KorunkNovember 2000
 November 2000
Erdélyi szemmel — Brüsszel, Európa


  Előszó
  

  Jövő és érték
  Egyed Péter

  Vázlat egy álomról
  Csiki László

  Közép-Európa geopolitikai problémái Washington után
  Vasile Puşcaş

  Pillanatkép Magyarország uniós csatlakozásáról
  Balogh András

  Románia jövője és az európai integráció (Gabriel Andreescu, Bakk Miklós, Bodó Barna és Borbély László írásai)
  

  Európai integráció és politikai készségek
  Szász Alpár Zoltán

  Szilágyi Domokos utolsó monológja
  Vári Csaba

  A „tisztátalan” filozófiai kritikáról
  Polgár Alexandru

  Vanni ugyan nincsen, de igény, az volna rá
  (Csák László, Veres Valér,Olti Ágoston, Plainer Zsuzsa és Balogh Brigitta válaszai)

  Időzavarban; Rámában a dráma; A paradicsom napja; Egy versben a reggel
  Szonda Szabolcs

  Az erőszak sátánkeringői
  Bogdán László

  Ikervers
  Mózes Huba

  Etnikai specifikum és közös sajátságok I.
  Vajda László


Toll
  Mi mind, jó románok
  Radu Pavel Gheo

  Nemzeti & bűnvádi sajátosság
  Mihai Gălăţanu

  Miféle sajátosság, uram?
  Irina Nicolau


Műhely / Atelier
  „A költők — az emberiség szíve”
  


F-akták
  A narrátor mint befogadó: Ishmael, a Moby Dick olvasója és kritikusa
  Manfred Pütz


Világablak
  „Európai mintakövetés” — „nemzetközi öncélúság”: traumák, diskurzusok, tanulságok
  Dénes Iván Zoltán


História
  Kolozsvár a román „kiugrástól” Észak-Erdély „másodszori felszabadulásáig” (1944. szeptember — november). I.
  Nagy Mihály Zoltán—Vincze Gábor


Mű és világa
  Márai Sándor Vörösmarty-mondata
  Fried István


Közelkép
  Csatlakozás közérthetően
  T. SZ. Z.


Téka
  „De itt lenn minden unt és ostoba.”
  Demeter Szilárd

  Romániai Magyar Évkönyv 2000
  K. K. Gy.

  Olvasószolgálat
  


Talló
  Ortodoxia és nacionalizmus
  S.L.

  Mircea Dinescu új lapja
  Kántor Erzsébet

  Hungarian Minorities Monitor
  K. K. GY.

  Románok Európa kapui előtt
  SZ.G.

  Provinciáról, kényszerpályákról, erdélyi irodalomról
  Kántor Lajos  Számunk szerzői
  

Előszó

Brüsszel felé figyelnek a Kárpát-medence országai, népei. Hogyan éli meg a remények és kiábrándulások európai hullámzását Erdély, az erdélyi magyarság? Mit gondolnak a lehetőségekről az erdélyi románok? Lehet-e külön erdélyi mentalitásról beszélni? Hogyan tagozódik (be) Románia határain belül a román többség és a magyar kisebbség értelmiségének, illetve a lakosság különböző rétegeinek a véleménye? Nő-e vagy csökken Budapest és Bukarest egymástól való távolsága — Brüsszel, az Európai Unió perspektívájában, a NATO-realitások ismeretében? Bármilyen, jelent faggató és jövőt kutató tanácskozásra kerüljön sor, ezek a kérdések megkerülhetetlenek. A válaszok sokfélék, természetesen, akár politológusok, történészek, írók gondolatmenetére, akár a közvélemény-kutatások eredményeire figyelünk. A Sepsiszentgyörgyön 2000. október 6-án és 7-én megrendezett „Magyar műveltség Erdélyben 2000” mítoszok, illúziók és valóság szembesítését tűzte ki célul. Egy héttel később, ugyanott, a Szenzor nevet kapott első Magyar—Román Filmszemle biztosított lehetőséget magyar és román filmeseknek a közvetlen találkozásra. Az idén magyar és román nyelven útjára indított lap (melléklet), a havonta megjelenő Provincia programjának középpontjában egy ezredfordulós transzszilvanizmus életre segítése, folyamatos megvitatása áll. A bukaresti és az egész romániai sajtó nagy újdonsága Mircea Dinescu képes folyóiratának októberi megjelenése — a parlamenti és elnökválasztások küszöbén. Van tehát mihez kapcsolni a térségünk nagy részét foglalkoztató integrációs reményeket és kételyeket. Egyelőre persze sokkal könnyebb kérdezni, mint jósolni, biztosra ígérni. De a kérdezés módja sem lehet közömbös. K. L.