Kisebbségktatás
Szemle a hazai és külföldi irodalomból

14.évf. (2006.) 3.sz.

NEMZETI ÉS NEMZETISÉGI IRODALMAK

Wackwitz, Stephan: Julia Warhola és a világ legalsó szintjei (Komáromi Sándor)

KISEBBSÉGEK NYELVHASZNÁLATA

Stergios, James: Nyelv és nacionalizmus Oroszországban (Bosznay Csaba)

KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJA

Geanâ, Gheorghiţâ: Kárpáti népi búcsúk és a nemzeti öntudat eredete románok körében (Bosznay Csaba)

Obracht-Prondziński, Cezary: A kasub identitás helyzete a rendszerváltás után (Komáromi Sándor)

Mandaci , Nazif: Koszovói törökök és a kisebbség kultúrájának védelme helyi szinten (Bosznay Csaba)

KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI NÉPEK ÉS ORSZÁGOK KAPCSOLATAI

Mulaj, Klejda: Egy visszatérő tragédia: etnikai tisztogatás, mint az államépítés eszköze a jugoszláv többnemzetiségű környezetben (Bosznay Csaba)

KISEBBSÉGI JOG

Tóth, Judit: Rokon kisebbségek, rokon államok és a szomszédokkal folytatott politika a kibővített Európában (Bosznay Csaba)

Deets, Stephen: Alkotmányosság és identitás Kelet-Európában: filozófiai töredékek feltárása (Bosznay Csaba)

KISEBBSÉGI POLITIKA

Nootens, Geneviéve: A liberális nacionalizmus és a szuverén terület fogalma (Bosznay Csaba)

Perry, Valery: A Dayton-i Egyezmény és az EBESZ misszió évtizede Bosznia-Hercegovinában: vélemények és kilátások

Rhodes, Aaron: Használni vagy ejteni – az EBESZ moszkvai mechanizmusa (Bosznay Csaba)

Biserko, Sonja: Koszovó jövőbeni státusa (Bosznay Csaba)

Schrameyer, Klaus: A 2005-ös bolgár parlamenti választások és Ahmed Dogan török kisebbségi pártja (Komáromi Sándor)

NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK TÖRTÉNETE

Samsonowicz, Henryk: Történelem a mítoszokban (Bosznay Csaba)

Fundárková, Anna: A Pálffy Pál nádor és Lippay György esztergomi érsek között dúló ellentétekről (Csiszár Éva)

Hlavačka, Milan: A csehországi bürokratikus kommunikáció és az önkormányzatok nyelve 1792–1914 között (Császári Éva)

Busek, Erhard: A Balkán régen és ma – osztrák szemmel (Komáromi Sándor)

Swart, Erik: A “Landsknechttől a katonáig”: az alnémet gyalogos katonák az alföldeken a XVI. század második felében (Bosznay Csaba)

Wouters, Nico: A helyi kormányzat az 1940–1945-ös megszállás éveiben: Belgium, Hollandia és Franciaország modelljének összehasonlítása (Bosznay Csaba)

Adamovsky, Ezequiel: Euro-orientalizmus és Kelet-Európa koncepciójának megalkotása Franciaországban 1810–1880 között (Bosznay Csaba)

Vissza a borítóra