Szeptember 2004
Stigmatizáltak – Megfigyeltek

Bevezető

Az augusztusi Korunk lényegesen eltér attól, amit a szerkesztőség a múlt év végén elképzelt: a droggal kapcsolatosan mindössze két esszét, illetve cikket talál itt az olvasó. Úgy gondoljuk, mégsem maradt „jellegtelen” ez a Korunk-szám – időszerű évfordulókhoz (is) kapcsolódó tanulmányok, esszék új súlyponttá álltak össze, ennek pedig nevet is adtunk: „Stigmatizáltak, megfigyeltek”. Fél századdal a holokauszt (ezen belül a kolozsvári gettózás) után, a magyar–zsidó kérdés, a „kettős kisebbségben” folyamatosan napirendre kerülése, illetve a közép-kelet-európai kommunizmus perének időszerű volta véleményünk szerint többszörösen indokolja a „stigmatizáció” behatóbb vizsgálatát. A származásuk miatt megbélyegzettek, üldözöttek persze nemcsak a zsidók voltak, hanem például az (erdélyi) arisztokraták is (róluk szól a pár hónapja kiadott Álló- és mozgóképek című kötet) meg egyházi emberek, polgári értelmiségiek és leszármazottaik. Nem kímélte a rendszer a neki szolgaian nem engedelmeskedőket, a hozzá nem alkalmazkodókat, a többféleképpen „másként gondolkodókat”, lettek légyen akár kommunista párttagok is. Az említett jelentős (személyi) évfordulók, frissen megjelent könyvek ugyancsak segítettek abban, hogy megbolygassuk e bonyolult, kényes kérdéseket.

K. L.