Január 2004
Kiegyező Európa?

Bevezető

Európa: álomkép, csillagok. Bányai János ezzel, a kék mezőben feltűnő csillagokra utalva, a lényegre irányítja figyelmünket: nem szűnő reményeinkre – az illúziókra és  a valóságra. Közel egy évszázada foglalkoztatja az embereket (az erdélyieket talán különösképpen) az egyesülő Európa gondolata. A Deák Ferenc bicentenárium ugyancsak jó alkalom volt a nemzetek közötti kiegyezés lehetőségén elgondolkodni, a 2004-es év pedig indokolttá teszi (mint ahogy az számos nemzetközi tanácskozáson is történt) a vissza- és előretekintést; valóban, mi tekinthető előzménynek és mi várható az Európai Unióban. A Korunk ilyen kérdésekkel és válaszkeresésekkel indítja új évfolyamát. Ízelítőül Poszler György nekünk írt, Erdélyre tekintő szövegéből idézünk: „Makacs vagy akár konokan következetes kis lépésekre gondolok. Beleértve a célt szem elől pillanatra sem tévesztő kényszerű-okos kompromisszumok lehetőségét is. Talán Bethlen Gáborra és Deák Ferencre lehetne gondolni. Kettejük józanul mérlegelő bölcsességére, acélos rugalmasságú következetességére. Talán nem rövid lovasroham kellene, hanem hosszú gyalogmenet.”

Kezdődjék hát a gyalogmenet.

K. L.