Kisebbségkutatás                                                                                                                   9. évf. 2000. 1. szám

A jakutföldi evenkek, evenek és jukagirok a teljes nyelvi asszimiláció küszöbén

D'âčkov, M. V.: Rož bibliotek v rešenii problem obrazovaniâ v Respublike Saha (Ăkutiâ). = Naučnye i techničeskie biblioteki, 1999. 3. no. 39-42. p.

Jakutföldön (Szaha Köztársaságban) 1,1 millió ember él. Közülük 33,4% (367 ezer fő) a jakut, 58,2% (640 ezer fő) az orosz, ukrán, fehérorosz, a maradék 8,2% (92 ezer fő) az evenk, even, jukagir és néhány száz egyéb nemzetiségű. A legnagyobb települési "szétszórtság" és alacsony népsűrűség a jakutokra és a többi kis nép (néptöredék) tagjaira jellemző, akiknek java része az ország legészakibb régióiban él.

776 iskolában tanítanak: 425-ben oroszul, 282-ben jakutul, 38 osztatlan iskolában evenkül, 28 ugyancsak osztatlanban evenül, egyben pedig jukagirül. Az oktatási minisztérium optimista jelentései ellenére a kis nemzetek nyelvén folyó oktatás felettébb színvonaltalan, nagyon sok esetben egyszerűen formális.

Az olvasókat hiába várja 524 könyvtár: az orosz és jakut nyelvű irodalmon kívül alig van mit olvasni a többi nemzetiség nyelvén.

1991 és 1996 között jakutul 574 könyv jelent meg (273 ezer példányban), ami a jakut köztársaság gondoskodásának köszönhető. Ezzel szemben evenkül és evenül csak 14-14 könyv jelent meg ugyanazon időszak alatt (majdnem 20, illetve 23 ezer példányban). Végül: jukagirül mindössze egyetlen könyv 200 példányban.

A fentiekből következik: valamennyire érdemi könyvtári és közművelődési munkát csak orosz és (legfeljebb) jakut nyelven lehet végezni. Ezenkívül még egy dolog bizonyos: az oroszok csak oroszul, a jakutok pedig oroszul és jakutul olvasnak. Egészen merész intézkedések nélkül Jakutföldön nem lehet etnikumközi integrációról még álmodni sem. Egy ilyen fejleménynek pedig nincs valószínűsége. Folytatódik a nyelvi asszimiláció (orosz ajkúvá válás), amely még a viszonylag kedvező helyzetben lévő jakutokat is fenyegeti.

Forditotta: Futala Tibor

Vissza