FĹ‘oldal

Korunk 1928 Január

A „Korunk” hírei

 


Levél olvasóinkhoz!


E januári számmal a Korunk harmadik évfolyamának első számát kapja kezébe az olvasó. Minden erkölcsi és gazdasági krízis dacára, ha nagy erőfeszítések árán is, de mégis elértük azt, hogy a szemlét két éven át nemcsak fenn tudtuk tartani, hanem azt hisszük, fejlesztettük is. Nagy szó ez, mondják a hozzáértők, a mai nehéz időkben, mecénás nélkül, tőkebefektetés nélkül, egyedül az előfizetők hozzájárulására utalva. Különösen egy olyan irodalmi vállalkozásnál, mint a Korunk, amely természeténél fogva nem számithat csak a magasabb kulturáju olvasó közönségre.


De talán épen ennek a körülménynek köszönheti fennmaradását. Mert olvasói, akik megszerették és megbecsülik, segitségére siettek önzetlen propagandamunkájukkal, amelynek köszönhető, hogy a Korunk tartani tudta eddig magát. A Korunkat akvizitörökkel terjeszteni nem lehet, a Korunkat csak barátai, hivei, olvasói terjeszthetik, akik tudják értékelni a szemlét és értékét barátaikkal meg is tudják éreztetni.


Ezért most is, amikor harmadik évfolyamába lép a szemle, meg kell, hogy kérjük olvasóinkat, hogy legyenek segítségére a szerkesztőnek, aki egyben kiadója és terjesztője is szemléjének, a Korunk terjesztésében. Megkérjük, beszéljenek róla ismerőseiknek, hívják fel reá figyelmüket egy-egy érdekes cikk kapcsán és legyenek rajta, hogy fizessenek is elő a szemlére. Ha az anyagi kényszerüség vagy más egyéb körülmények folytán kieső előfizetőket (s ilyenek mindig vannak) pótolni nem tudjuk ujakkal, a szemle fennállása lehet veszélyeztetve. Mig ha mindegyik előfizetőnk csak egyetlen egy uj előfizetőt hódit ismerősei közül a szemlének, a Korunk fennmaradása továbbra is biztosítva van. S ki ne tudna találni legalább egy ismerőst, akit megnyerhet a szemlének? Kérjük, aki szeretettel viseltetik a szemle iránt, ne mulassza el ezt megtenni.


Avval is könnyít mindenki a szemle anyagi helyzetén, ha előfizetési diját a munkát és postaköltséget igénylő sürgető felszólitás nélkül beküldi. Befizetési helyek: Csehszlovákiában a Szlovák Általános Hitelbank Pozsonyban, Magyarországon az Angol-Magyar Bank Budapesten, Romániában a Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár Kolozsvárott.


E számunkhoz mellékeljük az 1927. évfolyam címlapját és tartalomjegyzékét, valamint egy kérdőivet, amelynek kitöltésére itt is felkérjük olvasóinkat.


A Korunk szerkesztője


Vissza az oldal tetejére