FĹ‘oldal

Korunk 1932 Szeptember

Uj mese az irogepről

 


Tudjuk a magyar irodalom történetéből, hogy Szomaházy István volt a bátor uttörő, aki megalapozta azt a törvényt, hogy a gépírónő házasság utján javitja fölfelé osztályhelyzetét. Ez a törvény azóta is érvényben van, nem ugyan a társadalomban, de annál inkább irodalmi téren. Bródy Lili felmarkolta ezt a témát és kiterítette ama három budapesti napilapok egyikében, melyek mellesleg irodalmi kuruzslással is foglalkoznak. A Manci félreismerhetetlenül a Szomaházyval való irodalmi nász szüleménye, ha mindjárt részleteit korszerű motívumok is tarkítják. A mese röviden az volna, hogy egy buta, de szép bankfiúnak viszonya volt Mancival, akit aztán csucsfokra jutott érzelmeivel egyetemben galád módon cserben hagy. Erre Manci megbetegszik. A kórházban egy másik beteg, aki egyébként lelkes analitikus, Mancit cafatokra analizálja, minek következtében Manci 1. gépírónő akar lenni; 2. lelkes tisztelője lesz a Magyar Tudományos Akadémiának; 3. lenézd: volt szerelmét a szépet és butát és 4. imádni kezdi új szerelmét, aki csuf bár, de okos. Ez a csunya, mint később kiderül, az a bankigazgató, aki Mancit feleségül veszi a könyv utolsó oldalán. Sőt mi több: véletlenül épp ott igazgató, ahol a szerencsés Manci első barátja szerény hivatalnok csupán. A mese fejlődésével kapcsolatban egyre növekszik Manci kulturája is. A kispolgári Manci, aki mozi, fodrász, manikür és ruzskulturán nevelkedett, a végén valóságos filozófus lesz. Ez azonban nem akadályozhatja meg abban, hogy pusztán szivhangjai unszolására rá ne olvadjon az igazgatóra. — A mese nyilvánvaló kispolgári vágy-álom, mely az élettel szembeállítva egyenesen hazug és irányzatos. A könyv jelentőségét teszi mégis, hogy egyes részletei nagyon érzékeltetően irják meg a pesti kispolgárok tartalmatlan és gyötrelmes életét, ahogy saját erkölcsükkel alkudozva tengődnek. Ez egyébként módszere annak az, irodalomnak, amelynek nincs egyéb célja, mint a részletek szemléletes és valóságot érzékeltető megírásával az egész hazug mivoltát leplezni. (Budapest)     (u. i.)


* (Bródy Lili regénye: A Manci.)


 


 


Vissza az oldal tetejére