Az identitás körei

Az etnicitással összefüggő kulturális antropológiai kutatások egyik súlyponti kérdése az identitás kérdésköre, ezen belül is annak különböző rétegei, időbeli és térbeli változásai. A változások természetesen nem egyenes vonalúak, egy-egy jelentős esemény felgyorsíthat folyamatokat vagy éppen ellenkezőleg: a politika alkalmasint rövidebb-hosszabb időre szőnyeg alá söpörhet feszültségeket. Az első jelenség-csoportba tartozik az éppen egy éve bekövetkezett érvénytelen magyarországi népszavazás esete. Az itt közölt tanulmányok közül Bakó Boglárka írásából kitűnik, hogy 2004. december 5. óta a székelyföldi Baróton újraértelmezik Erdély és Magyarország viszonyát, sőt új tartalmat adnak autonómia-képüknek is. A helyi identitás különös megjelenési formáit vizsgálja Ilyés Zoltán a gyimesi csángók és a csiki székelyek viszonyában, Papp Richárd pedig a Zenta-központú kisrégió felértékelődésének folyamatát illusztrálja interjúiban.

 Végül – immár hagyományosan – minden kedves olvasónknak áldott Karácsonyt és boldog új esztendőt kíván a szerkesztőség nevében

Budapest, 2005. december

 Cholnoky Győző