Július 2004
Régészet – anyagi kultúra

Bevezető

Letűnt korok anyagi emlékeivel, némelykor kincsekkel, máskor „csendes” hétköznapok nyomjelzőivel szembesülni, ezekből kor- és élettörténeteket kiolvasni és rekonstruálni – egyebek közt ez (is) a régészet és a régész feladata. Olyan leletek közt kutakodni, melyek „leltár nélküli, elhagyott könyvtárhoz” hasonlíthatók, amelyekben a szorgalmas búvár éveken át mindig új és új felfedezéseket tehet.

„Van egy igen elterjedt közfelfogás, mely szerint a régészet fura, titokzatos tudomány – s valahogy ekképpen tartják számon művelőit is: különös, világtól elrugaszkodott, hóbortos emberekként” – olvasható a Korunk Régészet – anyagi kultúra súlypontú lapszámának egyik írásában.

Hogy ez így van-e, mennyire fura tudomány e valóban varázslatos diszciplína, döntse el az Olvasó, aki régészetből – e „megismételhetetlen kísérletből”, mely „miközben napvilágra hozza, egyben jórészt el is pusztítja vizsgálatának tárgyát” –, archeológiatörténetből és e szakma jeles képviselőinek munkásságából kap ízelítőt júliusi számunkban, hazai és külföldi régész szakemberek jóvoltából.