Korunk
1997. július


TARTALOM

Tudat és történelem

  Vanitas (vers)
  Cyprian Norwid
  Lengyel vers a nemzeti önteltség hívságáról
  Gömöri György
  Történeti tudat és nemzeti fejlődés Kelet-Európában
  Niederhauser Emil
  A nemzet forrásvidéke
  Kristó Gyula
  Betegek és betegségek a történelemben
  Ormos Mária
  Három részre szakadt-e Magyarország 1526 után?
  Szakály Ferenc
  A kolozsvári osztóbírák intézménye
  Kovács Kiss Gyöngy
  Versek
  Kolumbán Miklós
  Amiről Bethlen Miklós Önéletírása hallgat
  R. Várkonyi Ágnes
  Történelem és tudat
  Camil Mureşanu
  Gloria in extremist...
  Lászlóffy Aladár
  A nemzeti önazonosság genézise az erdélyi románság körében
  Sorin Mitu
  Az orosz hadsereg agóniája — 1917
  Gosztonyi Péter
  Változatok történelmi forgatókönyvre
  Keszeg Vilmos
  Jaj, anyám, megmar holt fiad, szeretete méreg, teste iszap
  Gergely Tamás

TOLL
  Évtizedeink azonosítása
  Kántor Lajos
  Báthory István tiszteletére
  Kerékgyártó István

TÉKA
  Egy könyvről, amely csak árthat megbékélési törekvéseinknek
  Egyed Ákos
  „Főhajtás az erdélyi magyar történeti kutatás nagy mestere előtt”
  Vincze Zoltán
  Tonk Sándor
  A könyvtáralapító Teleki Sámuel
  OLVASÓSZOLGÁLAT
  
  LÉPCSŐ/HÁZ
  


Vissza a borítólapra