FĹ‘oldal

Korunk 1931 Július

Fischbein ur leteszi a fegyvert


Schmidt Ferenc

 


Friss ez a regény minden tekintetben. Friss erő a szerzője, friss a prózája s frissítően új az a humor is, amivel minden szentimentálitás nélkül átszövi az egészet. Különben ez az új orosz regény is egy küzdelem rajza. Annak a rajza, hogy miként folytatja hosszú küzdelmét Aron Salomonovits Fischbein a Szovjetköztársasággal. Ám kicsoda ez a Fischbein, aki egyáltalán merészkedik egy ilyen egyenlőtlen harcot felvenni? Fischbein annak a kereskedőosztálynak a képviselője, amelyikkel közben Oroszországban hivatalosan leszámoltak. Másrészt pedig egy a keresztvizen kívül minden vizekkel felkent — zsidó. Nemzedékek ivadéka, melyeket Oroszországban ütöttek, vertek, — az életre tehát odysseusi ügyességekkel felkészült ember. A kereskedői szellem minden hajlékonyságával s egy raktár selyemmel s némi készpénzzel felfegyverkezve küzd Fischbein az ellen a világ ellen, amely jól átgondolt következetességgel legalább is fölöslegesnek tartja az ilyenféle emberi foglalkozást. Fischbein azonban még idejében megmenti anyagi értékeit. Szövetkezik a vörös hadsereg egy kétes értékű komiszárjával, akit később agyonlőnek s ennek a segítségével, mint üzletvezető, bekerül a Centrotextil egyik osztályára. Katonai zubbonyt ölt, le is fotografálják. Egy ideig úgy látszik, hogy Fischbeinnak minden sikerül. A háló azonban mind szűkebbre szorul körülötte s végül Fischbein sem tud menekülni. A szociális építés új korszaka kezdődik s Fischbeint, „a gazdaságilag káros polgárt” machinációi miatt elítélik. Száműzés. Ez az ítélet persze nem hat a gyűlölködés ítéletekép. A száműzetés napján a rezümét maga Fischbein vonja le a következőkép; „Igen, a (munkásosztály! Ez tényleg osztály! Emeld fel az ujjadat valamelyik tagjára ez osztálynak s egy másik közülük tüstént az egész markával megragad. De mi? Próbáld csak meg és kiáltsd: „Világ kereskedői egyesüljetek!” — mi lesz ebből? A konkurrencia miatt egymás torkának esünk s egyik a másiknak hasítja fel a hasát! Erre mégy itt az egyesüléssel!...”


A regényben különben rengeteg a figura. Életre kel benne az az egész zsidó orosz magánélet, mely az orosz változás nagy eseményei következtében Fischbeinnal és egész társadalmi rétegével együtt feloszlik. (Budapest)


*Matwej Roesmann: Fischbein streckt dle Waffen. Bruno Cassirer, Berlin 1931.


 


Vissza az oldal tetejére