Korunk
1997. október


TARTALOM

Kereső ember — kereső egyház

  Keressetek és találtatok…
  Vetési László
  Misszió vagy mákony?
  Jakabffy Tamás
  In memoriam; Esteledik (versek)
  Lászlóffy Csaba
  A vallás modernizálódó társadalmunkban
  Tomka Miklós
  Az állatok halhatatlanságáról
  Eugen Drewermann
  Jelhasználat és lelkigyakorlat
  Berszán István
  Szabad vallás — elkötelezett egyház
  Juhász Tamás
  Zsinat előtt
  Jakab Gábor
  Jehova tanúi: a vallásszabadságon elkövetett erőszak röntgenképe
  Gabriel Andreescu
  Új vallási jelenségek: megújulási mozgalmak, szekták, valláspótlékok
  Gábor Csilla
  Néhány szó az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemről
  Szöllősy Pál
  A kettős kulturális hovatartozás lehetőségei és buktatói
  Horváth Árpad
  A megnyesett fa kizöldül
  Kálmán Attila
  Karácsony Sándor pedagógiájának időszerűsége, avagy Euthicus feltámadása
  Deme Tamás
  A kisebbségi iskola kulturális dilemmái
  Bauer Edit—Bauer Győző
  Ha jönne az angyal...
  Moldova György

TOLL
  Tűnődések a kölni dóm tövében
  Jakobovits Márta
  Színek, faktúrák, anyagok
  Gazda József
  Lélekkereskedelem
  Nyíri Emese

VILÁGABLAK
  Erdély zsidósága: opportunista történelmi beszámolók
  Randolph L. Braham

KÖZELKÉP
  Találkoztunk erdélyi Krisnásokkal
  Lukács Csaba—Szántó Sándor
  A hagyomány béklyójában
  Gál Mária

HISTÓRIA
  Kilián laktanya — 1956. november 3.
  Gosztonyi Péter

TÉKA
  Az egyház mint világ
  Selyem Zsuzsa
  Népi kultúra, népi vallásosság új megközelítésben
  Nagy Olga
  OLVASÓSZOLGÁLAT
  

TALLÓ
  Emberi jogok és vallás
  Szabó Géza
  Távlatok
  Valkai Krisztina


Vissza a borítólapra