Kisebbségkutatás 9. évf. 2000. 2. szám

Lengyel antiszemitizmus - zsidók lengyelfóbiája

Skaradziński, Bohdan: Antysemityzm i polonofobia. = Więż, 43. rok. 2000. 2. no. 142-148. p.

A lengyelek antiszemitizmusa és a zsidók lengyelfóbiája - sajnos - még napjainkban is eléggé általános jelenség, mondhatni: makacs állapot. Mindkét félnek akad bőven példaanyaga egymás ellen. Egyfelől a holokauszt idejéből, másfelől a vörös hadsereg bejötte utáni időből, amikor a zsidók nemegyszer a német bűnöket is a lengyeleken torolták meg.

Szerzőnk egy izraeli, a zsidó teljesítmények előtt csodálattal tisztelgő utazás toleráns légkörében szerzett élményeit és felmerült gondolatait próbálja egyfajta megoldási javaslatban összefoglalni.

Ezzel kapcsolatban a következőket írja:

"Minden reménységem abban van, hogy a tragikus pangás nem folytatódik az új évezredben, s nem fog a történeti elvárások megkívánta módszertani produktumokra támaszkodni. Sem egy olyan objektív - akár egyházi, akár világi - intézményre, amely ítélkezni volna hajlandó a lengyel-zsidó vétkek és panaszok ügyében. A legélesebb-legérdesebb szögleteket kizárólag az elfolyó idő tompíthatja, finomíthatja."

Semmi kétség ugyanis - folytatja Skaradziński, hogy a konfrontálódásnak is megvannak a maga tárgy- és időbeli törvényszerűségei. Így, még ha nem is az első helyen, de mindenképpen "körkörösen", egy-egy meghatározott közösség érdekeit, a gazdaságiakat is beleértve, annak a közösségnek a tudata határozza meg.

E vonatkozásokban tehát a "jóakarat" propagandájának igen-igen korlátozott szerepe lehet csupán. A vice-versa elhatárolódás-elzárkózás és az arrogancia a köznapi életet nehezíti meg. Csupán az új történeti szerepkör kipróbálása, a tényleges ismeretek és tapasztalatok felhalmozódása bizonyíthatja be, hogy "a lengyel anyák teje nem más, mint a zsidó anyáké. Továbbá azt is, hogy a zsidóknak valójában egészen más gondjaik-bajaik vannak, mint hogy a lengyeleknek, ahol csak tehetik, ártsanak." És természetesen: semmi ilyesmit nem kellene ilyen tapasztalatok birtokában egyetlen zsidónak sem gondolnia a lengyelekről.

Összevéve: pozitív emberi közvetlenségre és kapcsolatokra, türelemre és hosszú távon való berendezkedésre van szükség. Ha van a megbékéléshez elkalauzoló gyógyszer, ez volna az igazi.

Fordította: Futala Tibor

Vissza