Május 2004
Oroszok — ma

Bevezető

A Szovjetunió széthullása nem csupán a hatalmi-politikai állam terének széthullását jelenti. A széthullás váratlanul egy óriási problémára, az ország területi egységének kérdésére is rávilágított. Felmerült a kérdés, hogy Oroszország (az Orosz Köztársaság) gondolati-jelentésbeli kritériumai, mechanizmusai és erőforrásai koherensek-e. A szovjet konstrukció e kritériumok helyébe a hatalmat és az ideológiát állította. A szocialista-kommunista és technokrata doktrínák („egységes népgazdasági komplexum”) már nem működnek, a piacgazdaság önmagában nem teremti meg a tér egységét, a liberális ideológia (legalábbis annak hazai változata) közömbös a tér iránt.

A Szovjetunió és általában a szovjet tér struktúrájának széthullása számos kérdést vetett fel. Törvényszerű folyamat volt-e, és lezárult-e már? Megőrizte-e belső koherenciáját a Szovjetunió előtt létezett orosz tér? Épek-e „eredeti” formái? Illeszkednek-e hozzájuk az újonnan keletkező formák? Oroszország mint ország túlélte-e a Szovjetuniót?

 

V. Kaganszkij