezést rendezett a városi önkormányzat az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár melletti kopjafánál 1956 negyvenedik évfordulója alkalmából. Emlékbeszédet Nagy Imre alpolgármester mondott, majd a városi önkormányzat, a politikai pártok és szervezetek képviselői megkoszorúzták a kopjafát.

25. Soros ülését tartotta az önkormányzat képviselő-testülete, amely határozott a II. világháborúból visszamaradt aknavető gránátok miatt a Budai Nagy Antal út két ingatlanának átvizsgálásáról és mentesítéséről, valamint a Bányavagyon Hasznosító Rt. tulajdonában lévő Tardonai út egy részének megvásárlásáról és a Kazincbarcikai Sport Központ 4,6 millió forintos támogatásáról. Berente kérdésével ugyancsak foglalkozott a testület.

31. Az országos protestáns napok keretében ökumenikus reformációi emlékünnepséget tartottak a Dózsa György úti református parókián. Az Ádám Jenő Központi Általános Iskola kórusának fellépése után Balázs Tibor sajókazinci evangélikus lelkész, polgármester Luther Márton, Tóth Sándor, a Kazincbarcika-Alsó Református Egyházközség vezető lelkésze pedig Kálvin János életművéről tartott előadást, és megemlékezett a gyülekezet 420. évfordulójáról. Igét Kolumbán Zoltán felső-barcikai református lelkipásztor hirdetett.

November

2. A hatos lottó nyerőszámait az Egressy Béni Művelődési Központban sorsolták ki. A húzás előtti nagyszabású szórakoztató műsorban a kazincbarcikai citerazenekaron kívül nagy sikerrel szerepelt Görbe Nóra, Szörényi Örs, Csala Zsuzsa, Csepregi Éva, Végvári Ádám, valamit a 100 tagú cigányzenekar kíséretében Kálmán Magda.

6. Közmeghallgatást tartott a város önkormányzata. A városháza tanácstermét zsúfolásig megtöltő érdeklődők főleg a távhőellátással és a víz- és csatornadíjjal kapcsolatos problémákat tették szóvá.

7. Este 9 óra körül gázrobbanás rázta meg a kertvárosi Bartók Béla út 7. számú épület környékét. A detonáció megemelte a födémet, amely beszakadt és maga alá temette az épület 67 éves lakóját.

7-9. Fennállásának 20. évfordulójára emlékeztek és névadó ünnepséget rendeztek az Egészségügyi és Óvónőképző Szakközépiskola tanárai és tanulói. (Az ünnepségről részletesen a Jubiláló iskolák című cikkben számolunk be.)

15. "Végveszélyben az egészségügy" címmel lakossági fórumot tartott az MDF helyi szervezete, amelynek előadója Kiss Gyula országgyűlési képviselő volt. Meghívott vendégként részt vett a fórumon Lezsák Sándor, az MDF elnöke, aki kerékpárral érkezett Kazincbarcikára.

18. Látogatást tett városunkban Platthy Iván egyházügyi államtitkár, aki a város vezetőivel és a történelmi egyházak képviselőivel folytatott megbeszélést az egyházak 1997. évi támogatásáról. A megbeszélést követő munkaebéd után az államtitkár a Don Bosco Szakiskolát kereste fel és tájékozódott az intézetben folyó oktató-nevelő munkáról.

20. Tisztújító közgyűlést tartott a Kazincbarcikai Vegyész Sport Egyesület (KVSE), amely 13 fős elnökséget választott. Az egyesület elnökévé dr. Király Bálint polgármestert választották meg.

22. Soros ülésén ratifikálta az önkormányzat képviselő-testülete a lengyelországi Knurow városban november 12-én aláírt együttműködési megállapodást. Tárgyalt a testület a város közvilágításáról, és döntött több terület közvilágításának korszerűsítéséről, majd a Telpark parkolási rendszer tapasztalatairól tájékozódott. Elfogadta a testület a város 1997. évi költségvetésének koncepcióját, döntött az emlékhely kialakítására benyújtott pályázatokról és millecentenáriumi emlékliget létesítéséről az Alsóvárosi Óvoda mellett.

26. Az Arborétum Kft. dolgozói felállították a Fő téren a 16 m magas "mindenki karácsonyfáját", amit a város óvodásai által készített karácsonyi figurákkal díszítettek fel. (A fenyőt a Szelce-pusztai erdő melletti egyik tisztásról szállították Kazincbarcikára.)

 

27. Három nappal az 1996/97. évi meteorológiai tél beállta előtt leesett az első hó városunkban. Kora délutánra hó borította a várost.

28. A nemzeti alaptantervből adódó helyi feladatokról tanácskoztak városunk oktatási intézményeinek vezetői. A tennivalókról Gál Ferenc, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium főosztályvezető-helyettese tartott előadást.

December

3. Kinyitott az "Aranykapu", 24 egri, miskolci, sajószentpéteri és kazincbarcikai kereskedő karácsonyi vására. A Szabadság téren felállított sátrakban december 23-ig válogathattak a vásárlók a gazdag játék-, ruházati és kozmetikai áruk, italféleségek és könyvek közül karácsonyfa alá valót.

14. Díszhangverseny zárta a millecentenárium gazdag rendezvénysorozatát. A hangverseny résztvevőit dr. Király Bálint polgármester köszöntötte, aki értékelte a millecentenárium helyi eseményeit.

18. A városunkban működő 21 egyesület képviselői megalakították a Kazincbarcikai Egyesületek Fórumát, a KEF-át. A jelenlévők elfogadták az egyesület alapszabályát és az "Együttműködési alapelvek" című dokumentumot. Sor került a vezetőség megválasztására is. Az egyesület elnökévé Bartalanfy Bélát, a vezetőség tagjaivá Székely Lászlót, Szathmáry-Király Ádámot, Darai Imrét és Dienes Máriát választották. A számvizsgálói bizottság tagjai: Lukács Ottó (elnök), Tóth János, Kabai Mariann, a fegyelmi bizottság tagjai: Stiller György (elnök), Puskásné Rózsa Edit és Pázmándi János.

20. Az 1996. évi utolsó ülését tartotta a városi önkormányzat képviselő-testülete, mely határozatot hozott a balatonszepezdi ifjúsági tábor 1997. évi működéséről, rendeletet fogadott el a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, mely szerint a lakossági fogyasztóknál a fűtés díja 155,10 Ft/lm3/ év, a meleg víz díja: 41,20 Ft/ lm3/ év, a víz- és csatornadíjról (ivóvíz: 163 Ft/m3, a csatornahasználati díj: 89 Ft/m3), módosította a helyi autóbusz-közlekedésről szóló rendeletét, megállapította a szemétszállítási díjat, mely 290.- Ft/lakóegység/hó. (Az új díjak 1997. január 1-jétől érvényesek.)

A testület módosította a szervezeti és működési Szabályzatát is, mely szerint a polgármester munkájának segítésére főfoglalkozású alpolgármestert választ. A helyi adókról szóló rendeletét ugyancsak módosította a testület, majd megtárgyalta és elfogadta az Újvárosi Általános Iskola működéséről, valamint a testnevelés és a sportélet tapasztalatairól készült beszámolót.

24-25. A természet ajándékaként városunkban fehér karácsonyt ünnepelhettünk. Mintegy 20-25 cm-es hóréteg öltöztette fehérbe a várost karácsonyra.