Korunk 1928 Október

Kulturkrónika rövid hirekben

 


A ruha teszi a kutyát is


Nemcsak az embert. Ez a „kultura” legujabb vivmánya. Legalább is a Bayerischer Platzon Berlinben, ahol nagy reklám hirdeti e legujabb igazságot egy bazár kirakatában, ahol csak kutya-divatárúkat árulnak. Tehát öltözzenek fel a kutyák is, legyenek ők is „kultur-lények”, mint mi. A jótékony emberi civilizáció gondoskodik róla, hogy ne maradjanak meztelenek és ne kelljen szégyeljék magukat. Éppen úgy, mint ahogyan gondoskodott arról, hogy a szegény négerek felöltözzenek és legyen alkalmuk tüdőgyulladásban kipusztulni. Egy jólöltözött társaságbeli kutya számára teljes kelengyékkel szolgál a bayerischerplatzi bazár. Ott van például egy fekete öltöny egyszerű, uccai ruha különben fekete szövetből, zöld szegélyezéssel, a nyakon széles keménygallér és a balsó hátsóláb felé egy elegáns kis zseb, amelyből természetesen az obligát színes selyemkendő kukucskál ki. Szép simán fogja át a ruha a testet. Aztán egy fehér estélyi ruha, csipkés rózsaszín zsebkendővel, erősen dekoltálva. Na és természetesen egy Covercoat köpeny az esős napokra és egy sportkabát, barna, tüzdelt bőrből, elsősorban autotúrákra. Van egy vörösmintás ruha is „a kritikus napokra” és egy kötött pullover zöldes díszítéssel. Na és persze még egyéb toilette-apróságok, amire a kutyauraknak szükségük lehet. És természetesen a kutyahölgyeknek, Kemény gallérok, vörös bőrnyakkendők, ga losnik és elegáns barna bőrcipők. No és egy szeméremöv.


 


 


Idegeink megerősödtek, az kétségtelen


Mindenki olvasott arról a rémes szerencsétlenségről, amely Olaszországben történt egy autoversenyen, ahol egy versenyző a túlzott sebes hajtásban elvesztette uralmát a gép felett, belerohant a közönség-közé és 22 embert megölt. De vajjon észrevette-e mindenki a tudósítás utolsó mondatát: „a versenyt rövid idő mulva folytatni lehetett”. Igen, a hullák eltakarítása nem tartott soká.


 


 


Hanglenyomatok


Az amerikai rendőrségek legújabban a büntettesek hangjáról is vesznek lenyomatot. A fonografikus felvétel a büntettes tudta nélkül történik, mialatt közönyös dolgokról beszélget. Ez a „hanglenyomat” sok esetben elvezethet a bűnös felfedezéséhez. Úgy hogy ha eddig még nem tették volna, úgy ezután az utonállók le fognak szokni „a pénzt vagy életet” szép multtal dicsekvő felkiáltásról s szó nélkül fogják kifosztani áldozatukat.


 


 


Szépítőszeripar Amerikában


Az amerikai szépítőszeripari szövetség nagygyülésén, amely nem régen ülésezett Chicagoban, a szövetség ügyvezető titkárnője, Frances Mar-tell kisasszony, egy szép és hatásos hasonlattal szolgált az amerikai szépítőszeripar óriási fejlődésének illusztrálására. Illinois államban a nők többet költenek, mondotta érthető szakmai büszkeséggel, szépitőszerekre, mint amennyibe az autoútak fentartása kerül. Mert az autoútak fenntartása 1927-ben csak 146 millió dollárba került, viszont Illinois hölgyei ugyanazon évben 150 milliót adtak ki szépítőszerekre. Érdekes, hogy ennek az összegnek 40%-a a falusi és kisvárosi nőkre esik.


 


 


Box-arisztokrácia


Hogy a sport már régen szalonképes, azt tudjuk. De hegy megnyitja az útat a társadalmi előkelőség legmagasabb csúcsai felé, ez csak a legújabb. Tunney, a világboxbajnok a napokban eljegyezte magát a multimiliárdos Carnegie unokahugával. Az öklök nagymestere bizonyára nem fogja magát idegenül érezni Amerika legnagyobb kapitalistái társaságában.


 


 


„Inkább buta, de szolgalelkű.”


„Másfelől nem lehet eltagadni, hogy az intelligens cselédeknek a nagy társadalmi különbségek, amelyeket kívülről van alkalmuk megfigyelni, természetesen jobban feltűnnek, mint az ostobáknak. Az intelligens szobalány bosszankodik, hogy a nagyságának, aki többnyire se nem okosabb, se nem szebb, mint ő, oly sok szép és drága ruhája, ékszere, fehérneműje, stb. van. S a férficselédek sincsenek másképpen. Az ilyen tapasztalatok alapján az a véleményem, hogy az ostoba cseléd a kisebb rossz. Az ilyenek alázatban szolgálnak, függő helyzetüket úgy fogják fel, mint isteni rendelkezést, amelyen változtatni nem áll hatalmukban. Nekik a társadalmi különbség sem tűnik úgy fel, mivel a fennálló rendben jogosultnak tartják. S minthogy a modern háztartásban a naponta ismétlődő munkálatok mellett igazán nincsen szükség sok intelligenciára, véleményem szerint gazdaságosabban jön ki az ember az ostoba cselédekkel.” (Elsbeth Gr√äfin von Arco a Berliner Tageblattban, Németország legprogresszívebb és legtekintélyesebb polgári lapjában.)


 


 


Hivatások, amelyek uralkodni akarnak


A nemrégen lefolyt francia parlamenti választásokra kandidáltak foglalkozás szerint a következőképen oszlanak meg: 385 ügyvéd, 266 ujságíró, 225 munkás, 186 mezőgazda, 67 iparos, 128 kereskedő, 98 vasutas, 41 postás, 90 tanító s csak 8 bankár és 7 pap. (Intransigeant.)


 


 


Alkohol Őfensége


Németország lakossága évente hétezermillió márkát ad ki alkoholra és dohányra. Az összfogyasztás évente 60 miliárdot tesz ki. Ezzel szemben a Reichstag által a tudományos kutatás céljaira megszavazott összes tételek teljes öszszege, amelyekben benne foglaltatnak a kiadások az összes egyetemi laboratóriumokra, a technikai és mezőgazdasági főiskolák kutatóintézeteire, akadémiákra, expediciókra, stb. együttvéve nem tesz ki többet évi 180 millió márkánál, vagyis amannak 39-ed részénél. Normálisan egyedül Berlinben naponta 3–4 ezer hektoliter fehérsör fogy el. Meleg nyári napokon ez a szám duplájára is emelkedik. Ugyanekkor a berlini sörgyárosok hetenként 100.000 hektoliter sört adnak el. (Berliner Tageblatt.)


 


 


Hol van a legtöbb könyv.


Egy argentiniai statisztikus kiszámította, hogy a világ könyvanyaga számszerűleg hogyan oszlik meg az egyes országok között. Csak az 50.000 kötetszámnál nagyobb könyvtárakat vette számításba, összesen 1038 könyvtárt 187 millió kötettel. Ebből Európára esik 669 könyvtár 119 millió kötettel, Északamerikára 314 könyvtár 54 millió kötettel, Közép-és Délamerikára 22 könytár 2.3 millió kötettel, Ázsiára 23 könytár egy millió és százezer kötettel, Afrikára 3 könyvtár 200.000 kötettel. Európában Németország vezet, mint a könyvekben (illetőleg nagy könyvtárakban) leggazdagabb ország: 160 könytár 30 millió kötettel. Következik Anglia 101 könyvtár 17 millió kötettel, Olaszország 85 könyvtár 13.3 millió kötettel. Ausztria 32 könyvtár 5.7 millió kötettel, stb. (Der Bücherfreunde.)


 


 


A repülés, mint orvosság


Egy berlini repülőgéptulajdonos elvitte rövid kirándulásra két kis leányát, amikor azok szamárköhögésbe voltak. Az út után a gyerekek köhögése anynyira alábbhagyott, hogy az orvos tanácsára az apa mégegyszer felvitte a gyermekeket. S mind a kettő igen rövid idő alatt teljesen meggyógyult. Ezzel szemben a fiú, aki nem vett részt a repülőutakon, csak sokára, hosszú köhögési idő után jött magához. A kislányok minden alkalommal kb. egy óra hosszat voltak fent s kb. 3000 méter magasságban. Ezen érdekes tapasztalat után mindjárt felmerült a terv, hogy a repülőgéptársaságok néhány repülőgépet bocsássanak az orvosok rendelkezésére, rendszeres kísérletek végzése céljából. Ismeretes, hogy a szamárköhögés legjobb orvossága a levegőváltoztatás s úgy látszik ez hatásos nemcsak horizontális, hanem vertikális irányban is. S sokszor olcsóbb kúra a gyermeket „repültetni”, mint fürdőbe vagy hegyek közé küldeni. (Umschau.)


 


 


Világszövetség a nemi élet reformálására


A nemi kérdés három világhirű kutatója, August Forel (Svájc), Havelock Ellis (London), Magnus Hirschfeld (Berlin) vezetése alatt Victor Margueritte (Páris), Margaret Sanger (New-York), H. Lundberg (Upsala), E. Goldscheid és K. Kautsky (Bécs), Bechterev (+) (Leningrad), Batkis (Moszkva) és még sok más ismertnevű szakember részvételével egy világszövetség alakult „a nemi élet reformálására tudományos alapon”. A szövetség célja, hogy az emberek nemi és szellemi élete az eddigi kutatások gyakorlati eredményei szerint szabályoztassék ujra. (Zeitschrift für Sexualforschung.)


 


 


Pszihoanalitikai intézet Bécsben


Bécs város tanácsa telket bocsátott a Pszihoanalitikai Egyesület rendelkezésére egy pszihoanalitikai intézet építése céljára. Freud professzor leánya, Anna Freud lesz az intézet vezetője, az ambulatóriumot Dr. Hitschmann fogja vezetni, a klinikai kezelés pedig Schilder tanár kezében lesz. Az intézet fog ingyenes kezelést is nyujtani, fel fog állítani tanácsadót ideges gyermekek szülei számára és ki fog képezni pszihoanalitikailag orvosokat és neveléssel foglalkozókat.


 


 


Háztartás-technikai iskola


Laikusok számára, mindenki számára, aki a mindennapi élet gépezetei között el akar igazodni. Tehát nem mesterségre nevel, nem ad oklevelet egy pályára sem, hanem megtanítja kezelni azokat a gépeket, szerkezeteket, amelyek mindennapi életünkken körülvesznek bennünket. Hogy erre már szükség van, az éppen nagyon jellemző. Azt jelenti ez, hogy ma már annyira gépekkel végeztetünk mindent, hogy külön előkészület nélkül nem tudunk eligazodni mindennapi életünkben sem. Elektromos világítás, elektromos vasaló, porszívó, mosogató, stb. vízvezeték, rádió, kerékpár, auto, stb. mind olyan, amelynek helyes kezelése bizonyos technikai tudást kíván, mivel ennek hijján a legkisebb zavar esetén teljesen tanácstalanul áll velük szemben az ember. A newyorki háztartástechnikai iskola kezdete egy feltétlenül szükséges magatartásváltoztatásnak környezetünk technikai eszközeivel szemben.


 


 


Bérautó rádió-beszélővel


Természetesen ez is Amerikában. Nem messze Newyorktól fekszik Maplewood nevű kis városka. Négy bérautó van az egész városban, de a távolságok olyan kicsinyek, hogy a kocsik alíg voltak használatban. Míg egy nap a szorult helyzetben levő „vezérigazgatónak” az a zseniális ötlete támadt, hogy rádió felvevővel szereltet fel egy kocsit. A siker óriási volt: a kocsi állandóan útban van s már szerelik a többit is. A taxaméter felett van a Lautsprecher, bekapcsolva egy hat lámpás felvevő készülékbe, amely az akkumulátorral és a batteriákkal a soffőr ülése mellett van elhelyezve. Az antenna a kocsi fedele alatt húzódik el. A rádió használata nem jár semmi külön díjjal.


 


 


Villanyoskocsi alumíniumból


Londonban állították be nemrégiben a forgalomba kisérletképpen. Teljesen alumíniumból készült s mint mondják óriási előnyei vannak az eddig használatos kocsik felett. Minthogy igen könnyű, sokkal gyorsabban mehet és amellett könnyen fékezhető, rázás, lökés nem érzik benne, csak egy könnyű rezgés, hajtása emellett kevesebb energiát igényel, ezzel szemben tágasabb és több személyt képes befogadni.


 


 


A vizierők kihasználása a Földön


A Föld vizierőinek kihasználása az utolsó években nagy léptekkel haladt előre. Az U. S. Geological Surrey legújabb kimutatása szerint a földön jelenleg működésben álló vízierőművek összesen 33 millió lóerő energiát produkálnak évente. 1920-ban ez a szám még csak 23 millió volt. Ami 6 év alatt 43 % növekedést jelent. A vizierőművek elosztása nagyon egyenlőtlen. Az Egyesült-Államok egyedül csaknem annyi vizierőt termelnek, mint az összes európai államok együttvéve. Csak a 100 lóerőnél többet produkáló vizierőművek eredményeit számítva az Egyesült-Államok 1926-ban 11.700.000 lóerőt termelt, mialatt egész Európa kicsiny erőmüvek beszámításával 13.100.000 lóerőt. Földrészek szerint így oszlik meg a felhasznált vizierő: Északamerika 16.8 millió, Délamerika 750.000, Európa 13.1 millió, Ázsia 2.1 millió, Afrika 14,000, Oceánia 240.000 erő. Az egyes európai országok a kiépített vizierőművek szerint a következő sorrendet képezik: Olaszország 2.3 millió, Franciaország 2, Norvégia 1.9, Svájc 1.85, Németország 1.5, Svédország 1.35 lőerővel.


Vissza az oldal tetejére | |